Mala som na návšteve neter. Hrajú sa so synom, lietajú po celom dome. Chodia hore a dole schodmi. Zrazu počujem, ako neter cestou dolu schodmi mladému džentlmenovi vysvetľuje, že ona má ísť prvá, pretože je dievča. Výchovný moment. Sami ste si ho privolali, pomyslela som si. „Nie, Laura, nemáš pravdu. Dolu schodmi ide prvý chlapec a hore schodmi pôjdeš prvá ty,“ vravím. Obaja sa zamyslia a idú sa hrať ďalej. Potom už iba počujem, keď idú dole či hore schodmi, že sa rozprávajú o tom, kto má ísť prvý. Využila som moment, keď sa deti hrali a sami mi ponúkli možnosť naučiť ich ďalšiemu džentlmenskému správaniu. 
 
Správne sa chodí po schodoch takto:
 
Hore schodmi ide prvá žena alebo staršia osoba, ak ide o rovnaké pohlavie. Muž alebo mladšia osoba má pritom ženu alebo staršiu osobu po pravej ruke, no o schod či dva vyššie.
 
Dole schodmi sa ide opačne. Najprv ide muž alebo mladšia osoba, ak ide o rovnaké pohlavie. Spoločensky významnejšiu ženu či staršieho človeka pri rovnakom pohlaví vedieme stále po pravej ruke. Miesta sa vymenia len vtedy, ak by na pravej strane hrozilo žene či staršiemu človeku nebezpečenstvo. 
 
V prípade rodič/dospelý a menšie dieťa dospelý berie na seba úlohu muža, čiže chráni dieťa pred pádom zo schodov.
 
Inak povedané, žena a staršia osoba majú mať stále cestou hore či dolu vyššie hlavu ako muž či mladšia osoba. Preto chodia o jeden až dva schody skôr hore alebo neskôr dolu schodmi.
 

(Autorka je lektorkou spoločenskej etikety a biznis protokolu a autorkou blogu Mladý džentlemen)

 

Prečítajte si aj Prečo vychovávam zo syna džentlmena