VIEDEŇ. Až 78 percent Rakúšanov dúfa, že sa nakoniec zruší striedanie letného a tzv. zimného času, hoci môže v EÚ trvať ešte niekoľko rokov, kým sa takýto krok podarí presadiť. Vyplýva to z výsledkov aktuálneho prieskumu inštitútu Market, ktoré priniesla v stredu tlačová agentúra APA.

 

Letný čas chce aj rakúska vláda

Z uvedeného podielu pripadá 51 percent na tých, ktorí by uvítali trvalé ponechanie letného času, k čomu sa prikláňa i rakúska vláda. Zvyšných 27 percent by ponechalo radšej zimný čas. Prieskum na túto tému bol vykonaný v októbri cez internet na 800 osobách starších ako 15 rokov.

Medzi zástancami trvalého ponechania letného času výrazne prevažujú muži, a to v pomere 58 ku 45 percentám oproti ženám. Prieskumníci to vysvetľujú tým, že muži častejšie pracujú na plný úväzok, pričom majú potrebu tráviť čas s rodinou za denného svetla.

 

Starší a ženy

Želanie ponechať natrvalo zimný čas zase vyjadrujú väčšinou príslušníci generácie 50- a viacročných, medzi ktorými sú často "náruživí ranostaji". Medzi zástancami pokračovania striedania času boli výraznejšie zastúpení respondenti vo veku do 29 rokov a ženy.