Každý deň je zlý deň. To je typický stav pre syndróm vyhorenia.  Áno, treba sa ho báť. Doba sa zrýchľuje a zaneprázdnených ľudí pribúda. Obrovské nadšenie pre prácu sa následkom dlhodobého stresu končí vyčerpaním, stavmi bezmocnosti, beznádeje, hnevu a podráždenosťou.

Čelíme stresu v práci – a starostiam doma. Začarovaný kruh, z ktorého niet úniku? Dalajláma raz povedal,  že ľudia strácajú život tým, že pracujú, aby si za zarobené peniaze mohli zaobstarať veci, ktoré nemajú čas užiť si. Určite nechcel vyzvať ľudí, aby nič nerobili, ale aby si v kolotoči pracovných povinností a zarábania peňazí našli čas aj na svoje sebauvedomenie. Na príjemné stretnutia. Na vykonávanie činností, ktoré sú nám príjemné.

 

Foto - pixabay,com

 

Presný plán dňa

Syndróm vyhorenia po prvýkrát opísal Herbert J. Freudenberger v roku 1975, ktorý ho sám zažil na vlastnej koži. Ide o stav vyčerpanosti, ktorý sa vyskytuje najmä pri profesiách obsahujúcich prácu s ľuďmi. Nemusí však ísť len o opotrebovanosť a emočnú vyčerpanosť zo zamestnania, vyhorieť môže napríklad aj rodič, ktorý sa sám stará o viacero detí, žena, ktorá doma aj v práci permanentne nestíha a stráca kontrolu nad svojím životom. Takisto niekto, kto sa stará o ťažko zdravotne postihnutého partnera či starého rodiča.

Dôležité je začať deň relaxačným rituálom, resp. príjemnou činnosťou. Vstať skôr, v pokoji sa naraňajkovať, prelistovať si obľúbený časopis. Naplánovať si svoj čas. Dôsledný timemanažment  je základ predchádzania problémom. Produktívni ľudia napodiv nie sú „v jednom kole“ tak často, ako ich prepracovaní kolegovia. Sú to ľudia, ktorí vedia dodržať pravidelný denný rytmus, nenechajú sa vyrušovať, ak nejde o zásadnú vec. Na každý deň si pripravujú presné plány dňa a kalendár schôdzok, do ktorého zaradia aj čas vyhradený pre seba. Ťažké úlohy si rozdelia na niekoľko menších, ktoré sa dajú rýchlejšie vyriešiť. To má pozitívny vplyv na psychiku a človeka to dostane do tempa.

 

 

Pomoc vlastnými silami

Rozhodne sa treba vyhnúť svojvoľnému užívaniu upokojujúcich a protiúzkostných liečiv, od ktorých vzniká závislosť. Môžete však skúsiť Sédatif PC. „Je to prírodný liek, ktorý sa tradične používa pri úzkostných stavoch, podráždenosti, poruchách spánku,“ vysvetľuje MUDr. Richard Wagner z Bratislavy. „Dokonca je vhodný aj pre tehotné či dojčiace ženy, ktorým sa takisto stres nevyhýba. Jeho veľkou výhodou je fakt, že je na rozdiel od mnohých iných protiúzkostných liekov nenávykový a neutlmuje."

Pred stresom sa nemusíme vždy len uhýbať ani okamžite vyhľadať odborníka na psychoterapiu. S touto neodmysliteľnou súčasťou života sa môžeme pokúsiť efektívne vyrovnať aj vlastnými silami.