BRATISLAVA. Celosvetová súťaž Global Teacher Price sa vyhlasuje už štyri roky a zakaždým prinesie príbehy výnimočných učiteľov z celého sveta. Na finále Global Teacher Price 2019 do Dubaja pocestuje už aj víťaz 1. ročníka národného kola Učiteľ Slovenska, ktorého spoznáme budúci utorok. Možnosť uchádzať sa o titul Učiteľ Slovenska, následne o titul najlepšieho učiteľa na svete a získať milión dolárov mali naši pedagógovia a pedagogičky od mája.

,,Nominácií sme mali 312, prihlášok nakoniec presne 100. Prihlášky posudzovala odborná komisia a na výber 10 finalistov mala jasne stanovené kritériá,“ zhodnotil Juraj Hipš, zakladateľ Komenského inštitútu a riaditeľ Živice, ktorý dostal licenciu na organizovanie súťaže.

 

Juraj Hipš, zakladateľ Komenského inštitútu a riaditeľ Živice, ktorý dostal licenciu na organizovanie súťaže.  Foto - Komenského inštitút, Živica

 

Učiteľ môže byť lídrom 

Do národného kola súťaže Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia a učiteľky základných a stredných škôl, učitelia a učiteľky na čiastočný úväzok, či školitelia a školiteľky v online kurzoch. Nominovať ich mohla široká verejnosť, prihlášky sa posielali do konca júna. ,,Verím, že vďaka súťaži objavíme učiteľov, ktorí môžu byť lídrami a profesijnými vzormi pre ostatných pedagógov. Môže otvoriť diskusiu o tom, kto je dobrým učiteľom a kto iba priemerným či dokonca slabým. Myslím si, že súťaž postupne ukáže, že učiteľ môže byť dobrý a úspešný mnohými rôznymi spôsobmi, že tejto profesii je vlastná pluralita metód a ciest vedúcich k cieľu,“ povedal Vladimír Burjan, šéfredaktor časopisu Dobrá škola a odborník na vzdelávanie.

 

 

Desať finalistov

Z desiatich finalistov 1. ročníka súťaže Učiteľ Slovenska je sedem žien:

Jozef Beňuška (59), učiteľ fyziky na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine

Helena Drobúlová (41), učiteľka chémie na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku

Jaromír Flaškár (34), učiteľ biológie a geografie na Základnej škole Mládežnícka v Púchove

Jana Karľová (50), vyučuje všetky predmety 6. ročníka Špeciálnej základnej škole pre deti s mentálnym postihnutím variant A v Humennom

Katarína Kresáňová (40), učiteľka biológie a informatiky na Spojenej škole Tilgnerovej v Bratislave

Kornélia Lohyňová (51), učiteľka hotelového a gastronomického manažmentu, marketingu a geografie cestovného ruchu na Hotelovej akadémii Mikovíniho 1 v Bratislave

Ľubica Noščáková (46), učiteľka prvého stupňa na CZŠ Narnia v Bratislave

Monika Podolinská (46), učiteľka primárneho vzdelávania na Základnej škole v Muránskej Dlhej Lúke

Noemi Ráczová (46), učiteľka na Škole úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15 v Košiciach

Zuzana Tkáčová (41), učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach

 

 

Tu sú príbehy troch finalistiek:

 

Katarína Kresáňová (40), učiteľka biológie a informatiky na Spojenej škole Tilgnerovej v Bratislave:

 

Katarína Kresáňová. Foto - Soňa Sadloňová

 

Radosť z objavovania a bádania ju priviedli k vede, chuť meniť svet okolo seba z nej vyformovala učiteľku. Snaží sa svojich žiakov spoznávať a podľa toho ich rozvíjať, podľa toho im prideľovať zadania a úlohy. Záleží jej na tom, aby ich tešilo, čo robia a aby pri práci využili svoje silné stránky.

Vďaka nej majú žiaci na Tilgnerovej škole vlastnú hru Escape Room pod názvom Trinásta komnata. Zvládnutím logických úloh sa jej riešitelia snažia dopracovať ku kľúču od miestnosti, v ktorej sú zatvorení. V prípade školy Tilgnerova sa snažia vyslobodiť zo školského átria. Na vyriešenie úloh majú len obmedzený čas a na to, aby ich všetky zvládli, musia spolupracovať. Posilnenie kolektívu aj ducha školy je jedným z efektov, ktorý projekt školskej Escape Room prináša. Pre študentov zorganizovala aj Informatické Hviezdne vojny či Deň logických hádaniek.

V spolupráci so SAV v Bratislave a univerzitou v Siene sa spoločne so študentami podieľala na reálnom výskume, ktorý sa týkal lišajníkov a znečistenia životného prostredia. Bola spoluorganizátorkou konferencie Lepidlo – pre učiteľov, ale aj tých, ktorých zaujíma vzdelávanie v 21. storočí a neboja sa reforiem a zmien.

 

Kornélia Lohyňová (51), učiteľka hotelového a gastronomického manažmentu, marketingu a geografie cestovného ruchu na Hotelovej akadémii Mikovíniho 1 v Bratislave:

 

Kornélia Lohyňová. Foto - Soňa Sadloňová

 

Za základ svojej práce považuje dobrý vzťah so žiakmi a preto sa snaží získať si ich dôveru. Myslí si, že viac ako to, čo ich naučí, si budú pamätať to, ako k nim pristupovala. Akú podporu a čas im ľudsky venovala. Uplatňuje tímovú a projektovú prácu, aby mal každý študent možnosť realizovať sa. Nevníma len predmety, ktoré vyučuje, teší ju, pokiaľ žiaci celkovo nadobudnú pozitívny vzťah ku vzdelávaniu a chcú na sebe pracovať. Používa rôzne aktivizujúce metódy, aspoň raz do roka projektové vyučovanie, kde žiaci dostávajú výzvu spojenú s reálnym životom. Na hodinách diskutujú, riešia problémy, učia sa kritickému mysleniu. Využíva vzájomné učenie podľa Jigsaw stratégie. Pozýva odborníkov z praxe na prednášky, formou Skype zapája aj zahraničných mentorov. Hotelová akadémia sa stala vďaka jej nasadeniu Podnikateľskou školou roka, ocenenie prebrala na pôde parlamentu v Bruseli.

Spolupracuje s organizáciou Junior Achievement Slovensko. Okrem toho, že na škole učí ich programy, bola dlhoročnou školiteľkou programu Podnikanie v cestovnom ruchu. Je ambasádorkou e-Twinningu, programu spolupráce učiteľov v rámci celej Európy. Prednáša na medzinárodných konferenciách, za posledných 5 rokov vyškolila zhruba 6000 učiteľov počas online a prezenčných kurzov a seminárov.

 

Ľubica Noščáková (46), učiteľka prvého stupňa na CZŠ Narnia v Bratislave:

 

Ľubica Noščáková. Foto - Soňa Sadloňová

 

Zažila socialistický školský systém a vedela, že raz bude úplne iným typom učiteľky, ako boli jej učitelia v tých časoch. Ku každému žiakovi pristupuje individuálne. Jej srdcovkou je inkluzívne vzdelávanie, vďaka čomu má vždy plnú triedu jedinečných detí. Verí, že poslaním učiteľa je prepájať ľudí cez poznanie a tvoriť tak mosty od mikrosvetov každého z  nás až ku spoluzodpovednosti za náš spoločný svet.  Preto vytvára príležitosti, aby sa jej žiaci v rámci rôznych aktivít stretávali s deťmi z iných prostredí a so seniormi. Neučí deti pre život, miesto toho s nimi  žije priamo v triede aj mimo nej. 

Zaviedla ,,daltonské štvrtky“, ktorými chce žiakom dať dostatok slobody pri práci, zároveň ich učiť zodpovednosti, schopnosti pracovať tímovo, ale aj samostatne.  Hodnotí netradične, autenticky, s dôrazom na to, aby deti mohli byť zodpovedné za svoje učenie a aby každý mohol zažiť úspech. Slovenský jazyk a literatúru učila zážitkovo- počas jedného roka s deťmi napísali a vydali knihu, posolstvom ktorej  je presne to, čím s deťmi žijú – cesta, akou sa dá naučiť vidieť svet očami  a srdcom niekoho iného a deliť sa o poznanie. Je spolutvorcom metodiky detského podnikateľského inkubátora, ktorý je k dispozícii aj ostatným učiteľom. Vytvorila, cez granty finančne zabezpečila a zrealizovala už viac ako 50 vzdelávacích  projektov. Jej mikroprojekt Rodičia vítaní je dôkazom toho, že aj rodičia sa môžu stať súčasťou školy spolu s dieťaťom a ukazuje rôzne cesty, ako na to.