BRATISLAVA. Nádorové ochorenia boli v 1. polroku tohto roka na Slovensku najčastejšou príčinou plnej invalidity. Pri 2803 novouznaných invaliditách bolo až 1443 z dôvodu nádorových ochorení, pričom pri mužoch dosahoval podiel 39,7 percenta a pri ženách až 66,7 percenta. Vyplýva to z údajov Sociálnej poisťovne (SP).

 

Ženy a duševné choroby

Ďalšie choroby, ktoré viedli k takejto invalidite, sa tiež líšili podľa pohlavia poistencov. Medzi mužmi boli druhou najčastejšou skupinou choroby obehovej sústavy (15,1 percenta), treťou choroby nervového systému (11,7 percenta) a štvrtou duševné poruchy a poruchy správania 10 %percent.

Práve duševné poruchy a poruchy správania však boli pri ženách po nádoroch druhou najčastejšou príčinou uznania invalidity nad 70 percent. Toto ochorenie znamenalo v 1. polroku tohto roka invaliditu pre 8,6 percenta žien.

 

Ženy a choroby nervového systému

Na treťom mieste boli pri ženách choroby nervového systému (6,6 percenta) a štvrtou najčastejšou skupinou boli choroby obehovej sústavy. Bez rozlíšenia pohlavia boli po nádoroch najčastejšími skupinami choroby obehovej sústavy (10,3 percenta), choroby nervového systému (9,5 percenta) a duševné poruchy a poruchy správania (9,4 percenta).