BRATISLAVA. Počet potratov na Slovensku medziročne klesol o štyri percentá. Vzrástol však počet mimomaternicových tehotenstiev, a to z 398 na 444. V zdravotníckych zariadeniach na Slovensku celkovo zaznamenali 15.274 potratov. Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktorú zverejnilo v pondelok.

 

 

Počet potratov klesol o 655

Oproti predchádzajúcemu roku klesol celkový počet potratov o 655. "Najväčší pokles sme pritom zaznamenali pri spontánnych potratoch, ktorých bolo o 550 menej, čiže o desať percent," priblížil generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš. Podľa jeho slov má trend spontánnych potratov v období posledných 22 rokov kolísavý charakter, no počet umelých prerušení tehotenstva (UPT) výraznejšie klesá.

Počet UPT klesol o dve percentá. U žien bez trvalého bydliska v SR z 1394 na 1326, teda o päť percent, u žien s trvalým bydliskom v SR zo 6102 na 6024, teda o 1,3 percenta. Umelé prerušenie sa medziročne znížilo zo 6102 na 6024, čo je v porovnaní s rokom 1997 až 3,5-násobne menej. Najvyšší počet takýchto prípadov bol vlani vo vekovej skupine 25 až 29 rokov.

 

Spotánne potraty u maloletých

So zreteľom na vek plodu bolo vlani najviac spontánnych potratov v ôsmom a siedmom týždni tehotenstva. U maloletých dievčat do 14 rokov bolo nahlásených 20 potratov, z toho tri spontánne, 14 UPT a tri iné potraty. Vo vekovej skupine mladistvých 15- až 19-ročných to bolo 979 potratov.