Írsko plánuje v novembri usporiadať referendum o ústavnej zmene a vypustení zmienky o tom, že miesto ženy je v domácnosti. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

"S potešením oznamujem, že vláda plánuje usporiadať referendum o zmene našej ústavy s cieľom zakotviť rodovú rovnosť a odstrániť zastaraný odkaz na život ženy v domácnosti," uviedol írsky premiér Leo Varadkar pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ).

V posledných rokoch v dôsledku vlny spoločenských zmien bola novelizovaná 86-ročná ústava tradične katolíckej krajiny vrátane zrušenia zákazu interrupcií a povolenia manželstiev osôb rovnakého pohlavia. "Zastaraná" zmienka o úlohe žien v spoločnosti v nej naďalej zostáva.

Podľa článku írskej ústavy štát uznáva, že "žena svojím životom v domácnosti poskytuje štátu podporu, bez ktorej nemožno dosiahnuť spoločné dobro".

Každá zmena ústavy musí byť v Írsku schválená ľudovým hlasovaním. Obe referendá o liberalizácii reštriktívnych zákonov o interrupciách a povolení sobášov osôb rovnakého pohlavia odobrila veľká väčšina ľudí.