BRATISLAVA. Za posledných 25 rokov nastal v spoločnosti viditeľný pokles v schvaľovaní názoru, že interrupciu nemožno nikdy ospravedlniť. Upozornil na to v pondelok Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV). Pri príležitosti príprav vládneho návrhu sprísňujúceho potratovú politiku na Slovensku predstavil výsledky Výskumu európskych hodnôt (EVS), ktorý sa zameriava na skúmanie hodnotových orientácií v Európe a ich rôzne aspekty.

 

Zdvojnásobil sa počet ľudí, čo ospravedlňujú potrat

Sociologický ústav priblížil, že od roku 1991 sa zdvojnásobil počet tých, podľa ktorých je možné interrupciu ospravedlniť. Interrupcia už na Slovensku nepredstavuje konanie, ktoré by bolo pre väčšinu spoločnosti neospravedlniteľné, ale skôr polarizuje spoločnosť do dvoch približne rovnako veľkých táborov, skonštatoval. Zásadné odmietanie interrupcií pritom významne súvisí s tradičnou kresťanskou morálkou.

Z predchádzajúcich výskumov EVS, ktoré sa pravidelne konajú od roku 1991, vyplýva, že viac ako tretina obyvateľov Slovenska schvaľuje umelé prerušenie tehotenstva za istých konkrétnych okolností. Za posledných 25 rokov tiež nastal viditeľný pokles spoločenského súhlasu s tým, že interrupcia predstavuje konanie, ktoré nie je možné ospravedlniť za žiadnych okolností. Kým v roku 1991 zastávalo tento názor 34,5 percenta obyvateľov Slovenska, v roku 2017 je ich 20 percent.

Naopak, pri názore, že interrupcia je konanie, ktoré je možné ospravedlniť, bol zaznamenaný pozitívny nárast z 6,3 percenta v roku 1991 na 21,8 percenta v roku 2017. Rovnako tak vzrástol počet tých, ktorí si myslia, že interrupciu možno vždy ospravedlniť, a to z 6,4 percenta v roku 1991 na 13,8 percenta v roku 2017.

 

 

Uznávajú právo ženy rozhodnúť sa

Narastajúcu podporu ospravedlniteľnosti interrupcií možno podľa Sociologického ústavu SAV považovať za akýsi rast spoločenského súhlasu s možnosťou ženy sa slobodne rozhodnúť, než ako za výraz morálnej ľahostajnosti obyvateľov Slovenska. Pokles odsudzovania interrupcií možno dať do súvisu i s poklesom odsudzovania ďalších morálne sporných konaní, ktoré sú spájané predovšetkým s tradičnou kresťanskou morálkou.

V roku 1958 vstúpil do platnosti liberalizovaný zákon povoľujúci ženám podstúpiť legálne interrupciu. Štatistické údaje ukazujú, že počet vykonaných interrupcií na Slovensku od roku 1990 sústavne klesá a v roku 2017 dosiahol historické minimum za celé obdobie platnosti zákona.