Aj vy chodíte s bábätkom do materského centra a starší syn do športového klubu? Vy sama, keď môžete, tak si zájdete na Dobrý trh alebo ste niekedy podporili zbierku na liečbu chorého dieťatka?

Toto všetko sú aktivity, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou vykonávajú občianske združenia alebo drobné neziskové organizácie. Tieto patria do skupiny mimovládnych organizácií alebo organizácií tretieho sektora. Každý vyspelý demokratický štát by mal fungovať na princípe spolupráce troch sektorov. Štátneho, súkromného a neziskového. U nás to tak, samozrejme, nefunguje, pretože štát nevytvára dobré podmienky pre podnikateľov a tí ďalej nie sú motivovaní podporovať neziskové organizácie, pretože si takúto podporu nevedia nijakým spôsobom uplatniť ako výhodu pri priznávaní daní. A preto pre všetky tieto malé občianske združenia je jedným z hlavných a nezriedka jediným zdrojom financovania príjem 2 percentá z daní.

Ak chce občianske združenie poberať 2 percentá z našich daní, musí sa zaregistrovať u ktoréhokoľvek notára a predložiť nemálo dokumentov. Predkladá stanovy, doklad o pridelení IČO, zápis z valného zhromaždenia, dokument o tom, že nedlží sociálnej ani zdravotnej poisťovni, že má zriadený bankový účet a dokonca aj potvrdenie o tom, že aktívne vykonáva činnosť. Celý tento proces stojí približne 60 euro. Niektoré združenia už pri tomto poplatku váhajú, či vôbec majú šancu získať takúto sumu na 2 percentách a či teda nakoniec nebudú stratové. Táto obava však zvíťazí nad nádejou, že toto je možno naozaj jediný spôsob ako získať financie na svoju činnosť. A tu začína byť tento príbeh ešte smutnejším...

Ministerstvo financií v predchádzajúcich dňoch vydalo návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý navrhuje, aby okrem všetkých týchto povinností spojených s registráciou za prijímateľa 2 percentá musela byť každá takáto organizácia, ktorá o ne žiada, zapísaná aj v registri partnerov verejného sektora. To je register, ktorý vznikol v rámci „protischránkového“ zákona a zapisujú sa doň organizácie, ktoré obchodujú so štátom v objeme viac ako 100 tisíc euro. Ako povinnosť by sa to ešte dalo prežiť, ale, samozrejme, nič nie je zadarmo a tak ani tento zápis nie je zdarma. Môže to vykonať napríklad advokát a v priemere stojí okolo 500 euro. A toto už je suma, pri ktorej tisíckam občianskych združení príde nevoľno a presvedčenie nad stratovosťou uchádzania sa o 2 percentá zvíťazí nad nádejou, že  takúto sumu získajú. Za uplynulý rok približne päť tisíc organizácií dostalo na 2 percentách do tisíc euro a ďalších tri tisíc organizácií do dvoch tisíc euro. Pre všetky tieto organizácie môže byť tento návrh zákona likvidačný, pretože ich odstrihne od jedného z hlavných zdrojov financovania.

O to smutnejší môže byť tento príbeh v tom, že aktivity, ktoré tieto organizácie vykonávajú, nenahradí ani štát, ani podnikatelia. A čo ministerstvo? Ministerstvo tvrdí, že by sa prijímatelia 2 percent nemali obávať a podľa všetkého ide o horlivý prístup ministerského úradníka, ktorý si neuvedomil, čo môže jedna veta spôsobiť, ale návrh zákona zatiaľ hovorí jasne. O tom, ako bude tento príbeh pokračovať, vás budeme určite informovať.

 

(Autorka je v našom vyhľadávači expertiek www.zenyinak.sk).

 

Prečítajte si aj Tak, aký darček pre naše deti?