Môj príbeh je veľmi jednoduchý. Ťažké zdravotné problémy so štítnou žľazou a neprekonateľná obľuba sladkostí mi zmenili postavu - áno, aj ja milujem sladkosti :)  Necítila som sa dobre, nepáčila som sa sama sebe a tak som začala na sebe pracovať. Pol roka som cvičila sama podľa časopisu, čo však nemalo výsledky podľa mojich predstáv. Oslovila som preto skvelú trénerku, ktorá ma posunula za 2 roky do ďalšieho levelu v stravovaní a cvičení.

*The beginnings
My story is very simply. Difficul healthy problems with thyroid and my popularity of sweets changed my body - YES I LOVE SWEETS :) I didn´t feel fit, I didn´t like my body, so I started to work at myself. I exercising half year according to the magazine, but I didn´t have expected results.  I asked great personal trainer for help. In 2 years she moved me forward to another level with nutrition and exercising in 2.

Cvičenie
Cvičila som 2-3x do týždňa, schudla som asi 5 kg, čo nie je síce veľa, no na pohľad to bolo veľmi výrazné. Spočiatku som cvičila  preto, že som musela a potom to prešlo do štádia, že som veľmi chcela. Moja trénerka mi dokonca  pomohla dostať sa na Fitness súťaž do kategórie Šport  Model. Absolvovala som potom ešte niekoľko súťaží, kde som síce nezvíťazila a ani sa neumiestnila na prvých priečkach, no na osobné víťazstvo nepotrebujete medailu a ani potlesk obecenstva, dôležité je byť víťazom sám pre seba. :)

*Exercising
I exercised 2-3times a week. I lost about 5kg what is normaly not too much, but it was signigicant at first sight. First I trained because I had to and later I wanted a lot. My coach helped me to get to Fitness competition in category Sport Model. Later I participated in some of other competitions. I didn´t won first, second or third place. You don´t need any medal or standing ovation for your personal win. It´s important to be winner for yourself.

Moje ciele
Ja som však chcela od tohto športu oveľa viac, chcela som tomu celému rozumieť a posúvať to ďalej, trénovať a pomáhať druhým, vedieť im poradiť v stravovaní, čo dnes aj robím a robiť naďalej chcem.

*My goals
I wanted more and more from this sport. I wanted to understand around it and moving to higher levels. I wanted to be a couch for somebody else to help them and to know how to help with nutrition. Now I do it for people and want to continue with that. 

Ako to vnímam dnes
Dnes ešte stále nie som so sebou spokojná :) nie však preto, že by som sa sama sebe nepáčila, ale preto, že sa chcem stále posúvať vpred. Naučila som sa mať rada svoje telo a samú seba. Viem, že  cítiť sa skvelo je veľmi dôležité. Nie je podstatné, či máte 80kg alebo 60kg, ak to, samozrejme, neovplyvňuje vaše zdravie!!!Podstatné je, cítiť sa zdravo, pohodlne, mať rád samého seba a svoje telo. Podstatné je robiť niečo pre seba, či už v strave, v cvičení alebo celkovom životnom štýle.

*How I see it today
Today I am always not satisfied with myself :) Why? Because I want always moving myself forward. I learned myself to love my body and myself either. I know it is very important to feel great. It doesn´t matter if you weight 80kg or 60kg, of course it can´t to influence your health!!! It is important to feel healthy, comfortably, loving yourself and your body. It is important to do something for yourself in area of nutrition and exercising or in your life style.

Čo je dôležité
Cítiť sa skvelo a byť spokojný so svojim telom je to dôležité! Nepotrebujete vyzerať ako všetci ostatní a ani sa s nimi neporovnávajte, nemôžeme byť predsa všetci rovnakí. Buďte tým, kým chcete byť vy sami. Pozerajte sa na seba, svoje pokroky, ciele a urobte všetko pre to, aby ste cítili vlastnú spokojnosť. Ak to budete cítiť vy, ostatní to budú vidieť na vás.

*What si important
Important is to feel great and to be satisfied in your body! You don´t need to look like everybody. Don´t compare with somebody. You don´t want to be yer copy! Be yourself! Look at you, your progress, goals and make everything to feel your own satisfaction. If you feel it, everybody will see it. Believe me!

Ako môžete začať vy
Všetko to začína nielen v zdravom ale aj v správnom stravovacom režime. Ďalšia dôležitá vec je správne cvičenie, preto začnite najskôr s osobným trénerom. Podstatné je, že jeden bez druhého nemôžu existovať. Tešte sa zo života, usmievajte sa čo najviac a myslite pozitívne. Robte to, čo vás baví, robí vám radosť a predovšetkým stopnite všetky ospravedlnenia! :) 

*How can you start
It starts not only with healthy but also with right nutrition. Another important thing is the right exercising, this is why you should start to train with pesonal trainer. Nutrition and exercising can exist only together, this is very important. Love your life, smile a lot and think positive. Do what you really love and make you happy. STOP your excuses! :)

 

Začni pod mojim vedením so svojou premenou a urob niečo pre seba :)

 

Prečítajte si ja ďalšie naše zaujímavé blogy

 

 

Ďakujeme, že ste článok dočítali až do konca. V tejto chvíli už pripravujeme ďalší.

Spoplatnené s PlatbaMobilom.sk.