Čo si ako muž a manžel myslíš o mužskej prelietavosti?

„S prelietavosťou nemám žiadne skúsenosti.  No poznám ľudí, ktorí sa oženili dvakrát s tou istou ženou. Čiže na Slovensku je aj prelietavosť dobrá na to, aby upevnila slovenské manželstvo. Keď má človek vo svojom živote „smolu“ a šťastne sa ožení, nemá nielenže skúsenosť s prelietavosťou, ale ani nemá o čom písať básne. Lebo ako hovorí Tolstoj, všetky šťastné vzťahy sú rovnaké. Len nešťastné sú také, že je každý iný a je o čom písať.“

 

Ale ty píšeš básne…

„Ja  píšem básne, ale písať básne o jednej žene nie je ľahké. Básne o šťastí nie sú až také dobré, ako básne o nešťastí, pretože ako hovorí starý perzský básnik Omar Chajam, ktorého verše mi teraz vyšli, TÚŽBA JE VTÁK, KTORÝ NIE JE V TVOJEJ SIETI. Šťastný vzťah je vlastne túžba, ktorá je v sieti. No a to je aj príčina prelietavosti.  Pretože iba vták, ktorý nie je v sieti prelietavých mužov, vzbudzuje túžbu letieť. Ale myslím, že trochu preháňam, lebo ak môžem zostať pri poézii, ešte vždy platí, že aj šťastných ľudí čaká rozchod, ktorý sa volá smrť. A keďže z tohto rozchodu máme veľký strach, je o čom písať krásne básne.“

 

Myslíš si, že je problematické „preletieť“ za niekým iným od človeka, s ktorým prejdeme spolu spoločný kus života?

„Myslím, že sú dva druhy promiskuity. Promiskuita voľného človeka a potom nevera. Nevera je klamstvo, to je narušenie osobnej integrity. Veď ako sa človek môže cítiť doma, keď to je práve to miesto, kde musí klamať? To je predsa nepohodlné. Doma by malo byť miesto, kde by sme mali hovoriť pravdu, keď už musíme všade klamať. Takže  nevera v tomto prípade, keď človek predstiera vernosť a na druhej strane je neverný, sa mi zdá nekonečne nepohodlná. Ale proti promiskuite, proti pestrému životu mladých ľudí, ktorí disponujú vlastným životom a nikomu nič nesľúbili a nikomu neklamú, by som si nedovolil mať nijaké námietky. Ba zdá sa mi to krásne.  Nedávno som videl reláciu, kde mladí ľudia rozprávali, že nie je vhodné spolu spať pred vstupom do manželstva a rituál milovania dôsledne spájali  s tým, čo predpisuje náboženstvo. Že Boh im dal sex iba na to, aby plodili deti. A že to dodržia až po svadbu. Je to milé, ale je to aj nezmysel. Odklad prvého milovania má celkom iné dôvody. Príroda dala mužovi rýchlejšie tempo zamilovávania sa ako žene. Tým dala mužovi aj povinnosť počkať na ženu,  schopnosťou sebaovládania jej dať čas uveriť mu…to pochádza od prírody. A že potom cirkev z toho urobila rituál. Je to nezmysel a myslím si, že ľudia sa majú poznať už pred manželstvom, aby potom neboli prekvapení.“

 

 

Hovoríš o prírode, rituáloch…čo si myslíš o antikoncepcii?

„ Zase ti musím povedať, že som veľmi neskúsený, (smiech) my sme ju nepoužívali. Verím, že antikoncepcia môže byť užitočná, ale taký človek ako ja, ktorý mal tú smolu, že sa šťastne stretol s tou pravou na celý život…my sme ju nepoužívali. No, keď som sa k tomu dostal  v zahraničí  v nejakom sexshope, určite som domov priviezol. Ako fór, ale aj sme to chceli použiť. No nikdy sme sa k tomu nedostali. Kto by to v tej chvíli hľadal… Ale, deti na to veľmi rady spomínajú ako na milé hračky.“

 

Čo si však o antikoncepcii myslíš: Cirkev bojuje aj proti nej...

„Nechcem uraziť cirkev, ale to je ďalší nezmysel. Na jednej strane sa usilovať o to, aby neboli vojny, aby si ľudia dokázali usporiadať život a na druhej strane sa pozerať na úsilie niektorých krajín regulovať si populáciu ako na niečo škodlivé, to sa mi zdá, zrejme ako luteránovi, nepochopiteľné. Ja si myslím, že aj to je príroda, že človek vynašiel antikoncepciu. Keby sme skúmali živočíšnu ríšu, určite by sme antikoncepciu našli aj v nej.“       

 

Myslíš si, že dlhoročné manželstvo nie je nuda?

„Je možné nenudiť sa po celý život. Je pravda, že ľudia, ktorí spolu žijú roky rokúce,  už vedia veci, ktoré ten druhý hovorí. No je to aj priestor na zábavu. Moja žena napríklad, keď ide dolu schodmi,  drží sa steny vždy na opačnej strane, než je zábradlie. Už vie, že poviem: Nerozumiem, prečo sa ženy držia steny, keď na opačnej strane je zábradlie. A ja zase viem, že Oľga odpovie: Lebo v druhej ruke držím kabelku. Toto by mohlo vyzerať ako nuda. Ale včera sa napríklad moja žena zosypala zo schodov. A dnes, keď som jej povedal, tam je zábradlie, ona si preložila kabelku do druhej ruky a poslušne sa chytila zábradlia.  Ja sa so svojou ženou nenudím.“

 

Prečo podľa teba ľudia spolu v manželstve vydržia niekedy aj celý dospelý život?

„Manželstvo je pre tých, ktorým sa páči a vydržia v ňom. To ale vôbec neznamená, že človek by nemal mať zmysel pre krásu iných ľudských bytostí.  Američania vraj vyrátali, že každý muž má denne 300 000 pomyslení na iné ženy. Ja hovorím, že to je tak v Amerike. Na Slovensku je to oveľa viac. No aj muž, ktorý ma takýchto myšlienok milión, tak ako napríklad ja, dokáže prežiť krásny život s jednou ženou. Tak, ako je v jednom zrnku prachu celý vesmír, tak môže človek v jednom manželstve prežiť krásu všetkých žien. Vyzerá to ako pomocná filozofia, ktorou sa utešuje verný manžel, no ja by som nechcel prísť o ten zážitok vernosti, keď ho už tak dlho mám, ani vo zvyšku svojho života.“

 

Nikdy si nemal pocit, že chceš odísť, že ťa manželstvo zväzuje?

„Nie. Ja som mal v živote šťastie, že moje povolanie bolo mojou zábavou a že som ho mohol vykonávať doma. Ten náš život doma bol zároveň aj odchodom do práce. My ani nie sme cestovatelia. Moja žena bola v cudzine dvakrát v živote a odkedy sa zrútila železná opona, ani raz. Najšťastnejšia je doma. Ja som bol zo dva razy. Takže, zase to máš tak. Ak máš istý druh života, tak nemáš dôvod odísť, pretože si stále odídený (smiech). Ale pripúšťam, že sú ľudia, ktorí sa dobre cítia vo svojej práci, prídu domov a nudia sa. Sú aj takí ľudia. Potom sa manželka lekára dozvie, že ju manžel opúšťa a berie si sestričku, s ktorou sa mu dobre spolupracuje. Tých prípadov je veľa, a je to tak preto, že každý život je iný.“

 

 

Ľudia by sa teda mali usilovať nebyť v manželstve nudní?

„Mali by mať šťastie, aby najzábavnejšie chvíle vo svojich životoch prežili spolu a nie s niekým iným.“

 

Hovorí sa, že intimita vzťahu v partnerstve utrpí narodením detí. Čo si o tom myslíš?

„Ja tomu neverím. Myslím si, že 99 percent ľudí má radosť z toho, že sa im narodilo dieťa. Veď majú o jednu nádhernú tému na komunikáciu viac.“

      

 Čo by ti v manželstve najviac prekážalo?

„Nevera. Neveru pokladám za rozhodujúcu vec. Je to takmer istý predpoklad zrútenia vzťahu a nemusí to byť hneď. Je to začiatok. Ženy totiž prečítajú všetko. Z tónu hlasu, z očí,  zo správania, z maličkých zmien. Nič sa nedá utajiť. Muži, ktorí si myslia, že sú perfektní klamári, sú naivní. Lepšie je hrať s otvorenými kartami a po nevere radšej neprísť domov a nechať si  z domu poslať kufre.“

 

Čo najbláznivejšie si v manželstve prežil?

„Neviem, ale pre moju ženu to mohlo byť to, že  ona postavila dom a ja som ho predal. Povedala dobre, tak niekde ideme. A išli sme inde. Je dobrodružka a s dobrodružkou sa žije dobre. Ja zase robím samé zlé rozhodnutia. Prišiel som na to, že netreba robiť nijaké.“

 

Čo si myslíš o ženách?

„Ženy vydržia všetko.“

 

V profesiách máme rodovú nerovnosť, riadiace pozície majú v 75 percentách v rukách muži a mnohí sa dokonca cítia nadradení.

„No existuje aj pozícia šedej eminencie a možno svet riadia práve ženy, ako sivé eminencie. Mnohé rozhodnutia, ktoré muži urobili na rôznych svetových fórach, sa dozvedeli v noci od žien.  A ešte záleží aj na tom, čo nazývame nadradenosťou. Ak nazývame nadradenosťou túžbu po politickej moci,  schopnosť rozhodovať o krajinách, alebo o ekonomikách, tak čo je na tom až také, aby to lákalo slušného človeka? A ženy slušní ľudia."