Aké ženy k vám prichádzajú na kliniku a rozmýšľajú o umelom prerušení tehotenstva? 

“Väčšina žien, ktoré k nám prídu, majú medzi 20 až 39 rokov. Viac ako polovica z nich (55 percent) má jedno, dve alebo viac detí. ”

 

Koľko žien prichádza zo Slovenska? 

“Každý týždeň je to približne dve až päť žien. Väčšina príde, pretože chce liek na vyvolanie potratu a ten na Slovensku nie je povolený alebo prídu ženy, ktoré sú už po 12. týždni tehotenstva a tiež nemôžu na Slovensku podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva. Ale prídu aj ženy, ktoré potrebujú chirurgický zákrok, pretože s nimi na Slovensku zaobchádzali zle alebo urážlivo.”

 

Aké sú najčastejšie dôvody žien podstúpiť interrupciu? 

“Väčšina žien a ich partnerov si želá mať deti, ale nechcú ich iba priniesť na svet, ale aj ich životom zodpovedne sprevádzať. Životné okolnosti však často nie sú ideálne a preto často nemôžu prevziať zodpovednosť za (ďalšie) dieťa. Rozhodnú sa teda ukončiť tehotenstvo. Aj preto, aby sa vedeli lepšie postarať o svoje už existujúce deti alebo sa lepšie pripraviť na neskorší prírastok či založenie rodiny. Dieťa vie byť veľkým obohatením života. Ale nechcené dieťa môže život rodiny alebo život rodičov zničiť. Aby predišli tomu poslednému, rozhodne sa veľa žien prerušiť tehotenstvo.”

 

Christian Fiala.  Foto - gynmed.at

 

Vyvolanie potratu

Čo sa stane, ak žena nemôže ísť na potrat? Aký to má vplyv na jej život a život dieťaťa?       

“Túto tému päť rokov skúmala jedna americká štúdia, ktorá jasne ukázala, že rozhodnutie nepodstúpiť umelé prerušenie tehotenstva malo veľmi negatívny vplyv aj na ženy a ich duševné zdravie, aj na život ich deti.“ 

 

Aký komplikovaný zákrok je potrat z medicínskeho pohľadu? 

“Chirurgický zákrok je jedným z najjednoduchších a najbezpečnejších chirurgických zákrokov v medicíne, ak je legálny. Ak sú potraty zakázané, tak je to potom veľmi nebezpečné. Aj potrat pomocou lieku je veľmi bezpečný a pôsobí ako spontánny potrat. Preto je nepochopiteľné, že Mifegyne, liek, ktorý vyvolá potrat, na Slovensku nie je schválený. V celej západnej Európe je schválený, niekde už od roku 1988.”  

 

 

Riziká potratu

S akými problémami bojujú ženy po prerušení tehotenstva? 

“Väčšine žien sa uľaví, pretože tým vyriešili zložitý problém. Samozrejme sú niektoré ženy smutné, pretože by rady mali (ďalšie) dieťa so svojím partnerom, ale z rôznych dôvodov to nebolo možné. Prerušenie umelého tehotenstva je podobné ako rozchod v partnerstve: väčšine sa uľaví, ale často zanecháva smútok. Problémy po potrate sú zriedkavé, prídu len vtedy, ak sa okolie snaží u ženy vyvolať zlé svedomie alebo so ženou zle zaobchádzajú lekári, zdravotné sestry alebo poradkyne.” 

 

Týka sa to aj slovenských žien?

“Áno, informovali nás o podobných skúsenostiach. Je to pre nich potom dôvod, prečo prídu do Rakúska.” 

 

Na Slovensku po niekoľkých neúspešných pokusoch prešiel do druhého čítania návrh vládnej strany SNS na sprísnenie interrupcií. Pomôžu takéto zákony znížiť počet interrupcií? 

“V žiadnom prípade. V minulosti sa všetky monarchie, diktatúry a štáty, ktoré viedli vojnu, snažili zakázať interrupcie, aby zabezpečili vyšší počet pôrodov a narodených detí. Naposledy sa o to pokúšal rumunský diktátor Ceausescu. Za Hitlera boli dokonca potraty trestané smrťou. Jedinou možnosťou, ako motivovať ženy, aby rodili, je podpora. To robia napríklad Francúzsko a Švédsko. To sú krajiny s najvyššou mierou pôrodnosti v západnej Európe. Ostatné krajiny s rôznou mierou obmedzení majú pôrodnosť nižšiu.”  

 

V návrhu zákona SNS žiada, aby sa tehotnej žene pustilo tlkot dieťaťa predtým, než sa rozhodne, či ide na potrat. Čo si o tom ako lekár myslíte?

“To nebude žiadnu ženu motivovať, aby pokračovala v nechcenom tehotenstve. To slúži skôr na to, aby mala žena zlé svedomie a to sa zrejme podarí. Ale nebude to viesť k tomu, že si prerušenie tehotenstva rozmyslí. A nie je to ani žiadne riešenie problému. Ženy sa pre interrupciu rozhodujú z veľmi konkrétnych dôvodov: cítia sa byť príchodom (ďalšieho) dieťaťa preťažené. Aby rozhodnutie zmenili, potrebujú podporu a nie zlé svedomie. Nútiť ženy, aby počúvali údajný tlkot srdca, je zúfalým, ale neúčinným pokusom spoločnosti rozhodovať o ženách, namiesto toho, aby ich spoločnosť podporovala.” 

 

Informácie vo viedenskom metre o klinike: Nechcene tehotná? "Každej žene sa môže stať, že neplánovane otehotnie, ale nie sme povinné sa za to hanbiť," citát pacientky

 

Interrupcie a reklama podľa SNS

Návrh zákona obsahuje aj zákaz reklamy na potraty. Robí napríklad vaša klinika reklamu na zákroky? 

“Aj táto úvaha je založená na úplne falošných skutočnostiach. Žena sa rozhodne mať dieťa alebo prerušiť tehotenstvo z veľmi intímnych súkromných dôvodov. Vonkajšie dôvody nemajú žiadny vplyv. Je zlé a voči ženám veľmi nepriateľské, ak niekto verí, že človek môže robiť „inzerovať“ potraty. To, čo ženy s neželaným tehotenstvo potrebujú, sú korektné informácie, aby sa vedeli správne rozhodnúť. A vtedy idú ženy na internet. My sme preto našu stránku preložili do 14 jazykov, aj do slovenčiny. A máme plagáty v metre vo Viedni, aby ženy vedeli, na koho sa majú obrátiť. Ale preto nie je viac potratov. Nemecko je jediná krajina, kde je dokonca zakázané informovať ženy o interrupciách. V skutočnosti je to zákaz informácií.   Vo všetkých ostatných krajinách je samozrejmé poskytnúť ženám korektné informácie. Vo Francúzsku a v Írsku majú vlastné stránky samotné vlády: www.ivg.gouv.fr alebo www.myoptions.ie.” 

 

Aké sú podľa Vášho názoru  ako lekára, najlepšie opatrenia na zníženie počtu interrupcií?

“Je potrebné zdôrazniť, že potrat nasledujú vždy až po neželanom tehotenstve. To znamená, že treba znížiť počet neželaných tehotenstiev a to dobrou prevenciou, čiže antikoncepciou. Tá má byť ľahko dostupná a platená zo zdravotného poistenia. Paralelne k tomu má štát podporovať ľudí, ktorí chcú mať deti.”