GREIFSWALD. Súd v nemeckej spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko zamietol dnes žalobu jedného z tamojších štátnych úradníkov, ktorý sa sťažoval na diskrimináciu po tom, ako mu neumožnili uchádzať sa o funkciu regionálneho splnomocnenca pre rodovú rovnosť, pretože je mužského pohlavia. O prípade informovala agentúra DPA.

 

Nemá to byť vyhradené ženám

Wolfgang Leist na súde v meste Greifswald neuspel s argumentom, že samotná funkcia, ako ani rozhodovanie o tom, kto ju obsadí, by nemali byť vyhradené ženám.

Sudca Burkhard Thiele uviedol, že takéto obmedzenie je opodstatnené vzhľadom na pretrvávajúce štrukturálne znevýhodnenie žien v nemeckej spoločnosti, čo sa podľa neho prejavuje nízkym zastúpením žien vo vedúcich pozíciách

 

Nie je to len o mužoch

Neúspešný žalobca tvrdí, že rodinná politika, ktorá patrí do kompetencie v súčasnosti výhradne splnomocnenkýň pre rodovú rovnosť, zasahuje rovnako mužov, ako i ženy, a preto by mal byť tento post prístupný obom pohlaviam. Podľa sudcu však takáto politika tvorí len jednu z oblastí, ktorými sa splnomocnenkyne zaoberajú.

 

Prečítajte si aj Mama dvoch synov podstúpila osem operácií, aby vyzerala ako Melania Trumpová