V našej malebnej dedinke, v pamiatkovej rezervácií ľudovej architektúry, bol vyhlásený hon na chalupára. Natvrdo, verejne. Pľuha jedna! Ako môže byť taký bezohľadný? Pravidelne každú nedeľu nám do dediny vozí odpad. Ak by ho vzorne umiestnil do určených odpadových nádob - správne roztriedený a pošliapaný, ešte by sme mu trúfalosť prepáčili. Veď sme predsa ľudia! 

Cez týždeň si upratujeme a on darebák v striebornom aute značky BA s prívesným vozíkom vyloží kartóny a igelitové vrecia plné odpadu vedľa kontajnerov. Či ich on osobne alebo spolu s posádkou aj rozkope a porozsýpa, ako prezentuje priložená fotografia, sa neuvádza. Aby neporiadku nebolo málo, aj  nádoby pri cintoríne pravidelne chalupári znásilňujú svojimi odhodkami.

Kontajner na plasty v ďalšej časti obce tiež nemá dôvod sa usmievať. Čerstvo vyvezený napchali susedia (nie moji) „polystyrénami“ a burinou. Vinník bol známy a mechy sa mu vrátili naspäť, ale pokiaľ sa odhalí, bude mu uložená pokuta! Nelogické? Nevadí, chybovať je normálne a potkany v obci nechceme.

Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou vzniká. Za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi je zodpovedná obec, preto sa za ich vývoz, uloženie, prípadne spracovanie obci platí poplatok. Zavádza sa všeobecne záväzným nariadením. Poplatníkom je fyzická osoba aj právnická osoba vlastniaca alebo užívajúca na obecnom území byt, nebytový priestor, stavbu, iný objekt, záhradu, vinicu, ovocný sad...

Sadzba závisí od objemu zbernej nádoby, vyvážané sú dvakrát za mesiac. Fyzická osoba - chalupár, ktorý nepotrebuje ani menšiu 120 l nádobu, má tiež stanovený poplatok. V obci sú umiestnené nádoby na separovaný zber: žltá na plasty, modrá na papier, zelená na sklo.  Ostatný komunálny odpad si chalupár (ak nemá svoju predplatenú nádobu) môže zobrať so sebou do Bratislavy, alebo ak mu milý sused dovolí a má miesto, opúšťa dedinu len s príjemnými zážitkami, bez odpadkov.

Chalupári, veď ste najmä vzdelaní, inteligentní a pokrokoví ľudia na úrovni, nerobte nám tu neporiadok! Veď my domorodci (za toto slovo ma isto ukameňujú) sme takí vzoroví! My si poctivo platíme poplatky, dôsledne triedime odpad a umiestňujeme ho len do svojich nádob, nie ku cintorínu. Nerobíme si smetisko na cudzích pozemkoch, nevypúšťame obsah žumpy do otvoreného kanála ani do záhrady. Nás ani len vo sne nenapadne spaľovať polystyrény, pneumatiky, igelity, staré nábytky, matrace... My už malé deti učíme a sme im aj vzorom, že papierik od cukríka, žuvačky, keksíka, lístok z autobusu, fľaše nemožno len tak odhodiť na mieste konzumácie. Z našich komínov vychádza dym z čisto ekologických palív, nevieme si ani len predstaviť, žeby sme do kotla alebo sporáka vhodili tetrapaky, staré boty a oblečenie, kaučuky, PET fľaše...

Nemám vedomosť o úspešnosti honu na chalupára v striebornom aute značky BA s prívesným vozíkom. Mám však istotu, že keby miestni chalupári vyhlásili hon na grobianstvo, ani to najväčšie osobné auto s prívesom by im na trofej nestačilo. 

 

Prečítajte si aj Aby prázdniny neboli prázdnymi

 

 

Ďakujeme, že ste článok dočítali až do konca. V tejto chvíli už pripravujeme ďalší.

Spoplatnené s PlatbaMobilom.sk.