BRATISLAVA. Deväť expertiek a expertov bude do budúcoročných marcových volieb hodnotiť volebné programy politických strán a zisťovať, aké opatrenia navrhujú na zlepšenie postavenie žien na Slovensku. V rámci projektu Hlasy žien budú skúmať tri oblasti: ako chcú strany podporiť podnikanie a zamestnanosť žien, ako im pomôžu zosúladiť prácu, rodinu a osobný život a ako zvýšia počty žien na vedúcich pozíciách v biznise i v politike.

 

 

Slovensko je na chvoste rebríčkov

„Na Slovensku absentujú účinné opatrenia na zlepšenie postavenia žien v spoločnosti, na zvýšenie ich počtu na trhu práce, na posilňovanie ekonomickej nezávislosti a odstraňovanie rodových rozdielov. Aj preto sa Slovensko dlhodobo nachádza na chvoste európskych rebríčkov,“ povedala na tlačovej konferencii Miriam Letovanec, predsedníčka apolitickej organizácie Platforma žien Slovenska, ktorá projekt pripravila v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Dodala, že ani ženy dostatočne neuplatňujú svoje práva.

Výsledky analýzy však Platforma zverejní až po marcových voľbách, voliči a voličky sa teda nebudú môcť podľa ich zistení pri hlasovaní riadiť.  "Nechceme sa stať súčasťou predvolebného politického boja," vysvetlila podpredsedníčka Platformy žien Slovenka Naďa Lazarová.

Výsledky analýzy zverejnia hneď po voľbách a budú sa snažiť, aby sa 9 opatrení, ktoré navrhli, dostali aj do vládneho programu víťazných strán.

 

 

Navrhujú deväť opatrení

V deviatich opatreniach navrhujú napríklad skrátiť založenie eseročky na Slovensku z terajších 12 dní na 24 hodín, keďže podľa zistení Svetovej banky sa až v 76 krajinách sveta firmy zakladajú jednoduchšie ako na Slovensku. V opareniach tiež žiadajú úvery s paušálnou úverovou sadzbou a poradenstvo bánk pre ženy podnikateľky, zavedenie bonusu rodovej rovnosti  pri materskej a rodičovskej dovolenke tak, aby sa do starostlivosti o dieťa zapojila viac otcov. Dnes sú to len dve percentá mužov.

Medzi navrhovanými opatreniami je tiež zmena zákona o sociálnom poistení, konkrétne nastavenie materskej a rodičovskej dovolenky, ktoré nie je podľa Letovanec dostatočne flexibilné. Do starostlivosti o deti do troch rokov by sa mali intenzívnejšie zapojiť aj otcovia - v súčasnosti sú to len dve percentá mužov.

Platforma žiada aj zapojenie verejnej správy do využívania flexibilných foriem zamestnávania. „Flexibilné formy využíva na Slovensku len šesť percent ľudí, vo svete je to až 30 percent.," vysvetľuje Letovanec.

 

 

Tiež chcú systematické umiestňovanie detí už od 0 do 6 rokov v predškolských zariadeniach, keďže hlavne v mestách by sa až 70 percent žien chcelo vrátiť do práce skôr, než po skončení trojročnej rodičovskej dovolenky.   

Platforma chce projektom zvýšiť aj zastúpenie žien v rozhodovacích pozíciách v politike a biznise. „Vo svete má 22 krajín rodovú rovnosť zakomponovanú v zákone o financovaní politických strán. Dostávajú finančný príspevok nie podľa počtu žien na kandidátkach, ale podľa počtu žien, ktoré sa reálne dostanú do parlamentu,“  dodáva Letovanec.

Vo vláde momentálne nesedí ani jedna žena a v parlamente je len 20 percent poslankýň. Podľa Letovanec pritom ženy v regionálnej politike sú. Do národnej sa mnohým nechce, pretože by to znamenalo cestovania do Bratislavy, čo by naručilo ich rodinný život. Mnohé však nemajú ani dostatok peňazí. „Ženy na seba naviažu menej peňazí ako muži, ktorí majú vo svojich vysokých pozíciách lepšie prepojenia na veľké firmy, či majú lepšie kontakty,“ vysvetľuje Letovanec.   

 

 

Ambasádori v politických stranách

Platforma bude politické strany oslovovať cez 12 svojich ambasádorov. V strane NOVA je to Jana Žitňanská.  Nova pred voľbami vytvorila koalíciu s Oľano, preto na spoločnom predvolebnom programe ešte robia.

„Nova však dlhodobo presadzuje dostupnosť a zlepšenie flexibilných predškolských služieb (máme napr. pripravený zákon o detských skupinách), ktoré by pomohli aj ženám s pohyblivou pracovnou dobou resp. ženám pracujúcim na smeny postarať sa o malé deti. Dlhodobo podporujem aj zavedenie otcovskej dovolenky, taktiež podporujeme flexibilné a skrátené pracovné úväzky, prácu z domu. Pokiaľ ide o podnikanie, chceme cez vzdelávanie podporovať "podnikateľské zručnosti" aj na tých stredných školách, ktoré nie sú primárne orientované na podnikanie, taktiež chceme znížiť administratívnu záťaž pri zakladaní firiem, zlepšiť dostupnosť úverov. Čo sa týka zastúpenia žien v politickom živote, aj napriek tomu, že nie som stúpencom kvót, budem sa usilovať, aby hlas a prítomnosť žien na dôležitých pozíciách boli silnejšie a počet žien v politike sa citeľne zvýšil,“ povedala pre Ženy v meste europoslankyňa za hnutie Nova Jana Žitňanská.  

 

 

 

Zoznam odporúčaní, ktoré zjednodušia život ženám a rodinám na Slovensku

 

  1. Zníženie administratívneho zaťaženia  pri zakladaní firiem s využitím jedného registra na jednom mieste do 24 hodín.
  2. Vytvorenie co-workingových a motivačno-vzdelávacích centier na báze lokálnych partnerstiev.
  3. Malá úverová schéma pre ženy – podnikateľky so symbolickou paušálnou úrokovou sadzbou spojená s poradenstvom pri podnikaní.
  4. Aktívne zapojenie verejnej správy do využívania flexibilných foriem zamestnávania, práce z domu a skrátených úväzkov s ohľadom na individuálne potreby vo vzťahu k starostlivosti o člena rodiny.
  5. Zmena zákona o sociálnom poistení, konkrétne nastavenia materskej a rodičovskej dovolenky podľa vzoru Českej republiky.
  6. Zavedenie bonusu rodovej rovnosti podľa vzoru Švédska zameraného na odstránenie rodovej nerovnosti medzi mužmi a ženami.
  7. Zmena fungovania a ohodnotenia opatrovateľských služieb pre deti a odkázaných členov rodiny.   
  8. Systematické umiestňovanie detí vo veku od 0 až 6 rokov do predškolských zariadení (štátnych a súkromných).
  9. Prijatie opatrení na zamedzenie marginalizácie žien v spoločnosti – zvýšenie zastúpenia žien na rozhodovacích pozíciách.  

 

Prečítajte si aj Úspešné ženy musia hovoriť o rodine, muži nie 

 

 

Ďakujeme, že ste článok dočítali až do konca. V tejto chvíli už pripravujeme ďalší.

podporte nás a vyhrajte

Spoplatnené s PlatbaMobilom.sk.