KOŠICE. Po vydarenej premiére v roku 2016 a vlaňajšej úspešnej repríze sa na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach rozhodli aj do tretice pripomenúť si blížiaci sa sviatok žien netradičnou formou – sériou odborných prednášok. Tento rok však do projektu zapojili aj ďalšie tri vysokoškolské pracoviská – Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove, Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultu humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.

 

Sto rokov od volebného práva žien

„Podujatie pod názvom MDŽ 2018 – je to o nás sa uskutoční pri príležitosti stého výročia volebného práva žien,“ informuje jedna z organizátoriek – Adriana Jesenková z Katedry aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pri tejto príležitosti pripravili 8. marca dva druhy aktivít. Prvým sú odborné prednášky na rôzne témy, ako napr. ženy v literatúre, feministická filozofia, súčasná feministická etika starostlivosti, ekofeminizmus, rod v kultúre či rodová rovnosť, feministická interpretácia médií, ale aj ženy v politike a iné. „Prednášky sa uskutočnia na jednotlivých fakultách, zapojených do tohto prednáškového cyklu. Druhým je podujatie pod názvom Ženy sa čítajú – organizované v spolupráci s Rádiom Regina Východ, ktoré odvysiela záznam verejnej nahrávky z tejto akcie,“ doplnila Jesenková.

 

Prečítajte si

 

Fakulty a občianske združenia spolu

Podujatie sa uskutoční pod hlavičkou projektu KEGA Veda bez bariér, ktorý sa realizuje na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach a pod záštitou Komisie pre rodovú rovnosť UPJŠ v Košiciach a Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave. „V rámci projektu tiež prepájame akademický priestor s priestorom občianskej spoločnosti, keďže na ňom participujú aj občianske združenie EsFem a košické neformálne združenie žien a mužov pre rodovú rovnosť Povedz to ďalej,“ uzatvára Jesenková.