Ľudskoprávna organizácia Amnesty International Slovensko (AIS) považuje navrhovanú definíciu znásilnenia za nedostatočnú. Výhrady má aj poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS), kritizuje ju aj hnutie Progresívne Slovensko.

Sex je bez súhlasu je znásilnenie

"Predkladaný návrh ignoruje názor odbornej a širšej verejnosti a pôvodne predkladanú definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu nahrádza takou, ktorá je (podobne ako aktuálne platná definícia) založená na dôraze na prítomnosť fyzického násilia alebo jeho hrozby," uviedla koordinátorka pre kampane a médiá AIS Daniela Mužíková.

Rozhodnutie dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa nezmeniť definíciu znásilnenia považuje AIS za neprijateľné. "Amnesty International Slovensko bude spolu s ďalšími organizáciami a kolektívmi aj naďalej pokračovať v snahe o dosiahnutie stavu, keď bude legislatíva aj prax v oblasti ochrany pred sexuálnym násilím a znásilnením na Slovensku orientovaná na účinnú ochranu obyvateľstva," doplnila Mužíková.

Karas na utorkovej tlačovej konferencii priblížil, že navrhovaná novela Trestného zákona v súvislosti s trestným činom znásilnenia a sexuálneho násilia precizuje situácie, keď nebol udelený súhlas na sexuálny akt. "Súhlas nemožno považovať za prejavený, ak poškodený na konanie páchateľa slovne alebo fyzicky nereagoval," uviedol minister.

Exministerku Kolíkovú mrzí, že z trestného činu znásilnenia vypadla časť hovoriaca o potrebe súhlasu tých, ktorí sú súčasťou sexuálneho aktu. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR reagovalo, že Kolíková šíri nepravdivú informáciu, keďže novela Trestného zákona jednoznačne upravuje definíciu súhlasu.

Odsúdených páchateľov znásilnení je málo

Ministerstvo spravodlivosti predložilo na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR rozsiahlu novelu Trestného zákona. Jej súčasťou je nová definícia súhlasu, ktorá sa týka aj trestného činu znásilnenia a iného sexuálneho násilia. Táto zmena má za cieľ jednoznačne potvrdiť, že podmienkou trestnosti nie je aktívne bránenie sa obete.

Ak teda páchateľ zneužije bezbrannosť obete na sexuálny útok, ide o trestný čin. A to aj vtedy, ak sa táto obeť slovne, alebo fyzicky nevedela brániť, alebo bola z iného dôvodu pasívna.

Hnutie Progresívne Slovensko pripomína, že od roku 2015 je ročne nahlásených 80 až 100 prípadov.

“Za znásilnenie bolo za posledné 4 roky odsúdených iba 153 osôb. A to väčšinou v Prešovskom a Košickom kraji. Toto je správa o Slovensku v dvoch vetách. A prečo sme na tom na Slovensku s trestaním sexuálneho a domáceho násilia tak zle? Pretože nedokážeme ani jasne pomenovať, že sex bez súhlasu je neakceptovateľný,” uviedla podpredsedníčka Progresívneho Slovenska a právnička Lucia Plaváková.