Slyšíme příběhy o ženách, které jsou napadeny při běhu, ale nikdy jsme neslyšely o případech žen, které se vyhýbají nebezpečným situacím, nebo se úspěšně ubránily napadení. Nejde však jen o střet s potencionálními útočníky. Ženy jsou v průběhu běhu vystavené střetům s jinými lidmi, cyklisty nebo dokonce s automobily, která mohou způsobit drobná, ale i vážná zranění.

Jak tedy snížit rizika a plně si užít požitek z pohybu?

Zanechte doma itinerář

Ujistěte se, že vaše rodina, nebo přátelé vědí, kam běžíte a kdy vás mohou očekávat doma. Vždy s sebou mějte mobilní telefon pro případ, že budete potřebovat přivolat pomoc, nebo informovat rodinu a přátele, že se vrátíte později.

Stop sociálním sítím

Nesdílejte své trasy na facebooku a jiných sociálních sítích. Celý svět nemusí vědět, kde běháte. Měli by to vědět jen ti nejbližší okolo vás.

Nepravidelně měňte své trasy

Nedejte druhým možnost předvídat kde a kdy budete. Předvídatelnost není v tomto případě váš přítel.

Sluchátka nechte doma 

Poslech hudby je možná při běhu relax, ale pokud budete mít na uších sluchátka, připravujete se o jeden smysl – sluch.  Aby bylo možné se vyhnout nebezpečné oblasti nebo nebezpečné situaci, určitě byste měly věnovat pozornost svému okolí. Nejlepší je neposlouchat hudbu vůbec, nebo si ji nastavit dostatečně potichu, abyste slyšely okolní zvuky, nebo mohly naslouchat jiným lidem. Tímto způsobem se můžete v krátké době připravit na útok nebo střet a nic vás nepřekvapí.

 

Andrea Fuglíková, autorka projektu www.bezpecnostzen.cz.

 

 

Vaším přítelem je světlo

Není žádným tajemstvím, že útočníci rádi vyhledávají temná a opuštěná místa. Dobré osvětlení je proto při večerním, nebo brzkém ranním běhu nutností. Předem si tedy zjistěte, kudy vede vaše naplánovaná trasa. Vede po dobře osvětlených ulicích a cestách?

Buďte viditelná

Je důležité, aby vás lidé viděly. Noste výrazné, reflexní oblečení. Nechtějte být neviditelná. Ostatní vás musí vidět. Zvýšit vlastní bezpečnost můžete ještě osvětlením, které vás bude chránit před překážkami. Rovněž tak budete přitahovat pozornost ostatních účastníků silničního provozu před případným střetem.

Sama nikdy neběhejte

Nikdy neběhejte sama, ale s partnerem, nebo kamarádkou. To však není vždy možné, protože plán každého z nás se mění ze dne na den. Je tedy hezké mít někoho s kým můžete běhat společně, ale ujistěte se, že máte i plán, pokud jste sama. Připojte se například k běžící skupině.  Mnoho skupin se schází k běhu pomocí sociálních sítí. Přidejte se tedy k nim i vy. Pro všechny případy také mějte alternativní trasu pro dny, kdy můžete být sama. Tehdy volte místa, která jsou vám známá a kde budete moci rychle najít pomoc.

Proti proudu

Běžecké trasy plánujte proti silničnímu provozu. Tímto způsobem budete mít větší přehled o pomalu jedoucích vozech. Za vámi pomalu jedoucí vůz vás proto nepřekvapí.  

Mějte u sebe vždy obrannou pomůcku

Noste u sebe vždy něco, čím se můžete bránit. Osobní obranné pomůcky mohou velice účinně ochránit váš život. V jednom z dalších příspěvků chci samostatně rozebrat obranné prostředky pro ženy.

Tolik tedy několik základních bezpečnostních opatření, které by měly ženy, které se věnují kondičnímu běhu dodržovat.

Na závěr je nutné zmínit, že ženy mají výbornou intuici. To asi pánové nemohou popřít a my ženy vysvětlit. Prostě to tak je. To máme v genech. Pokud tedy máte nepříjemný pocit, když běžíte v určitém místě, věřte svým instinktům a místu se okamžitě vyhněte, nebo se otočte a vraťte se do míst, která jsou pro vás bezpečná, i kdyby to znamenalo zkrácení vašeho běhu. To platí i pro všechny situace sebeobrany. Záměrně používám slovo sebeobrana, neboť sebeobrana je pojem, který popisuje všechny duševní, verbální a fyzické strategie používané k naší osobní bezpečnosti.

Sebeobrana

Jednoznačně zastávám názor, že každá žena by měla znát základy sebeobrany, aby mohla pomocí svých schopností zastavit útočníka a co nejrychleji se dostat z krizové situace do bezpečí.  

Když k vám někdo přistoupí a cítíte se v ohrožení, mluvte hlasitě a používejte silná prohlášení. Místo běžného: „Co chceš?“, použijte „Řekni mi, co chceš.“ Mezi další výrazné výroky patří: „Zpět“, „Nech mě na pokoji“. Agresivní jedinci totiž obvykle nehledají spravedlivý boj. Spíše hledají někoho, koho by přemohli. Pokud zaujmete obranný postoj, zvolíte asertivní tón, můžete změnit dynamiku vzniklé situace a násilníka odradit o toho, co on očekává.

Pokud se stanete svědkem nějaké mimořádné události, ihned ji ohlaste policii. Nebojte se, možná tím ochráníte jinou ženu.

Co jsem tím chtěla vlastně sdělit? No přeci, že ženy by měly mít možnost běhat kdekoliv a kdykoliv, aniž by musely o své bezpečnosti přemýšlet. A nejen běhat.

Zeptejte se své maminky, dcery, vnučky, kamarádky, jaká bezpečnostní opatření dodržuje ona. Asi budete hodně překvapená. A pak mi napište.

 

(Autorka spustila nový a ojedinelý bezpečnostný program pre ženy, viac nájdete na www.bezpecnostzen.cz.)