Kedy sa začína advent 2019? Dnes zapaľujeme prvú sviečku na adventnom venci, ktorý je symbolom duchovnej prípravy na slávenie Vianoc.

1. decembra je prvá adventná nedeľa a na adventnom venci zapaľujeme prvú sviečku. Adventný veniec so štyrmi sviečkami je symbolom duchovnej prípravy na slávenie Vianoc. Sviečky sa zapaľujú postupne počas štyroch adventných nedieľ. Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ.

Kedy sa začína advent 2019

Veniec je symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. V biblii sa hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je "svetlo sveta".

Kedy sa začína advent 2019

Sviečky na adventnom venci sa zapaľujú nielen v kostoloch, ale i v kresťanských rodinách, nemocniciach, či iných zariadeniach. Veriaci môžu v nedeľu 1. decembra priniesť svoje adventné vence do kostolov, kde ich kňazi posvätia počas prvej adventnej nedele.

Známa je tradícia adventného venca, ktorý vyrobil začiatkom 19. storočia nemecký evanjelický pastor Johann Henrich Wichern. Pre chudobné a opustené deti zriadil útulok, ktorý nazval Drsný dom. Na tomto mieste deti nielen žili, ale učili sa aj rôzne remeslá.

Na základe otázok detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa Wichern rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami - 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a štyrmi hrubšími sviecami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele.