Dajte si zmerať tlak, vraví dievčatko s dvoma vrkočmi rodičom i babke s dedkom. Ešte ani nevie, čo slovo hypertenzia znamená, no chce, aby si ho jej blízki dali zmerať. Celosvetová kampaň, „Pretože ti to hovorím“, upozorňuje na tichého zabijaka menom hypertenzia.

 

Hypertenzia – tichý zabijak

Ochorenie, ktoré je dlho bez príznakov, komplikácií a môže vážne poškodiť ľudské telo. Vysoký krvný tlak. Na Slovensku podľa epidemiologických odhadov žijú dva milióny hypertonikov – ľudí, ktorí týmto ochorením trpia.  Iba polovica o svojej chorobe vie a tlak si  pravidelne kontroluje. Zvyšok, teda až jeden milión ľudí, o svojom vysokom krvnom tlaku netuší. Pritom hypertenzia je podľa odborníkov nebezpečnejšia ako rakovina.

Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácii až 48 percent úmrtí v roku 2017 malo kardiovaskulárnu príčinu. Lepšie to nebolo ani s hospitalizáciami, najviac ich bolo práve z o srdcovo-cievnych príčin. Navyše až 54 percent cievnej mozgovej príhody vzniká ako dôsledok hypertenzie.

 

Kampaň Pretože ti to hovorím

Do preventívnej celosvetovej kampane, ktorá vyzýva potenciálne rizikové skupiny ľudí, aby si dali skontrolovať tlak a predišli tak možným srdcovým komplikáciám, sa po druhý raz zapojilo aj OZ Únia pre zdravšie srdce. Tohtoročná kampaň projektu #pretozetitohovorim, #becauseIsayso, vyzýva na nutnosť prevencie vysokého krvného tlaku u dospelých prostredníctvom malých detí, vnukov a vnučiek.

Od apríla do júna vo viac ako päťdesiatich ordináciách všeobecných lekárov prebieha osveta v oblasti krvného tlaku. Pacienti a pacientky si mohli zmerať tlak za pomoci vyškolených medikov.  Celá kampaň #PretožeTiToHovorím vyvrcholí v piatok 17. mája na Svetový deň hypertenzie. V tento deň si široká verejnosť môže dať bezplatne zmerať tlak krvi, a to vo vybraných lekárňach po celom Slovensku.

 

 

Príznaky vysokého tlaku 

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo, MUDr. Jana Bendová, PhD. upozorňuje, že pacienti spočiatku nemusia mať žiadne príznaky. „Dokonca aj človek s vyššími hodnotami krvného tlaku sa môže cítiť dobre, pretože pokiaľ sú ešte cievy pružné, komplikácie sa neobjavia. Je preto dôležité, aby ľudia vedeli, že hypertenzia tu je, je reálna a je veľmi častá. Každý dospelý človek by mal poznať svoje hodnoty krvného tlaku,“ vysvetľuje dôležitosť prevencie všeobecná lekárka Bendová.

Identifikovať nástup vysokého tlaku sa dá jedine meraním. Nakoľko hypertenzia nebolí, ani ju nejako necítiť, lekári a lekárky odporúčajú minimálne raz ročne kontrolu tlaku.

 

 

Vysoký krvný tlak – hodnoty

Hodnotu krvného ovplyvňujú napríklad, emócie, stres, telesná námaha či bdenie. Okrem toho aj na kofeín, soľ či nikotín.  Výsledkom merania tlaku krvi sú dva číselné údaje. Prvé číslo vyjadruje systolický tlak. Ten je výsledkom sily pumpovacej aktivity ľavej srdcovej komory, keď sa krv z nej dostáva tepnami do tela. Druhá hodnota predstavuje diastolický tlak, ktorý je komplexným výsledkom  odporu a tepnovej aktivity v jednotlivých tkanivách celého tela. Človek, ktorého krvný tlak sa rovná alebo prevyšuje hodnotu 140/90 mmHg, podľa aktuálnych odporúčaní odborníkov, trpí hypertenziou.

 


Optimálne hodnoty tlaku. MUDR. Bendová

 

Vysoký tlak – komplikácie

Vysoký krvný tlak môže spôsobiť rôzne komplikácie. Pokiaľ je tlak na vnútornú stranu ciev zvýšený dlhodobo, poškodzuje sa ich výstelka. Steny ciev tak hrubnú a znižuje sa ich poddajnosť, čo môže viesť k vzniku a rýchlejšiemu postupu aterosklerózy – kôrnateniu tepien. Ateroskleróza a zmeny stavby tepien, ktoré hypertenzia urýchľuje, môžu viesť k prasknutiu tepny a krvácaniu – cievnej mozgovej príhode či srdcovému infarktu. Spomedzi orgánov zaťažuje vysoký krvný tlak najmä srdce, mozog, cievy, ako aj obličky a oči. Pacienti s hypertenziou majú tiež 2,5-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky.

 

Rizikové faktory hypertenzia

Faktorov, ktoré zvyšujú  riziko vzniku hypertenzie, je viacero.

Obezita – najmä v oblasti brucha (abdominálna obezita, tzn. obvod pása ˃ 102 cm u mužov a ˃ 88 cm u žien)

Vysoký vek – vyššie riziko hypertenzie hrozí po 45. roku veku, ešte významnejšie u mužov starších ako 55 rokov a žien nad 65 rokov

Nevhodný spôsob života – najmä fajčenie, ale aj stres, nedostatok pohybu, nevhodné zloženie stravy

Dedičné faktory – riziko je vyššie u ľudí, ktorých priami príbuzní trpia vysokým krvným tlakom, keďže môžu mať dedičnú predispozíciu na jeho rozvoj. Rovnako ľudia, ktorí majú v rodinnej anamnéze predčasné kardiovaskulárne ochorenie – u mužov mladších ako 55 rokov a žien mladších ako 65 rokov

Zvýšený cholesterol – rizikovým faktorom pre vznik hypertenzie je celkový cholesterol > 6,5 mmol/l, LDL cholesterol ˃ 4,0 mmol/l a HDL cholesterol ˂ 1,0 mmol/l u mužov a < 1,2 mmol/l u žien

Iné ochorenia – niektoré majú vysoký krvný tlak ako príznak alebo dôsledok – napr. ochorenie obličiek, mozgovocievne a kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním... Hovoríme o sekundárnej hypertenzii a tvorí asi 5 – 10 % všetkých prípadov vysokého tlaku.

 


Ilustračné foto - TASR

 

Vysoký krvný tlak – liečba

Vysoký krvný tlak sa bežne nezníži sám od seba. Bez správnej životosprávy a liečby hodnoty väčšinou stúpajú. Nerozpoznaná, neliečená alebo nesprávne liečená hypertenzia ohrozuje chorého vznikom mnohých závažných komplikácií. Tým sa dá predísť dôslednou liečbou. Vďaka nej je možné znížiť riziko mozgovej mŕtvice o 36 percent, riziko srdcového zlyhania o 38 percent, úmrtnosť na srdcovocievne príčiny o 16 percent či celkovú úmrtnosť o 10 percent.

Lekári pri liečbe hypertenzie apelujú na pacientov, aby ochorenie brali vážne. Ak pacient či pacientka berie vysoký krvný tlak na „ľahkú váhu“ a nedodržiava lekárom odporúčanú liečbu, vystavuje sa komplikáciám a riziku vzniku ďalších pridružených ochorení. Lieky, ktoré pacient neužíva alebo zabudne užiť, nemôžu účinkovať.

„Prerušenie liečby pri hypertenzii je nebezpečné a v niektorých prípadoch môže ohroziť ich život náhlym vzostupom krvného tlaku, vznikom porúch rytmu, znížením intenzity činnosti srdca ako pumpy, urýchlením aterosklerotických cievnych zmien a pod. Niekedy už vynechanie jednej dávky môže spôsobiť nekontrolované prudké zvýšenie tlaku krvi. Riešením môžu byť takzvané pevné  kombinácie - spojenie dvoch alebo troch liečiv v jedinej tablete,“ vysvetľuje prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.

 

 

Vysoký tlak v rukách pacienta

Vďaka zodpovednému prístupu pacienta je možné zabezpečiť nielen zlepšenie zdravotného stavu, ale aj zlepšiť celkovú kvalitu života. Aj preto na Slovensku vznikla Charta 70/2023 – výzva pre lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou. Ide o iniciatívu odborných spoločností (Slovenská hypertenziologická spoločnosť, Slovenská kardiologická spoločnosť, Slovenská internistická spoločnosť, Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva), a pacientskej organizácie Únia pre zdravšie srdce.

Ich cieľom je viac hovoriť o riziku hypertenzie a chrániť tým pacientov pred vážnymi komplikáciami, ktoré vysoký krvný tlak prináša. Víziou odborníkov je zároveň zlepšiť kontrolu hypertenzie na Slovensku, a zároveň primäť pacientov k tomu, aby k ochoreniu pristupovali svedomito. Odborníci sa chcú priblížiť k naplneniu vízie mať 70 percent pacientov s dobre kontrolovanou hypertenziou do roku 2023.

 

Ako si správne merať krvný tlak

Ak si chcete odkontrolovať krvný tlak doma, minimálne polhodinu pred meraním nepite kávu či alkohol, nekonzumujte veľké množstvo jedla a odpustite si aj fajčenie. Tieto látky totiž skreslia výsledné hodnoty. Tlak krvi merajte v sede po tom, čo sa na desať minút stíšite a upokojí sa tlkot vášho srdca. Odstráňte si z ramena tesne priliehajúci odev, a najmä nerozprávajte. Správne upevnená manžeta je tak, keď jej dolný okraj je jeden až dva centimetre nad lakťovou jamkou. Medzi ramenom a manžetou by mal byť priestor na jeden prst a hadička smeruje k lakťovej jamke. Predlaktie si voľne oprite o stôl, aby manžeta bola na úrovni srdca.