Len málo žien pôsobí v profesionálnom hernom priemysle. Možno vás však prekvapí, že približne polovica všetkých hráčov sú práve ženy. Či už hovoríme o e-športoch, videohrách alebo hrách v online casino, záujem žien každým dňom narastá. Prečo však o jemnejšom pohlaví počujeme v rámci e-gamingu tak málo? Pozreli sme sa bližšie na túto tému a pokúsime sa zbúrať stereotypy, ktoré sa spájajú so ženami v hernom priemysle.

Ženy a videohry

Podľa prieskumu denníka Pluska.sk  začalo hrať počítačové hry viac žien ako mužov. Aj keď herná eufória pohlcuje najmä mužov, hráčky sa približujú k vyrovnaniu tohto skóre. Najväčší boom zažil herný priemysel práve počas korona krízy, kedy ženy oveľa viac inklinovali k vyskúšaniu novej formy zábavy. Práve videohry sú vnímané skôr ako mužský koníček. O to sa postarala rodovo špecifická socializácia, čo zjednodušene znamená, že už od narodenia sme vystavení odlišným rodovým rolám, ktoré boli spoločensky a historicky stanovené.

E-športy

Zo štatistík vyplýva, že na e-športovej scéne prevládajú muži nielen na Slovensku . A to nehovoríme iba o hráčoch, ale celkovo o všetkých skupinách v e-športovom odvetví herného priemyslu, vrátane manažmentu a členov asociácií e-športov. Stále je na scéne žalostne málo ženských postáv na vyšších postoch a najčastejšie uvádzané dôvody sú nedostatok perspektívy v tomto odvetví a príležitostí na kariérny rast, keďže vo vedení je drvivá väčšina stálych miest obsadená mužmi.

Dôvody absencie žien v hernom priemysle

Celosvetovo je záujem mužov a žien vyrovnaný, hovoríme o celkovom hernom priemysle, ako aj vyrovnaný počet členov v populárnych online kasínach, ako je napríklad Fortuna casino. Naskytne sa teda otázka: Kde sú ženy v hernom priemysle? Je toto odvetvie pre ženy menej perspektívne?

Obavy zo sexizmu

Jedným z najčastejšie udávaných dôvodov je práve obava z posudzovania a stereotypný názor, že herný priemysel patrí mužom. Ženy majú obavy pri aplikovaní žiadostí, že by mohli byť posudzované či hodnotené v prvom rade na základe pohlavia a nie na základe svojich úspechov a skúseností. Avšak veľa žien dosahuje výborné výsledky a vyrážajú ženy svojimi  obdivuhodnými úspechmi dych neveriacky prihliadajúcim hráčom.

Nedostatočné povedomie

Tým, že ženy sa čoraz viac zaujímajú o herný priemysel a hry, mohlo by ženské zastúpenie v hernom priemysle priniesť prelomové zmeny v tejto cieľovej skupine. Stále pretrvávajúca myšlienka, že dievčatá a ženy sa nezaujímajú o videohry, prispieva k pretrvávajúcemu nedostatočnému zastúpeniu žien v hernom priemysle. Je to evidentné napríklad v spôsobe, akým je navrhnutý obsah hry, kde je často zrejmé, že cieľová skupina je mužské pohlavie. Či už sú to vyzývavo oblečené, či skôr vyzlečené herné postavy, alebo hlavný hrdinovia, to všetko veľa hovorí o tom, ako je herný biznis nastavený a k myšlienke, že videohry nie sú pre ženy takto iba prispieva.

Chýbajú známe vzory

Vzorov, s ktorými by sa ženy mohli stotožniť je málo. Kľúčovým zlomom by však mohla byť práve vizibilita populárnych žien v e-športoch. Úspešné ženy v tomto odvetví by mohli spôsobiť prevrat stereotypov a ženské vzory by mohli priblížiť ostatné hráčky k hernému priemyslu. A nie len to. Zbúrané bariéry stereotypov dokážu ženskému pohlaviu na reálnom príklade, že aj toto odvetvie je zaujímavé a hlavne dosiahnuteľné.