BRATISLAVA. Počítate s tým, že nastúpite do práce skôr a dieťa dáte do škôlky či jaslí už od dvoch rokov? Ak nezarábate nadštandardne, nebudete na to mať. Alebo čakáte bábätko a starší súrodenec sa už doma nudí, tak zvažujete jasličky aspoň na pár hodín? Zabudnite. Jasle sú len pre tých, čo pracujú.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prichystalo novelu zákona o sociálnych službách. Tá zavádza nové pravidlá pre fungovanie jaslí, ale aj súkromných škôlok, ktoré opatrujú deti rôzneho veku.

Po novom budú zariadenia nielen vo veľkom prestavovať, keďže novela si žiada bezbariérové priestory. Budú aj naberať nových ľudí – na jednu učiteľku totiž môžu pripadať len štyri deti. A to znamená zdražovať.

 

 

Absurdné podmienky, mastné pokuty

„Ak by jedna učiteľka mala na starosti len 4 deti vo veku 2 až 3 roky, musím rodičom účtovať minimálne 500 až 600 eur mesačne,“ hovorí Lucia Goméz z limbašskej škôlky Rainbow Garden. Pri takýchto cenách sa už rodičovi podľa nej neoplatí ani ísť do práce.

Zbytočná a príliš nákladná jej príde aj podmienka bezbariérovosti. Bezbariérový prístup je v zimnom období takmer nepoužiteľný – pre deti je totiž prišmykľavý.

Novela podľa nej stanovuje až absurdné podmienky nielen pre zariadenia, ale aj pre rodičov, no vôbec nerieši vzdelávací systém jasličkárov.

Na druhej strane je však podľa nej nejaká regulácia potrebná. „Otvára sa veľa zariadení, ktoré nie sú kvalitné a podľa platnej legislatívy si ich môže otvoriť naozaj hocikto,“ hovorí. Postačilo by však zavedenie viazanej živnosti, dodáva.

 

Škôlka Rainbow Garden Limbach. Foto – Archív LG

 

„Považujeme tieto podmienky za priveľmi prísne, keďže už v súčasnosti máme nedostatočný počet jaslí, ktorých prevádzkovanie sa po prijatí tejto novej regulácie sprísni, čím sa zníži motivácia ich otvárať,“ píše vo svojej pripomienke k novele Slovak Business Agency.

Stanovenie limitu štyroch detí na zamestnanca a minimálneho percenta odborných zamestnancov na 80 percent, pričom obslužný personál môže tvoriť len pätinu personálu, hodnotí agentúra ako neprimerane prísne.

Novela sa nepozdáva ani Ivett Pavlis z Únie materských centier. „Keďže v jasliach musia splniť priestorové, bezbariérové a ďalšie požiadavky obsiahnuté v novom zákone, bude to znamenať, že nie každé terajšie jasle si to budú môcť dovoliť, čiže zariadenia sa budú zatvárať,“ hovorí. Prípadne príde k výraznému zdraženiu, ktoré rodiny pocítia, dodáva. Problematická je podľa nej aj možnosť umiestniť dieťa len do dovŕšenia troch rokov, čo je zbytočný stres pre dieťa aj rodičov.

Novela upravuje aj kvalifikáciu opatrovateliek a opatrovateľov detí, ktorí budú musieť po novom splniť prísne kvalifikačné predpoklady. „Všetky ženy s dvadsaťročnou praxou si budú musieť doplniť akreditovaný kurz, ktorého cena sa opäť premietne do poplatkov pre rodičov,“ hovorí Pavlis.

Novelou sa podľa nej stráca aj možnosť voľného výberu rodičov podľa kvality či osobnej spokojnosti. „Registráciou ani kurzom nevie štát zabezpečiť kvalitne odvedenú prácu, keď zároveň neposkytuje bezplatnú prevenciu pred syndrómom vyhorenia, čo sa môže stať aj najlepšej učiteľke, ktorá potom koná skratovo,“ dodáva.

 

Foto - TASR

 

Kompetentní chcú regulovať

„Zohľadňujeme skutočnosť, že ide o starostlivosť o malé deti vyžadujúce individuálny prístup vzhľadom na ich vek a potreby,“ bráni obmedzenie počtu na štyri deti Barbora Petrová z tlačového odboru Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny. Povinnosť zabezpečiť bezbariérovosť je podľa nej všeobecnou podmienkou pre zariadenia a poskytovateľov sociálnych služieb.

Viacero škôlok sa obáva hlavne vysokej pokuty, ktorú novela zavádza – pri nesplnení podmienok im totiž hrozia sankcie vo výške 35 tisíc eur. Kontrolovať vykonávanie predpisu má samotné ministerstvo.

„Materská škola, inak povedané škôlka, je školské zariadenie. Nie je to teda sociálna služba a nemusí plniť podmienky platné pre sociálne služby, riadi sa právnymi predpismi platnými pre školské zariadenia,“ vysvetľuje za ministerstvo Petrová.

 

 

Novela zákona sa totiž naozaj netýka materských škôl, ktoré patria pod rezort školstva a riadia sa vlastnými paragrafmi. To nám potvrdilo aj ministerstvo školstva: „Materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení sa riadia legislatívou ministerstva školstva, keďže ich úlohou je poskytovať výchovu a vzdelávanie. Je potrebné ich odlíšiť od zariadení poskytujúcich opateru/starostlivosť, ktoré fungujú za úplne iných podmienok“. Za takéto súkromné zariadenia poskytujúce starostlivosť deťom ministerstvo školstva nezodpovedá.

No a práve tu je pes zakopaný. Dostať sa totiž do siete zariadení v rezorte školstva nie je vôbec také jednoduché. Skúsenosti súkromných zariadení ukazujú, že častokrát je problémom mesto či obec, ktoré žiadosť neschvália, hoci žiadateľ splní všetky podmienky. Viacero „škôlok“ tak funguje oficiálne ako opatrovateľské centrum alebo občianske združenie. Po novom by sa mali registrovať ako zariadenia sociálnych služieb.

Práve to chce ministerstvo práce zmeniť – neexistuje totiž register zariadení pre deti do troch rokov veku. „Starostlivosť o dieťa poskytovaná buď v detských jasliach alebo fyzickou osobou napríklad v domácom prostredí dieťaťa je momentálne realizovaná najčastejšie len na základe živnostenského oprávnenia ako voľná živnosť, čo sa javí ako nedostatočné,“ vysvetľuje Petrová. Novela by mala podľa nej vytvoriť jednotný rámec na reguláciu všetkých zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku.

 

 

Novela kvalitu neprinesie

„Prevádzkovatelia budú drakonicky prísne opatrenia obchádzať. Navrhované opatrenia teda len otravujú prevádzkovateľov, ktorí ich podľa môjho názoru nebudú aplikovať, ale pretransformujú svoje jasle napríklad na občianske združenia,“ upozorňuje poslankyňa Simona Petrík. Takto sa vyhnú aj riziku vysokých pokút, dodáva. O skvalitnenie služieb jaslí po jej schválení pochybuje.

Ak by sa totiž podľa nej rozhodli do registra zariadení sociálnych služieb zapísať, tak im výrazne stúpnu náklady, čo zníži ich konkurencieschopnosť. Problém budú mať podľa nej aj škôlky spojené s jasľami – takzvané detské centrá, ktoré budú musieť takto dodržiavať dve série nariadení.

Nepozdáva sa jej ani limit štyroch detí na jednu učiteľku, ktorý pri deťoch nad tri roky nemá opodstatnenie. „Prevádzkovateľ jaslí tak bude musieť platiť zbytočne viac na výplatách,“ hovorí.

Novelu ostro kritizoval aj podpredseda SaS a bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál vo svojom blogu pre Hospodárske noviny. Upozornil aj na to, že do jaslí by sa po novom nedostali všetky deti. „Na umiestnenie dieťaťa do detských jaslí podľa tohto zákona je podmienkou pre rodiča, aby bol v pracovnom pomere alebo pracoval na dohodu,“ píše v blogu. Po novom by sa podľa neho do jaslí dostali ešte deti, ktorých rodičia študujú alebo sa pripravujú vrátiť na trh práce. Výnimku by mali aj vojaci a policajti, dodáva. Pri živnosti by zase musel byť rodič aj povinne poistený v Sociálnej poisťovni, vysvetlil.

 

Prečítajte si aj Preplnené škôlky motivujú k zúfalým činom. Veľmi však nepomôžu