BRATISLAVA. V štatutárnych orgánoch slovenských firiem prevládajú ženy len v deviatich z 289 analyzovaných odvetví. Výrazná prevaha ženského zastúpenia je len v orgánoch spoločností, ktoré podnikajú v oblasti kaderníckych a kozmetických služieb, starostlivosti o deti alebo seniorov, zdravotníctve a účtovníctve. Naopak, najsilnejšie zastúpenie mužov je v segmente opráv počítačov.

 

Ženy sú zriedkovo v presile

Vyšší podiel žien sa vyskytuje vo väčšine odvetví súvisiacich s trávením voľného času, v obchodných firmách sú dámy v prevahe v spoločnostiach, ktoré obchodujú s farmaceutickými, zdravotníckymi a kozmetickými prípravkami či textilom a odevmi, zatiaľ čo muži dominujú vo firmách s technicky zameraným tovarom. Genderový pohľad na štatutárne orgány firiem podľa predmetu činnosti zverejnila v stredu poradenská spoločnosť Bisnode.

"Do analýzy sa nebrali do úvahy tie odbory, kde pôsobí len malé množstvo firiem, aby neskresľovali štatistiku. Z celkového počtu 289 odvetví, ktoré túto podmienku spĺňajú, len v deviatich sú v orgánoch ženy v presile," povedal analytik Milan Petrák.

Podľa očakávaní je zjavná prevaha mužov napríklad v odboroch truhlárske práce (len 14,47 % žien), výstavba ciest a diaľnic (tiež 14,47 %) a výroba piva (17,24 % žien).

 

Hlavne v maloobchode

Podobné výsledky priniesla aj genderová analýza v obchodných firmách. Zatiaľ čo v nich majú ženy vysoký podiel v maloobchode s farmaceutickými prípravkami (52,65 %), textilom (41,38 %), odevmi (29,08 %), zdravotníckymi (38,99 %) a kozmetickými (38,98 %) službami, muži ovládajú veľkoobchod s dielcami pre motorové vozidlá (14,01 % žien), s poľnohospodárskymi strojmi (14,40 % žien) a počítačmi (15,10 % žien).

Vyšší podiel žien možno vidieť aj vo väčšine odvetví súvisiacich s trávením voľného času, ako sú činnosti cestovných agentúr (46,85 %), činnosti spojené s osobnou a fyzickou pohodou (42,50 %) a činnosti cestovných kancelárií (41,59 %).