Za veľký problém v zdravotníctve považujem problém nedostatku povinných vakcín u malých deti. Ich nedostatok trápil mamičky po celý rok. Povinnému očkovanie sa musí podrobiť každé dieťa a pokiaľ rodič odmietne, je sankciovaný štátom. Musíme tiež povedať, že očkovanie zabezpečuje úspory a znižuje náklady štátu a taktiež ovplyvňuje hospodársky rast. Úroveň zaočkovaných deti je ukazovateľom kvality zdravotníctva a zdravotníckych služieb.

Dôsledne a povinné očkovacie programy, môžu zaistiť, aby deti boli očkovane správnou očkovacou látkou a na správnom mieste. Správne fungujúci imunizačný program je dôležitou súčasťou kvalitného zdravotného systému.V poslednom čase sme svedkami silnejúcich antivakcinačných aktivít, ktoré rozširujú klamlivé a vedecky nepodložené správy o neúčinnosti, či dokonca škodlivosti očkovania. Mnohí rodičia tak podľahnú strachu a rozhodnú sa svoje dieťa neočkovať v domnienke, že svoje dieťa chránia. Ochorenia, proti ktorým sa očkuje, nepoznajú, preto strach z očkovania prevyšuje strach z infekcií.

Málokto si uvedomuje, že za nízky alebo deficit infekčných ochorení, ktorým sa dá predchádzať vďačíme práve prepracovanému imunizačnému programu na Slovensku .V súčasnosti je problém v nedostatku dvoch vakcín. Jednou sa očkuje proti záškrtu, tetanu či detskej obrne. Druhá je prevenciou voči osýpkam, mumpsu a rubeole. Ide o vakcíny pod názvom INFARNIX - hexa a PRIORIX. Chýbajú tiež očkovacie latky BOOSTRIX-POLIO,PRIORIXTETRAa HAVRIX.

Osobne považujem za potrebné riešiť tento vážny problém ich nedostatku, ktorý vážne ohrozuje zdravie a život našich deti. Pýtam sa, kto je zato vinný, ak nezaočkované dieťa ochorie. Ministerstvo poukazuje na to, že s nedostatkom vakcín majú problém aj iné európske krajiny, či USA. Aj napriek ich nedostatku u nás, situáciu ešte zhoršuje ich reexport do zahraničia, keďže u nás sú oveľa lacnejšie ,ako vo väčšine krajín EU.

Ministerstvo však vidí problém predovšetkým v dostupnosti ich desaťampulkového balenia na Slovensku ,za lepšie považuje distribuovať tieto vakcíny v jednoampulkovych baleniach, aby bolo možné pružnejšie reagovať na potreby pacientov v jednotlivých regiónoch. Na druhej strane si však žiadna Lekáreň nedovolí objednať desaťampulkove balenie, pokiaľ nemá istotu, že ich lekári aj naozaj spotrebujú. Ak ich totiž nepredajú a vyprší im dátum spotreby je to pre lekárne strata. Problém s nedostatkom povinných očkovacích látok osobne hodnotím ako výsledok nekoncepčnej práce kompetentných ľudí a orgánov.

 

Prečítajte si aj Potrebujeme, aby sa naši lekári vzdelávali viac