BRATISLAVA. V roku 2014 sa stala vedkyňou roka, včera si prevzala cenu za výnimočný projekt na poli slovenskej vedy. Vedkyňu Luciu Kučerovu ocenili za projekt, ktorý sa zaoberá schopnosťou metastázovania nádorových ochorení, ktorá je najväčšou prekážkou účinnej liečby.

Spolu s Kučerovou bola ocenená vedkyňa Zuzana Barbieriková, ktorá svojím projektom pomáha hlavne pri odstraňovaní nežiadúcich nečistôt v životnom prostredí, napríklad pri čistení vody.

Kučerová i Barbieriková sa stali prvými víťazkami projektu L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede a ceny si prevzali na včerajšom slávnostnom vyhlásení v priestoroch Mozartovej sály v Bratislave.

 

Cenu získla aj Zuzana Barbieriková.  Foto - Null

 

Slovenská premiéra prilákala veľa vedkýň

Vo svete funguje projekt For Women in Science 18 rokov, na Slovensku má premiéru. Vedkyniam do 45 rokov, ktoré získali titul PhD. a dlhodobo sa venujú vedeckej činnosti, dáva možnosť získať grant. V definovaných odboroch sú dve kategórie  – ženy do 35 rokov a ženy od 36 do 45 rokov. Prihlásiť sa do projektu spoločnosti L'Oréal a organizácie OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru UNESCO mohli slovenské vedkyne do februára 2017.

Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede sa koná pod záštitou organizácie UNESCO, odborným garantom v Slovenskej republike je Slovenská akadémia vied (SAV) a partnerom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA). 

"Prvý ročník je naozaj výnimočný, a to nielen tým, že sa prihlásilo neočakávané množstvo mladých žien zapálených pre vedu. Pre nás má projekt aj veľmi dôležitý, medzinárodný a osvetový charakter. Spolu s našimi talentovanými vedkyňami, ktoré preukázali neuveriteľné nadanie, sa tento rok pripájame k podpísaniu Manifestu pre ženy vo vede. Tento Manifest podporuje zastúpenie žien vo vede a od jeho predstavenia pred rokom v Paríži ho podpísalo už viac ako stotisíc ľudí.“, hovorí predsedníčka poroty RNDr. Eva Majková, DrSc. zo SAV. 

Do prvého ročníka sa zapojilo 58 slovenských vedkýň, do finále sa prebojovalo 11 z nich, ktoré osobne prezentovali svoje projekty v júni pred odbornou porotou zloženou zo zástupcov SAV, UNESCO a  L'Oréal. Dve laureátky si na slávnostnom večeri v Bratislave prevzali ocenenie v hodnote 5 000 eur. 

 

Ilustračné foto - pixabay.com

 

Manifest za viac žien vo vede

V rámci prvého slovenského slávnostného ocenenia bol predstavený celosvetový Manifest pre ženy vo vede, ktorý priamo na mieste podpísali významní hostia.

Manifest pre ženy vo vede (For Women in Science Manifesto) bol prvýkrát predstavený v rámci 18. ročníka odovzdávania cien L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede v marci 2016 v Maison de la Mutualité v Paríži. Manifest zastrešuje názorovú kampaň, ktorej cieľom je mobilizovať vedeckú obec, inštitucionálnu i širokú verejnosť k rýchlejšiemu tempu zmien, ktoré by zlepšili situáciu žien vo vede. Jean-Paul Agon, Irina Bokova, a laureátka ocenenia Pre ženy vo vede v jednom z predchádzajúcich ročníkov a držiteľka Nobelovej ceny, Elizabeth Blackburn, spoločne na pódiu podpísali text Manifesta.

Od svojho založenia sa snaží projekt L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede o to, aby ženy mali na všetkých úrovniach vedy rovné zastúpenie. Bohužiaľ, súčasná situácia skôr poukazuje na fakt, že v tomto smere je ešte veľa práce pre lepšiu rodovú vyváženosť. O tom asi najlepšie vypovedá skutočnosť, že ženy tvoria iba 30 percent zo všetkých vedcov na svete. V Európskej únii zastávajú ženy len 11 percent najvyšších akademických postov vo vede. Nobelova cena bola historicky udelená menej než 3 percentám vedkýň, to od roku 1901 znamená iba 16 ocenení, z nich 2 získala francúzska vedkyňa poľského pôvodu Marie Curie-Skłodowská v oblasti fyziky a chémie.

 

Foto - archív ZVM

 

Ocenené vedkyne bojujú s rakovinou a za čisté životné prostredie:

Ing. Zuzana Barbieriková, PhD pracuje v Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave. Názov jej víťazného projektu je: Identifikácia paramagnetických centier a reaktívnych radikálov v systémoch TiO2 nanočastíc. Projekt umožňuje na základe unikátnej metódy (elektrónovej paramagnetickej rezonančnej spektroskopie) pozorovať tvorbu a prítomnosť voľných radikálov v rôznych materiáloch, napríklad v oxide titaničitom. Na základe tohto pozorovania je možné materiály analyzovať a vyvodiť súvislosť medzi ich typom a aktivitou. Tieto poznatky potom prispievajú k vývoju nových fotokatalyzátorov, ktoré môžu rozšíriť a zefektívniť možnosti využitia fotokatalytických procesov. Fotokatalytická metóda slúži hlavne k odstraňovaniu nežiaducich nečistôt v životnom prostredí, napríklad pri čistení vody od rezistentných polutantov.

Mgr. Lucia Kučerová, PhD pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Názov jej víťazného projektu je: Metastatické mezenchymálne bunky podobné kmeňovým bunkám pri karcinóme prsníka. Projekt sa zaoberá schopnosťou metastázovania nádorových ochorení, ktorá je najväčšou prekážkou účinnej liečby. Cieľom projektu je izolácia a analýza buniek schopných iniciovať metastázy a hľadanie ich vzťahu k nádorovým kmeňovým bunkám s mezenchýmovým fenotypom. Výsledkom projektu bude odvodenie modelu na predklinické testovanie látok zabraňujúcich metastatickému rozsevu. Projekt je zameraný na charakterizáciu nových biomarkerov metastatickej diseminácie pri karcinóme prsníka.


 

Prečítajte si aj Slovenské vedkyne sa môžu prvý raz zapojiť do projektu For Women in Science