Slovenské ženy chorľavejú. Ukazuje to správa Európskej komisie, podľa ktorej naše ženy prežijú najmenej zdravých rokov spomedzi žien v Európskej únii. Znamená to, že ženy pod Tatrami majú väčšiu šancu, že ich postihne vážne ochorenie v relatívne mladom veku, možno ešte vtedy, keď majú malé deti či rozbehnutú kariéru.

Tiež to poukazuje na to, že vo vyššom veku im skôr ako iným hrozí, že sa budú trápiť s chorobami, zaslúžený odpočinok budú tráviť u lekárov a v nemocniciach a že náklady na liečbu im budú ukrajovať z už aj tak malej penzie. Znamená to tiež, že sa budú modliť za to, aby neboli záťažou pre svoju rodinu a ako tak dôstojne dožili.

Zdá sa vám to maľovanie čerta na stenu? Kiežby. V posledných týždňoch som sa rozprávala s viacerými slovenskými lekármi, gynekológmi aj kardiológmi, pričom niektorí mali skúsenosť aj s prácou v zahraničí. Zhodli sa na tom, že naše ženy veľmi dbajú o svoj výzor, deti, domácnosť, idú sa roztrhnúť, aby všetko stíhali. Len na zdravie nemajú čas. Nechodia na preventívne prehliadky, ignorujú príznaky, riešia všetkých, len nie seba. Keď prídu, je neskoro a často ide o fatálne diagnózy či perspektívu celoživotného ochorenia.

Iste, slovenské zdravotníctvo má problémy. Ľudí odrádza nefungujúci systém, nevľúdne čakárne, aj to, že na špecialistu sa čaká dlho a keď pacienta konečne príjme, vybaví ho rýchlo, nechce sa s ním rozprávať, ani mu odpovedať na otázky. Desia aj hrozné príbehy z nemocníc, reči o úplatkoch a protekcii, bez ktorých nič nejde. Napriek tomu okrem zdravej výživy, dostatku pohybu, odbúrania stresu a dobrej nálady je medicína stále tým, čo nás lieči, čo nám umožňuje ísť za našimi snami a netrápiť sa.

Ženy na Slovensku zápasia s mnohými prekážkami a mnohé dokázali pokoriť. Zdravie máme len jedno, tak zapnime aj v tejto oblasti. Starajme sa o seba, choďme k lekárom, dožadujme sa vyšetrení, komunikácie na úrovni, pýtajme sa, kam idú naše peniaze z poistenia a riaďme sa aj pokynmi lekára, keď treba. Nech už nie sme na čele smutnej štatistiky.

 

Prečítajte si aj Sexi karneval pre deti