Komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová vyjadrila znepokojenie v súvislosti s navrhovanými zmenami v zákone o umelom prerušení tehotenstva, ktorý Národná rada (NR) SR koncom októbra posunula do druhého čítania. Píše sa o tom v liste, ktorý Mijatovičová poslala slovenskému parlamentu.

 

 

Komisárka RE žiada odmietnuť zákon

Mijatovičová v liste vyzýva národnú radu, aby odmietla tento i všetky ďalšie legislatívne návrhy, ktoré by mohli obmedziť prístup žien k uplatňovaniu svojich práv v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Bránenie ženám v prístupe k bezpečnému a legálnemu prerušeniu tehotenstva môže podľa nej ohroziť ich ľudské práva.

Komisárka takisto NR SR vyzvala, aby zabezpečila, nech sú všetky zákony a opatrenia týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia žien a ich práv v súlade s príslušnými medzinárodnými štandardmi a štandardmi EÚ. Akékoľvek nariadenie v oblasti prístupu žien k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia musí rešpektovať ľudské práva žien.

 

Novela z dielne SNS

Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti predložili poslankyne za SNS. Ženám a dievčatám, ktoré sa rozhodnú podstúpiť interrupciu, by ukladala povinnosť absolvovať sonografické vyšetrenie, prevziať si sonografický záznam embrya alebo plodu a vypočuť si tlkot srdca embrya alebo plodu.

Návrh by mal takisto zaviesť zákaz reklamy na umelé prerušenie tehotenstva a za jeho porušenie by hrozila pokuta do výšky 66.400 eur. Zmeny by v prípade schválenia novely mali byť účinné od 1. marca 2020.

Požiadavky by podľa Mijatovičovej neboli v súlade s medzinárodnými štandardami dodržiavania ľudských práv Svetovej zdravotníckej organizácie WHO.

Zákaz reklám by podľa nej mohol odborníkom v oblasti zdravotníctva zabrániť poskytovať verejné informácie okolo bezpečných služieb v oblasti umelých potratov a brániť ženám v prístupe k voľne dostupným, nezaujatým a dôkazmi podloženým informáciám o svojich právach v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a súvisiacich práv.