Začalo to koncom marca nevinnou výzvou a otázkou na sociálnej sieti o tom, že by bolo super, ak by reštaurácie doniesli zdarma personálu nemocníc teplé jedlo. Do výzvy sa za krátky čas zapojili desiatky reštaurácií, ktoré v týchto dňoch pravidelne vozia obedy a večere zdravotníkom v prvej línii. Zatiaľ ide najmä o najvyťaženejšie nemocnice a oddelenia v Bratislave, ale postupne sa do výzvy pridávajú aj iné mestá ako Žilina, Prešov či Malacky.

Iniciatíva JEDLO ZDRAVOTNÍKOM sa rozrastá

“Keďže v rámci nášho portálu menucka.sk komunikujeme aktívne s reštauráciami, ktoré nezavreli a fungujú ako donášky, a neustále aktualizujeme informácie o nich, napadlo mi, že by sme mohli cez nás koordinovať túto skvelú myšlienku.” opisuje vznik iniciatívy Kamila Slašťanová, zakladateľka portálu menucka.sk a koordinátorka iniciatívy Jedlo Zdravotníkom.

V Bratislave sa koordinuje donáška v spolupráci s vedením Univerzitnej Nemocnice Bratislava najmä na Kliniku infektológie a geografickej medicíny, ako aj na centrálne príjmy a prijímacie oddelenia nemocníc na Kramároch, v Petržalke, v Ružinove a v Starom meste na Mickiewiczovej. Keď sa pokryjú všetky dni a časy týchto najvyťaženejších oddelení,  iniciatíva JEDLO ZDRAVOTNÍKOM chce pridať aj ďalšie zložky ako operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, záchranárov, hasičov či iné.

Zapojiť sa môže ďalšie reštaurácie

Každý z nás má možnosť podporiť túto výzvu. Reštaurácie pomôžu tým, že poskytnú pravidelnú donášku jedla, dodávatelia zasposkytnutím zvýhodnených podmienok zúčastneným reštauráciám. Pomôže aj každý jeden zákazník, ktorý si objedná jedlo z niektorej zo zapojených reštaurácií a, samozrejme, a najmä každý šírením tejto myšlienky ďalej. K čím väčšiemu množstvu ľudí sa informácia o výzve dostane, tým komplexnejšie sa budú môcť pokryť oddelenia, ktoré to najviac ocenia.

🛒 [Vychutnajte si dobré jedlo doma alebo v kancelárii. Čerstvo pripravené vám ho doručíme - sushitime.sk]

“Cieľom je, aby boli zabezpečené pravidelné donášky tam, kde ich najviac potrebujú. Od zúčastnených prevádzok, ktoré sú samy v zložitej situácii a zo dňa na deň sa mnohé začali transformovať na donášky, je to úžasný prejav solidarity, spolupatričnosti a podpory. Rovnako ako aj od zákazníkov, ktorí objednávkou jedla pre seba podporia sprostredkovane zdravotníkov aj samotné reštaurácie. Preto sa tiež snažíme šíriť osvetu o tom, aby si ľudia aspoň raz za čas - podľa svojich finančných možností - objednali jedlo z reštaurácie.” dodáva Kamila Slašťanová. 

Zoznam reštaurácií, ktoré sa do iniciatívy zapojili, je aktualizovaný na stránke www.jedlozdravotnikom.sk. Tam nájdete aj podrobné informácie o tom, ako je možné sa zapojiť a kontakty na koordinátorov v jednotlivých mestách.