Keď sme o nej písali prvýkrát vo februári 2015, bol to príbeh ženy, ktorá sa po 16 rokoch v bankách rozhodla zmeniť svoj život a robiť to, čo ju baví. Neskôr sa ukázalo, že jedna zmena priniesla ďalšie. Pavlíne (Paji) Počajovej sa otvorili cesty k hudbe, spevu, dobrovoľníctvu, tvorivej práci, športu, cestovaniu, organizovaniu podujatí, predaju. Na portáli portál Ženy v meste píše blogy

Zdá sa vám toho dosť?  Treba podotknúť že Paja je matka štyroch, teraz už dospelých detí a babička šiestich vnúčat.  

 

Paja v Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave.   Foto - Monika Palečková

 

Vymýšľa a recykluje

Pred viac ako dvoma rokmi zmenila svoj život. Teraz inšpiruje iných. O tom, čo zmena všetko obnáša, prišla porozprávať v rámci cyklu Náš život do Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave, kde organizujú pravidelne stretnutia, semináre, kurzy a diskusie s rôznymi odborníkmi a inšpiratívnymi ľuďmi.

Do stupavskej knižnice prišla Paja priamo zo svojho pravidelného pôsobiska v Starej tržnici zóny Paráda. Tam sa stretávajú ľudia, aby menili, predávali alebo recyklovali výrobky. Veci pre niekoho už nepotrebné, menia svojich majiteľov a kreatívnym prístupom tvorcov aj určenie.  Novinkou na Paráde sú kurzy šitia, ktoré Paja vedie, a je o nich veľký záujem. Dámy sa opäť radi učia zručnosti našich starých mám, z čias, keď len niektoré ženy vedeli riadiť auto, ale šiť vedeli takmer všetky.

 

Paja Počajová. Foto - facebook

 

Disciplína a plánovanie aj na voľnej nohe   

Plánovať, počítať, kontrolovať a systematicky pracovať a to isté platí aj vo sfére oddychu a relaxu, radila prítomným dámam Paja. Paja napríklad pravidelne boxuje, je to skvelá kompenzácia voči hodinám práce za šijacím strojom a počítačom. Rovnako práca v záhrade je výborným relaxom. Čo je teda relax a čo práca?  A o tom to je, človek, keď robí prácu, ktorá mu dáva zmysel oddýchne si pri nej. Mentálne určite. 

Paja to popisuje na príklade. „Niekto prinesie staré nepotrebné oblečenie, ja pridám prácu,  kúpim potrebný materiál  a vytvorím celkom nové veci, pekné, užitočné poprípade aj zdraviu prospešné. V okamihu, keď si nahrievací špaldový vankúšik, deka, zástera, alebo pončo z delne PayaART  nájde svojho konečného spotrebiteľa, sú spokojné minimálne tri strany. Darca je rád, že jeho veci ešte poslúžia, ja som rada, že mám tvorivú prácu, kupujúci má originálny s láskou a zaujatím tvorený výrobok, ktorý môže využívať sám, alebo ho darovať,“ hovorí Paja. 

 

Foto - Monika Palečková

 

Sezónne príjmy

Paja sa prítomným dámam úprimne zdôverí aj o finančných ťažkostiach domácnosti fungujúcej z dvoch nepravidelných  príjmov. Pomáha tu trpezlivosť, plánovanie a informovanosť.  Sú to totiž sezónne príjmy z jednotlivých činností.  Paja rieši financie s rozvahou bankárky, vie, kedy má príjem ona, kedy manžel, koľko potrebujú na život, čo nepotrebujú, alebo si nedoprajú...

Čoho sa Paja zrieknuť nechce je radosť z práce, z výsledku, z tvorivého procesu a z komunikácie s ľuďmi.

Človek na voľnej nohe sa nemusí vzdelávať, lebo potrebuje „nejaké papiere“, vzdeláva sa, lebo si to vyžaduje situácia, ktorú rieši.  Paja chce spievať a spieva s manželom v duu PajaAja, čiže chodí na hodiny spevu, lebo sa potrebuje v speve zdokonaľovať.  Vzdeláva sa aj v oblasti marketingu a produktovej fotografie, potrebuje to pri práci s predajom svojej tvorby v PayaART.     

 

Foto - Stano Stehlík

 

Robiť, čo dáva zmysel 

Všímať si - čo mi  dáva zmysel,  čo mi dáva radosť,  čo ma vyjadruje a  nenechať sa vmanipulovať do aktivít, ktoré vlastne vôbec nechceme.

Na detaily a podrobnosti sa zúčastnené ženy povypytovali dopodrobna a zoči voči aktérke. Do debaty pridali svoje skúsenosti, informácie a názory.  Témami rozhovorov  boli dobrovoľníctvo, cestovanie,  predaj a marketing, vlastná sebarealizácia,  tvorivosť,  zdravie, prevencia pred vyhorením...rozdelenie úloh v rodinách.  Prítomné dámy si so záujmom poprezerali Pajinu tvorbu a niečo si aj nakúpili . 

 

 

V Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave.   Foto - Monika Palečková

.

 

Prečítajte si aj Vychovajme dcéry tak, aby vedeli, že dokážu všetko