BRATISLAVA. Prezident Spojených štátov Barack Obama vo svojom blogu pre magazín Glamour priznal, že je feminista. Priviedli ho k tomu jeho dcéry.

„Pokrok, ktorý sme spravili za posledných 100 rokov, 50 rokov a áno aj za posledných osem rokov, robí život výrazne lepší pre moje dcéry ako bol pre moje staré mamy. A áno, hovorím to nielen ako prezident, ale aj ako feminista,“ napísal Obama. Dôkazom je podľa neho aj kandidatúra ženy na čelo krajiny.

 

 

Rovnosť oslobodzuje

Počas jeho života sa pracovný trh pre ženy zmenil tak, že nemajú na výber len z hŕstky zle platených pozícií, ale tvoria polovicu pracovnej sily. „Som svedkom toho, ako ženy získali slobodu robiť svoje vlastné rozhodnutia o tom, ako budú žiť svoj život – o svojich telách, vzdelaní, kariéry či financií,“ napísal Obama. Ak chce dnes žena kreditnú kartu, nepotrebuje na to už mať manžela, dodáva.

No stále je pred nami kopec práce, upozorňuje ďalej. Nejde však podľa neho len o politiky zamerané na riešenie rovnakého ohodnotenia žien a mužov, ale o zmeny v nás. „Stereotypy, ktoré ovplyvňujú to, ako dievčatá berú samé seba začínajú vo veľmi mladom veku, práve tie ich nútia vnímať, že ak nevyzerajú alebo nesprávajú sa určitým spôsobom, majú akosi nižšiu cenu,“ píše. Rodové stereotypy pritom ovplyvňujú nás všetkých, bez rozdielu veku či pohlavia, dodáva.

Bez nich sme oveľa slobodnejší a viac sami sebou, dodáva na záver. A práve o tom je podľa neho feminizmus 21. storočia: „Ak sú si všetci rovní, tak sme všetci oveľa slobodnejší“.

 

 

Ženy, samé ženy...

„Najdôležitejší ľudia v mojom živote boli vždy ženy,“ priznáva v blogu Obama, ktorý vyrástol s osamelou mamou. Tá venovala podľa neho veľa času podpore žien v rozvojových krajinách. S výchovou jej pomáhala stará mama, ktorej kariéru v banke zastavil sklenený strop, napísal ďalej.

„Videl som ako Michelle vyvažuje svoju kariéru a rozrastajúcu sa rodinu. Rovnako ako mnoho pracujúcich matiek sa obávala hodnotenia o tom, ako zvládne prácu a rodinu, pritom len málo ľudí by sa na to pýtalo mňa,“ priznáva.

V tom čase býval často z domu preč, pre prácu v štátnej správe a pozíciu profesora práva. V blogu priznal, že pri pohľade späť vidí, že hoci pomáhal, bolo to vždy podľa jeho rozvrhu a podmienok. Záťaž padala neprimerane a nespravodlivo na Michelle, uznal.

„Ak ste otcom dvoch dcér, stanete sa ešte vedomejší si toho ako rodové stereotypy prestupujú našu spoločnosť. Vidíte jemné aj menej jemné sociálne stopy šírené v našej kultúre. Cítite enormný tlak na dievčatá, aby sa správali, vyzerali, či dokonca mysleli určitým spôsobom,“ píše.

A tie isté stereotypy ovplyvňovali jeho vlastné vedomie ako mladého muža, keďže vyrástol bez otca, často riešil, akým mužom chce byť a čo od neho očakáva spoločnosť. Priznáva, že sa mu uľavilo, keď sa zbavil predstavy, že musí byť „cool“ alebo tvrdý chlapík a bude jednoducho sám sebou. „Potrebujeme zmeniť postoje, ktoré vychovávajú dievčatá, aby boli skromné a chlapcov, aby boli asertívni, ktoré kritizujú naše dcéry za to, keď prehovoria a našich synov za to, keď im vybehne slza. Potrebujeme zmeniť postoje, ktoré trestajú ženy za ich sexualitu a odmeňujú mužov za tú ich,“ napísal prezident.

 

 

Otec feminista = priateľ feminista

„Musíme zmeniť postoj, ktorý učí mužov, aby sa cítili ohrození úspešnými ženami,“ píše Obama. Zmeniť by sa podľa neho malo aj to ako vnímame obťažovanie žien ako niečo, čo je akoby povolené.

Zmeny by mali zasiahnuť aj vnímanie mužov, ktorí zostanú doma s deťmi a pracujúcich matiek. Podporu si podľa neho zaslúžia hodnoty, ktoré oceňujú sebavedomie, súťaživosť, ambície na pracovisku, bez ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu.

Tiež sa treba podľa neho prizrieť na predsudky voči ženám „inej farby“. Práve o tom často hovorí jeho manželka Michelle – hoci dosiahla úspech svojou zásluhou, stále pochybuje o tom, či vyzerala správne, či sa správne chovala, či hovorila asertívne alebo vyznela príliš nahnevane.

Pomôcť svojim deťom preniesť sa cez tieto prekážky je podľa neho neustály proces učenia. Svoje dcéry vychovali podľa neho tak, aby prehovorili, keď uvidia dvojitý štandard alebo sa budú cítiť nespravodlivo hodnotené na základe ich pohlavia alebo rasy. To isté v prípade, ak by išlo o niekoho iného. „Je pre ne dôležité vidieť vzory vo svete, ktoré sa vyšplhajú na najvyššie riečky v akomkoľvek odbore, ktorý si vyberú. A áno, je dôležité, že ich otec je feminista, pretože to bude to, čo budú očakávať od každého muža,“ napísal.

Ide totiž aj o mužskú zodpovednosť bojovať proti sexizmu. „Ako manželia, partneri a priatelia musíme tvrdo pracovať a snažiť sa o vytvorenie skutočne rovnocenných vzťahov,“ píše.  

 

Prečítajte si aj Michelle Obamová vo veľkom štýle podporila Hillary