SOUL. Z prieskumu, ktorý vo štvrtok zverejnila ľudskoprávna organizácie Human Rights Watch (HRW) vyplýva, že sexuálne násilie páchané na ženách je v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) bežným javom.

Správa HRW vznikla na základe rozhovorov so 106 severokórejskými emigrantmi. Podľa tohto zdroja sa mnohé severokórejské ženy v otázke domáhania sa spravodlivého trestu pre páchateľov sexuálne motivovaného násilia cítia bezmocné a za to, že sú zneužívané, sa hanbia. Niektoré o násilí, ktoré je na nich páchané, mlčia z dôvodu povrchného prístupu polície, prokuratúry a súdov k sexuálne motivovanému násiliu.

Tri ženy, ktoré opustili Severnú Kóreu, a traja juhokórejskí experti v rozhovoroch pre agentúru AP nezávisle na sebe uviedli, že sexuálne násilie je v KĽDR závažným problémom aj napriek tomu, že hlas žien má v posledných rokoch väčšiu váhu a stúpa aj ich dôležitosť v ekonomickej sfére.