Viac pochopenia, podpory a rešpektu k sebe i k iným ženám zažaleli k Medzinárodnému dňu žien naše epertky.

 

Iveta RADIČOVÁ, bývalá premiérka a sociologička:

"Želám nám, aby nás muži prekvapovali svojím intelektom, charakterom, veľkosťou svojich slov a činov a nie siláckymi rečami a veľkými svalmi."  

 

 

 

Dana KLEINERT, dizajnérka a riaditeľka organizácie Slovak Fashion Council:

 

„Ženy by si vzájomne mohli želať viac tolerancie jedna k druhej. Neodsudzovať hneď, ale najprv skúsiť pochopiť. Mali by si vzájomne želať silu a podporovať snahu iných žien posilniť a zrovnoprávniť postavenie žien nielen formálne, ale aj v reálnych situáciách v našej spoločnosti. Ženy by si mali vzájomne želať nárast prajnosti k úspechom tej druhej. Mali by si želať lepšie vzdelanie pre deti, spoločenskú angažovanosť a mali by si taktiež želať, aby sa vedeli v súčasnom náraste extrémizmu orientovať, kriticky myslieť, overovať fakty a nevpadnúť do konšpirácií a lacných akože riešení problémov.“

 

 

Tatiana PROKOPOVÁ, riadiaca partnerka Squire Patton Boggs na Slovensku, jedinej zo 46 pobočiek americkej právnickej firmy:

"Aby verili v seba :) "

 

 

Marcela HRAPKOVÁ, psychologička a koučka blaha:

 

„My ženy by sme si mohli (nielen) v tento deň navzájom a najmä sebe samým želať všetko to, čo čakáme od mužov. Dať sami sebe podporu, keď to potrebujeme. Dať si bezpodmienečnú lásku a prijatie v dobrom i v zlom. (S)poznať svoju ženskú cenu a nepochybovať o nej. Prejaviť si vďačnosť a ocenenie za úspechy v našom živote a zhovievavosť a láskavosť pri neúspechoch. Pristupovať k sebe s nehou. Vypočuť a uspokojovať svoje potreby. Byt tu tak sama pre seba ako i pre druhé ženy, kamarátky, súputníčky, víly, večné studne inšpirácie a radosti. Dať si slobodu byť slobodná – čertica i anjel, svätica i kurtizána, dobrá i zlá, krásna i škaredá, civilizovaná i rozpustilá. Podľa situácie a chuti. Vidieť svoju jedinečnosť a umožniť aj ostatným ju vidieť. A poďakovať všetkým dôležitým mužom v našom živote, že si môžeme užívať s nimi život a rast i vďaka tomu, ako úžasne nám nastavujú zrkadlo.“

 

 

Lucia NICHOLSONOVÁ, podpredsedníčka NR SR za SaS:

"Viac podpory, viac pochopenia, menej závisti. Chlapi držia spolu...sme my horšie? Len spolu dokážeme viac a na finále chceme všetky to isté - viac uznania." 

 

 

Jaroslava BAŠISTOVÁ, floristická dizajnérka:

"Keďže Deň žien je oslavou ženstva, ženy by si ho mali uctievať a byť naň hrdé nielen v tento deň :). Mali by si želať, aby dokázali naplno milovať celým svojim srdcom a rovnako tak vedeli aj lásku prijímať. Aby verili svojim zmyslom a intuícii. Vnášali pokoj, empatiu, krehkosť a nežnosť, tam kde prevláda silný mužský aspekt a prežiarili tak svojou výnimočnou prítomnosťou aj sychravé dni."

 

Ingrid DOLEŽALOVÁ, projektová manažérka, sociálna pracovníčka, nominovaná na Slovenku roka 2016:

"Prajem všetkým ženám veľa radosti, lásky, zdravia, spokojnosti, vzájomnej podpory, úsmevov a slniečka v duši. Veľa dobrého a pekného. Nech sa ich sny stanú skutočnosťou. Užívajte život s milými ľuďmi."

 

Simona PETRÍK, nezávislá poslankyňa:

"Medzinárodný deň žien je ‎dôležitým sviatkom pre všetky ženy na svete, nielen pre nás - Slovenky. V roku 1910 sa oslavoval prvýkrát ako symbol boja žien za rovnoprávnosť. Odvtedy už prešlo viac ako jedno storočie a aj keď sa v oblasti rodovej rovnosti dosiahli pokroky, ženy svoj boj o rovnocenné postavenie v spoločnosti stále nevyhrali. Preto by som NÁM želala, aby sme mohli rozbiehať svoje podnikania bez rodových bariér, aby sme na pracovisku nezažívali prejavy sexizmu a boli odmeňované adekvátne svojim schopnostiam, aby sme si hľadali tolerantných a citlivých partnerov, ktorí vedia oceniť našu ženskú silu, a aby sme mohli vychovávať svoje deti v spoločnosti, ktorá ani nám ani im nebude diktovať, ako majú žiť. Dámy, dvíham čašu na našu počesť! :)"

 

Prečítajte si aj Čo ako žena želám ženám