Biznis kouča Igora Axamíta sa podnikatelia na tzv. Boardoch často pýtajú, načo je dobré plánovanie. Považujú ho za zbytočné. On však vysvetľuje, že to tak nie je: „Plán predsa nie je o tom, aby išlo všetko presne krok po kroku. Plánujeme preto, aby sme si uvedomili, kde sú naše podstatné body, hlavné míľniky a ten plán musí byť ohybný.“

 

Igor Axamít: Je kľúčové rozmýšľať v horizonte rokov 

Svojim klientom vysvetľuje, že ako majitelia firiem musia uvažovať nad tým, ako chcú, aby vyzeral ich podnik na konci dňa alebo, keď raz pôjdu do dôchodku. A aj o tom je plánovanie. „Ako riaditeľ či riaditeľka musíte myslieť na dlhodobé plánovanie v horizonte troch až piatich rokov a ako manažér či manažérka máte vedieť odpovedať na to, ako sa dostane k naplánovaným cieľom v horizonte roka až troch,“ dodáva.

Podnikateľ či podnikateľka často nevedia alebo sa boja nahlas povedať, akú majú víziu, aký je ich cieľ a akým plánom sa chcú k nemu prepracovať. Igor Axamít radí: „V určovaní stratégie je kľúčové, aby sme vedeli aj to, aký obrat a zisk od svojho podnikania očakávam. Kto je môj zákazník, akú hodnotu mu odovzdávam, akú mám ako podnikateľ hodnotu. Akých ľudí k tomu potrebujem a aké procesy.“

Igor Axamít podnikal 17 rokov. Dnes je certifikovaným biznis koučom, ktorý pôsobí ako regionálny riaditeľ TAB Board v Bratislave. Venuje sa zväčša riaditeľom a riaditeľkám či majiteľom a majiteľkám malých a stredných firiem. Pomáha im zmeniť myslenie a pohľad na svoje podnikanie.

 

Igor Axamít. Foto - Miroslava Spodniaková

 

Igor Axamít: Najťažšie je manažovať

Nejeden podnikateľ má problémy s time managementom, čo je omnoho komplexnejší problém ako to, že nestíha. Ako pripomína Igor Axamít, má to niekoľko rovín a problém ľudí, čo podnikajú, je skôr v určovaní si priorít. 

„Čas riadiť nevieme. Jediné, čo vieme, je rozhodnúť sa, ako s tým časom naložíme. Každodenným zručnostiam time manažmentu sa človek naučiť vie. Veď mu to ponúkajú aj mnohé mobilné aplikácie a techniky. Vieme si nájsť, čo každému vyhovuje. Lenže z pohľadu majiteľa, ak riešim len tieto každodenné úlohy, nie som nič viac ako len pracovník vo svojej firme. Ale ja som predsa aj manažér či manažérka.“

Najväčšou úlohou a výzvou pre podnikateľov je teda naučiť sa, ako prejsť z úlohy pracovníka cez supervízora na manažéra. Postupne by malo byť cieľom každého podnikateľa či podnikateľky prepracovať sa na pozíciu manažéra a manžérky, ktorí sa na stanovovanie cieľov pozerajú v dlhodobom horizonte. Igor Axamít pripomína, že prechod zo supervízora na manažéra je veľmi ťažký. „Je to najmä zmena myslenia. Tam si musí majiteľ určiť priority firmy a nie každodenné úlohy.“

 

 

Ako si naplánovať deň

Každý podnikateľ si musí určiť, čo je dôležité pretože, ako hovorí Igor Axamít, ak je dôležité všetko, tak potom nie je dôležité nič. Urobiť na začiatku dňa to najdôležitejšie a na popoludnie si nechať ľahšie úlohy alebo naopak?

“Podľa mňa to má každý inak. Nedá sa zovšeobecniť ako by sme to mali robiť všetci. Pre mňa je napríklad najdôležitejšie, aby som úlohy robil v určitých blokoch. Ak som mimo kancelárie, vybavím všetky úlohy, ktoré sa dajú vybaviť vonku. Ak telefonujem, vybavím všetky telefonáty, ak odpisujem na e-maily, odpoviem na všetky. Jednoducho neskáčem z úlohy do úlohy. To je pre mňa ten najväčší požierač času.“ Niekomu vyhovuje vybaviť ráno jednoduché úlohy, aby odpadli zo zoznamu a vytvorili sme si čas na tie náročnejšie. Inému naopak.

Druhý problém je časová rezerva. „Drvivá väčšina z nás plánuje príliš veľa vecí bez toho, že by sme si dali časovú rezervu. Vždy sa vyskytne niečo, čo treba urgentne vybaviť a keď si nevytvoríme časový priestor, dostávame sa do stresu.“

„Výsledkom plánovania by malo byť menej stresu. Ak ste v strese napriek plánovaniu, asi sa stala niekde chyba. Áno, môžeme uvažovať o tom, do akej miery je stres dobrý. Umelo si ho však vytvárať tým, že si deň naplánujem nereálne, je asi zbytočné.“

 

Igor Axamít. Foto - Miroslava Spodniaková

 

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom neexistuje

Zvlášť u majiteľov firiem sa podnikanie a osobný život veľmi často prelínajú. Takže, je to skôr o vyvažovaní ako hľadaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Niekedy musí človek zabrať ako podnikateľ, inokedy potrebuje viac času na súkromie. Zároveň však Igor Axamít dodáva: „Time management sa mení, čoraz častejšie hovoríme o energy management. Človek si musí uvedomiť, kedy je produktívny, kedy má najviac energie. Kedy si má do programu zaradiť pracovné stretnutia a kedy odpisovať na maily.“  

Igor Axamít ako facilitátor organizuje a vedie tzv. Boardy. To sú pravidelné stretnutia podnikateľov, na ktorých si navzájom vymieňajú skúsenosti z vlastných firiem. “Na jednom boarde bola povedaná krásna myšlienka: s niečím sa narodíš, s niečím sa narobíš. Áno, sú ľudia, ktorí sú lídrami od narodenia, iní sa to musia naučiť.”