Špecializovaná klinika s ambulanciami a jednodňovou chirurgiou v odbore ušno-nosovo-krčné, plastická a estetická chirurgia a detská urológia nepôsobí ako  nemocnica, ale skôr ako príjemný rodinný hotel, kam sa radi vrátite.

Venujeme sa našim pacientov už od r. 2009, staráme sa jednak o malých, detských pacientov, ale aj o dospelých pacientov. Veľmi často kombinujeme zdravotnú starostlivosť celej rodiny- detí aj ich rodičov.

Medzi najčastejšie výkony v detskom veku patrí vyoperovanie nosohltanovej mandle, ktoré vykonávame endoskopickým prístupom ( pomocou kamerového systému), najmodernejšou technikou. Denne sa staráme o veľa detí, ktoré sú k nám posielané z detských, alergologických či logopedických ambulancií, prípadne nás oslovia samotní rodičia. Veľa ďalších chirurgických výkonov, ako operácia nosovej priehradky, prínosových dutín či hlasiviek vykonávame hlavne dospelým pacientom, samozrejme po podrobnom vyšetrení a konzultácii s našimi lekármi.

 

 

K ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je špecifická by sme zaradili logopedickú starostlivosť- kde sa venujeme jednak deťom s rôznymi poruchami vývoja reči, s poruchami sluchu, ale zároveň vykonávame  vyšetrenia hlasu a hlasiviek- či už u pacientov, ktorí trpia na rôzne ochorenia hlasu a hlasiviek, ale špeciálne sa venujeme aj hlasovým profesionálom.

V neposlednom rade je pre našich pacientov v rámci komplexného poskytovania zdravotnej starostlivosti zaujímavá aj možnosť vyšetrenia sluchu tónovou a slovnou audiometriou a následným riešením porúch sluchu – aplikácia infúznej liečby, laserovej terapie biostimulačným laserom či predpísanie načúvacieho aparátu horšie počujúcim dospelým či detským pacientom.

Lekári v detskej urologickej ambulancii sa  venujú najmä malým pacientom ( chlapcom) s rôznymi ťažkosťami, ktoré je veľmi často potrebné riešiť aj chirurgicky. Výkony ako cirkumcízia( obriezka) patria medzi ďalšie pomerne časté operácie v detskom veku. Samozrejme operačných výkonov, ktoré  je potrebné niekedy detskému pacientovi vykonať je väčšie množstvo a lekári v urologickej ambulancii veľmi radi rodičom poradia, ako najlepšie vyriešiť zdravotné ťažkosti ich detí.

V ambulancii estetickej a plastickej chirurgie sa venujeme jednak pacientom, kde je potrebné  chirurgické riešenie – napr. skrátené šľachy na ruke, rôzne defekty na koži ( znamienka, jazvy...), ale samozrejme aj neinvazívnej a invazívnej estetickej medicíne.

 

 

K výkonom neinvazívnej estetickej medicíny, ktoré sú u nás vyhľadávané patrí aplikácia botulotoxínu, kyseliny hyalurónovej či  biodermálnych nití.

K častým výkonom invazívnej estetickej medicíny by sme určite zaradili augmentáciu ( zväčšenie ) prsníkov, redukciu (zmenšenie) či podvihnutie prsníkov, úpravu ovisnutého brucha (abdominoplastiku), ale tiež menšie výkony ako  úprava ovisnutých viečok( blefaroplastika), úprava nosa ( rinoplastika), či úprava veľkých alebo odstávajúcich ušníc ( otoplastika).

 

 

Lekári a sestry kliniky jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa venujú pacientom nielen počas dňa, ale  podľa potreby sa o našich pacientov staráme aj počas nočných hodín. Nakoľko niektoré  chirurgické výkony si vyžadujú dlhšie strávený čas pod dohľadom zdravotníckeho personálu. V priebehu pooperačného  obdobia sme pacientom k dispozícii jednak na telefonickú konzultáciu alebo  aj okamžitú kontrolu pri zhoršení zdravotného stavu. Pacient je pre našich lekárov aj zdravotné sestry na prvom mieste.

Budeme radi, keď  si na riešenie Vašich zdravotných ťažkostí vyberiete kliniku jednodňovej ambulantnej a chirurgickej zdravotnej starostlivosti.

 

S úctou kolektív kliniky

Kontakt:

www.centrumkramare.sk, info@centrumkramare.sk, 0918 404 903