PRAHA, BRATISLAVA. Funguje to vo Švajčiarsku i v Nemecku. Handicapovaní ľudia alebo seniori v špeciálnych domovoch, ktorí žijú bez partnera, môžu využiť služieb sexuálnych asistentov.

Odborníci potvrdzujú, že im to pomáha odbúravať frustráciu z toho, že sú sami a nemôžu viesť sexuálny život. Dôchodcovia, dokonca aj tí, ktorí trpia istou formou demencie, zažívajú rovnaké pocity ako mladší ľudia. Vedia sa zamilovať, žiarlia, sú sexuálne aktívni.


Grant od ministerstva 

Teraz chce silne tabuizovanú tému otvoriť susedné Česko.  České ministerstvo financií udelilo podľa denníka Lidové noviny grant dva milióny českých korún (72 358 eur) združeniu Rozkoš bez rizika. To pripravuje spolu so Švajčiarmi niekoľko workshopov a celonárodnú konferenciu, aby vysvetľovali, čo je prácou sexuálnych asistentov.

Asistenti, väčšinou ženy, trávia s klientmi čas, poskytujú fyzický kontakt, aj pohlavný styk.  

„Je potrebné si uvedomiť, že aj seniori majú sexuálne potreby. Aj vo vyššom veku je sexualita prostriedok k upevňovaniu vzťahu,“ hovorí pre Lidové noviny Karolína Friedlová z Inštitútu Bazálnej stimulácie. Potvrdilo to 90 percent opatrovateľov z domovov pre seniorov, s ktorými robila Friedlová prieskum. Samotní pracovníci si s týmito potrebami klientov nevedia poradiť.


Nina sa tomu venuje v Nemecku

„Ak so sexualitou ako s jedným z významných faktorov v živote handicapovaného nepracujú ani lekári, ani sociálni pracovníci, ani psychológovia, ako sa dá predchádzať frustrácii, depresiám a pocitom menejcennosti, ktoré potom majú dopad na pracovný i sociálny život klientov?“  pýta sa v Lidových novinách Aneta Vidurová z českej Ligy vozíčkarov.

„Hlavne príbuzní sa často nevedia vysporiadať so skutočnosťou, že ich 80-ročný otec alebo dedko ešte má sexuálne potreby,“ hovorí pre magazín der Spiegel Nina de Vries, ktorá v Nemecku roky pracuje ako sexuálna asistentka pre handicapovaných. Nina sa s nimi stretáva, rozpráva o intímnych veciach, urobí im masáž, dovolí im dotýkať sa jej. Pohlavný styk alebo bozky ona svojim klientom zakázala. I tak to podľa nej pomáha. Pravidelné návštevy sexuálnej asistentky dostávajú podľa nej sexuálne túžby pod kontrolu a zlepšujú pohodu klientov.  


Sexuálni asistenti:

- nie sú pracovníci špeciálnych zariadení, kde žijú handicapovaní alebo seniori

- službu si klient zaplatí, môže dôjsť aj k pohlavnému styku

- klient musí dať jasne najavo, že službou súhlasí


Intímni asistenti:

- sú pracovníkmi v týchto zariadeniach

- nedochádza k fyzickému kontaktu, odpovedajú na otázky klientov o intímnom živote

- v Česku ich je málo