AMSTERDAM. Starostka holandskej metropoly Amsterdam Femke Halsemová oznámila plány na radikálne zmeny tamojšej "štvrti červených svetiel" De Wallen, ktorá je známa legálnou prostitúciou. Avizované plány majú obsiahnuť i zatvorenie nevestincov v centre mesta.

Halsemová si kladie za cieľ vykonať najväčšiu modifikáciu amsterdamského sexbiznisu za uplynulé dve desaťročia, informovala v stredu stanica BBC. Medzi možnosťami je aj zákaz postávania prostitútok v sklenených výkladoch izieb obrátených do ulíc.

Amsterdam - sexbiznis čakajú zmeny

Cieľom týchto opatrení má byť ochrana sexuálnych pracovníčok pred zízajúcimi turistami a boj proti nárastu obchodu s ľuďmi, tvrdí starostka. Celkový zákaz samotnej prostitúcie, ktorú holandská vláda zlegalizovala v roku 2000, však v plánoch nie je, dodala.

"Domnievam sa, že množstvo žien, ktoré tam pracujú, sa cíti byť ponížené a vysmievané, a to je jeden z dôvodov, prečo myslíme na zmenu," povedala Halsemová pre agentúru Reuters.

Prostitúcia v Amsterdam - štvrť červených svetiel

Štyrmi hlavnými scenármi sú: ukončiť ukazovanie sa v pouličných oknách; zatvoriť nevestince v centre mesta a presťahovať ich inam; znížiť počet nevestincov v strede mesta; a sprísniť udeľovanie povolenia na ukazovanie sa v pouličných výkladoch. Prostitútky už beztak potrebujú príslušné povolenie na verejné vystavovanie sa potenciálnym zákazníkom.

Medzi ďalšími plánmi figuruje zriadenie "erotickej mestskej zóny" so zreteľnou vstupnou bránou. Štyri hlavné možnosti budú vysvetlené obyvateľom a podnikom ešte v priebehu júla, pričom jeden z nich sa vyberie a následne sa predloží na schválenie mestskej rade, spresnila Halsemová.

Amsterdam - prostitútky a turisti

Prostitúcia je v Holandsku čoraz diskutabilnejšou a rozdeľujúcejšou témou medzi feministkami. Niektoré sú presvedčené, že toto podnikanie je ponižujúce a vykorisťovateľské, zatiaľ čo podľa iných by sa mali ženy môcť slobodne rozhodnúť, ako naložia so svojimi vlastnými telami.

Množstvo tých, ktoré pôsobia v tomto lukratívnom obchode, si myslí, že mestská rada by namiesto vytláčania prostitúcie z centra Amsterdamu mala učiť turistov, ako rešpektovať ich priestor.