BRATISLAVA. Ženy na Slovensku pracujú hlavne v menej platených oblastiach ako je školstvo, zdravotná starostlivosť a sociálna práca. Pritom nepomerne viac času venujú domácim prácam a starostlivosti o deti ako muži. Ukázal to Index rodovej rovnosti 2015, ktorý zostavuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť.

Slovensko sa s počtom 36,5 bodu zo sto umiestnilo na predposlednom mieste v rámci krajín Európskej únie.

Za nami je už len Rumunsko s 33,7 bodmi. Priemer európskej dvadsaťosmičky je 52,9 bodov zo sto. Predbehlo nás aj susedné Maďarsko so 41,6 bodmi, Poľsko 43,7 bodov a Česko s 43,8 bodmi.

Na najvyššie priečky sa dostali škandinávske krajiny: Švédsko 74,2 bodov, Fínsko so 72,7 a Dánsko so 70,9 bodmi.

 

Index rodovej rovnosti 2015 naznačuje vývoj v oblastiach práca, čas, peniaze, znalosti, moc a zdravie v rokoch 2005 a 2012. V tomto období celkové skóre Slovenska kleslo o päť bodov. So skóre 36,5 bodu zo 100 je Slovensko na predposlednom mieste.

 

 

Len necelá desatina mužov varí

Najnižšie skóre v Indexe rodovej rovnosti 2015 dosiahlo Slovensko v oblasti času a to 17,7 bodu. Iba necelá desatina mužov varí a vykonáva domáce práce najmenej hodinu denne. Pričom minimálne hodinu denne sa im venuje až takmer dve tretiny žien.

„Venovať aspoň hodinu denne domácim prácam – to je naozaj veľká záťaž pre ženy,“ hovorí Jolanta Reingarde z Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Znamená to, že základná starostlivosť o rodinu a domácnosť je stále na pleciach žien, dodáva. To sa odzrkadľuje podľa nej aj s nerovnosťami na trhu práce ako je nižší plat či možnosti zamestnania.

Nízky počet bodov získalo Slovensko aj v oblasti moci a to len 21,1 bodu. K zhoršeniu v ekonomickej oblasti došlo podľa hodnotenia Inštitútu kvôli zníženiu účasti žien na rozhodovaní v Národnej banke Slovenska. Aj keď mierny progres vidieť vo vrcholových orgánoch najväčších spoločností, ženy sú stále vo veľkej miere nedostatočne zastúpené v ekonomickom sektore.

Zaostávame aj v oblasti vzdelávania. Za znalosti sme získali 34 bodov. Ženy dominujú v odboroch ako vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálna práca, humanitné a spoločenské odbory. Študuje tu takmer polovica žien a len štvrtina mužov.

 

 

Zarábame viac, no stále menej ako muži

V oblasti financií narástlo naše skóre od roku 2005 o 13,5 bodu – ide o najvyšší rast spomedzi všetkých oblastí Indexu pre Slovensko. „Ženy však stále dostávajú za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty nižšiu mzdu ako muži, v dôsledku čoho majú nižšie dôchodky a počas celého života čelia vyššiemu riziku chudoby,“ vysvetľuje Reingarde. Rozdiel medzi platmi mužov a žien na rovnakej pozícii je u nás stále niečo vyše pätinový.

Naopak vynikajúco sa Slovensku darí v oblasti zdravia. Tu s 86,7 bodmi šliape na päty euróspkemu 90-bodovému priemeru. Zdravie sa meria na základe prístupu k službám v zdravotníctve a subjektívneho vnímania zdravotného stavu.

 

Index rodovej rovnosti zachytáva situáciu v šiestich základných a dvoch osobitných oblastiach: práca, peniaze, znalosti, čas, moc a zdravie; násilie páchané na ženách a prelínajúce sa nerovnosti. Kvantifikuje rozdiel v situácii žien a mužov v členských štátoch a zohľadňuje aj celkový spoločenský a politický kontext každej krajiny. Na základe týchto informácií prideľuje členským štátom EÚ skóre od 1 do 100, pričom 1 predstavuje úplnú rodovú nerovnosť a 100 úplnú rodovú rovnosť. Index tak umožňuje sledovať dlhodobý vývoj v rôznych oblastiach, ako aj porovnanie situácie medzi krajinami EÚ. 

 

Prečítajte si aj Žena patrí ku sporáku? Za všetkým je motyka a pluh