V čom je výnimočná tanečná technika Graham?

„Tanečná technika Marthy Graham je jedným z pilierov moderného tanca. Martha Graham ju začala vyvíjať pred takmer 90 rokmi až do svojej smrti v roku 1991. Kedysi forma rebélie voči klasickému tancu sa dnes považuje za základ vzdelania každého tanečníka moderného tanca. Táto tanečná technika je unikátna, mimoriadne fyzicky náročná, no vedie k dokonalému ovládaniu tela. Kladie dôraz na tanečnú interpretáciu, je veľmi expresívna. Marthu Graham považujú za Shakespeara moderného tanca, pretože príbehy, ktoré na javisku rozpráva, sú veľmi dramatické, väčšina z nich je dejová a ten nie je hocijaký. Graham stvárnila príbehy z antickej mytológie, dejín i biblie. Táto schopnosť „rozprávať“ prostredníctvom celého tela, nie len pantomímy, je súčasťou tanečnej techniky.“

 

Ako pomôže mladým tanečníkom a tanečníčkam?

„Technika Graham dáva v prvom rade tanečníkom silu, kondíciu a koordináciu. Preto sú potom schopní zatancovať čokoľvek a ako som uviedla vyššie, i stvárniť akúkoľvek postavu.“

 

Foto - TK EJ

 

Techniku ste nedávno prvýkrát predviedli na absolventskom koncerte. Aké boli reakcie? 

„Na absolventskom koncerte žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave sa po prvý raz predstavila technika Marthy Graham v choreografii pedagogičky konzervatória Dominiky Beňakovej, ktorá študovala túto tanečnú techniku v Martha Graham School of Contemporary Dance v New Yorku 2 roky a získala medzinárodne platný pedagogický certifikát na techniku Graham. Omnoho významnejšie však bolo uvedenie časti z choreografie samotnej Marthy Graham. Išlo o slovenskú premiéru a škola sa tak zaradila k svetovej i európskej elite, keďže okrem Bratislavy choreografie Marthy Graham prezentovali len tanečné školy v Aténach, Paríži a Londýne. Rozhodne teda tento čin rozvíril vody slovenského tanca.“

 

Na techniku Graham ste museli kúpiť licenciu, ako funguje nakupovanie licencií v tanečnej oblasti? Robíte to bežne?

„Nákup licencie na časť diela z baletu Night Journey (príbeh Oidipa a Iokasty) sa na Slovensku odohral po prvý raz. Spoluprácu s Martha Graham Center, New York zabezpečila naša pedagogička, Dominika Beňaková. V lete 2017 vďaka podpore Rodičovského združenia pri TK EJ sa zúčastnili žiačky školy spolu so slečnou Beňakovou na letnej škole v Ríme. Tam absolvovali rôzne tanečné workshopy a medzi nimi i hodiny z repertoáru Marthy Graham, pod vedením bývalého riaditeľa newyorskej školy, Kennetha Toppinga. Vyučoval práve spomínanú časť z baletu Night Journey a tak vznikla myšlienka na odkúpenie práv a uvedenia diela na absolventskom koncerte. Prvou podmienkou získania licencie totiž je, že škola, ktorá má o licenciu záujem, musí zaplatiť niektorého z bývalých členov súboru Martha Graham Dance Company, aby pricestoval a dielo naštudoval. Na základe absolvovaného workshopu v Ríme však Graham Center túto podmienku nevyžadovalo. Vďaka tomu, že máme certifikovanú pedagogičku, Graham Center urobilo ešte omnoho viac ústupkov, čo sa týka podmienok i ceny samotnej licencie a kostýmov. Komunikácia medzi inštitúciami trvala od septembra minulého roku a bol to veľmi zdĺhavý proces. Každopádne Oliver Tobin, ktorý pracuje v Graham Center a bol naším „styčným dôstojníkom“ bol mimoriadne ochotný a len vďaka spoločnému úsiliu a odhodlaniu sa projekt vydaril. Ďalšou podmienkou licencie sú kostýmy. Musia byť buď zapožičané, čo sa, samozrejme, spoplatňuje, alebo si ich inštitúcia vyhotoví na vlastné náklady a po predstavení ich pošle do Martha Graham Center. Nám sa podarilo zapožičať kostýmy, ktoré boli práve ušité v kvalite súborových kostýmov, za zvýhodnenú cenu z New Yorku. Licencia zahŕňa i symfonickú hudobnú nahrávku, svetelný dizajn, videá z predstavení súboru a písomné podklady (popis baletu, kópie programov atď.).“

 

Dominika Beňaková a (choroeograf Kenneth Topping. Foto - TK EJ

 

Licencia na Graham stoji 3600 eur, ako sa vrátia takto investované peniaze? Pre konzervatorium to asi nie je malá suma. 

„Ako som už spomínala, vďaka absolventke z Graham School pôsobiacej u nás sa podarilo vyjednať pre školu zvýhodnené podmienky. Z pôvodnej celkovej sumy, ktorá sa odvíja od množstva predstavení, miesta konania, zisku zo vstupného, dohode ohľadom kostýmov, uhradilo Rodičovské združenie pri TK EJ nakoniec len dve tretiny. Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej sa tak stalo partnerskou školou Martha Graham School of Contemporary Dance a je to len začiatok našej spolupráce. Otvárajú sa nám tým dvere do profesionálneho moderného tanca na svetovej úrovni. Do budúcna teda rátame s workshopmi s newyorskými pedagógmi, zakúpením ďalších licencií (za zvýhodnených podmienok) a radi by sme získali pre našich študentov štipendiá na štúdium v New Yorku.“