BRATISLAVA. Ženy na riadiacej pozícii sú empatické, ale niekedy zákerné. Muži sú zasa tvrdohlaví a pragmatickí. Typická šéfka a typický šéf neexistujú, riadiacu pozíciu však zvládajú lepšie muži. Vyplýva to z prieskumu Poštovej banky, ktorý realizovala spoločnosť 2muse na vzorke 860 respondentov.

 

Nie je typická šéf a typický šéf

Viac ako polovica žien vidí najväčšie rozdiely medzi šéfkou a šéfom v korektnosti vzťahov so zamestnancami, v citlivosti a empatii. Odlišnosti pociťuje 36 % mužov najmä v komunikácii, spôsobe riešenia problémov a v otvorenosti. "Spontánne odpovede respondentov boli odrazom rôznych skúseností s rôznymi nadriadenými a ukázali, že typická šéfka a typický šéf neexistujú. Kým niektorí uvádzali, že ženy sú citlivejšie a tolerantnejšie, iní tvrdili, že chápavejší sú muži a prísnejšie ženy," priblížila hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Prieskum tiež potvrdil, že stereotypné vnímanie žien ako tých, ktoré do veľkej miery podliehajú emóciám a mužov ako neosobných vedúcich, je v praxi často vyvrátené. Tí, ktorí zažili viacero šéfov sa zhodli, že vlastnosti, ktoré by boli automaticky pripísané jednému pohlaviu, mnohokrát bývajú typickou črtou práve toho druhého.

 

 

Muži neakceptujú názor žien

Vo všeobecnosti však respondenti uvádzali, že muži na riadiacich pozíciách sú zväčša výborní pri potrebe rýchleho rozhodovania a ženy zasa vedia zvážiť viac rizík. Šéfkam boli v prieskume najčastejšie prisudzované mínusy ako zákernosť, závisť, povýšenosť a neúprimnosť. "Až 70 percent opýtaných žien si myslí, že práve 'šéf v sukni' vytvára vo veľkej miere konflikty na pracovisku. Na druhej strane, chlapom-šéfom podriadení vyčítali prílišnú tvrdohlavosť, uzavretosť, nedostatok empatie a osobného záujmu o svojich zamestnancov," skonštatovala Žáčková s tým, že šesť z desiatich žien zazlieva mužom aj to, že ťažko akceptujú názor podriadených kolegýň. Aj ženy, aj muži sa však zhodli na tom, že riadiacu funkciu lepšie zvládajú muži, ktorí sú vnímaní ako racionálni a pragmatickí šéfovia.

Väčšina opýtaných zároveň preferovala zmiešaný kolektív, pričom vyvážené zastúpenie mužov a žien by malo byť aj vo vedení. Väčšina pracujúcich Slovákov (69 %) sa domnieva, že to prispieva k lepšej výkonnosti firiem.