Inšpiruje meno prvej a doteraz jedinej izraelskej premiérky Goldy Meierovej mladé ženy?

„Áno, myslím si, že stále inšpiruje mladé ženy pri presadzovaní myšlienky rovnosti pohlaví. Potrebovali by sme viac takých ako ona. Naším cieľom je inšpirovať ženy, aby šli do politiky, kde ich stále nemáme dosť. Nie je ich dosť v politike, medzi ministrami, ani medzi poslancami.“

 

Pýtam sa, pretože sme tiež mali premiérku, ale po jej odchode to nezmenilo pomer žien v politike. Myslíte si, že ženy nechcú ísť do politiky alebo ich tam nechcú muži?

„V našej spoločnosti boli vybudované určité rodové stereotypy, ktoré hovoria, že ženy by mali robiť toto a muži toto. Toto sú vzorce, ktoré je potrebné pomaly meniť. Nielen ženy sa majú starať o deti a byť doma a nielen muži majú byť v politike. Ak tvrdíme, že ženy nepatria do politiky, strácame polovicu potenciálu spoločnosti. Ženy prichádzajú so skvelými nápadmi, s novým pohľadom, s novými riešeniami a my ako spoločnosť ich potrebujeme začleniť do politickej sféry. Je niekoľko spôsobov ako to spraviť. Ako prvé je potrebné vytvoriť vzory pre mladé dievčatá – rozprávať na školách viac o ženách, o tom, kto sú dôležité ženy v našej spoločnosti, aký druh zmeny v spoločnosti dokázali spraviť. Keď v škole vidí mladé dievča stenu plnú portrétov našich premiérov a sú to všetko muži – je pre ňu ťažké si predstaviť, že by to mohlo byť aj inak. Potrebujeme vytvoriť sieť mladých žien, sieť úspešných a vplyvných žien v spoločnosti, vďaka ktorým sa ženy môžu vzájomne stretávať a podporovať, s ktorými sa mladé ženy môžu stotožniť. Vytvoriť pre ženy mentoringový program. Potrebujeme si viac pomáhať a vzájomne sa podporovať.“

 

 

Golda Meirová mala prívlastok železná lady, ešte skôr ako ho dostala britská železná lady Margaret Thatcherová. Bývalý premiér David Ben Gurion označil Goldu Meirovú za najlepšieho muža v jeho vláde. Potrebuje sa žena správať ako muž, aby v politike uspela?

„Ja osobne si myslím, že predsudok správať sa ako žena alebo správať sa ako muž sa musí zmeniť. Čo to znamená správať sa ako muž alebo ako žena? Prečo keď som tvrdá, rozhodná a prezentujem sa a hovorím, toto som a voľte mňa, prečo by mali o mne hovoriť, že sa správam ako muž? Aké by to malo byť, aby som sa správala ako žena? Prečo sa jednoducho nepovie, že sa všetci správame ako ľudia?  V Spojených štátoch bežala zaujímavá reklamná kampaň, v ktorej kázali dievčatám, aby hodili loptu ako dievčatá, lebo takýto pojem je zaužívaný. A tie dievčatá , ktoré mali 8-9 rokov to jednoducho hodili silno ako vedeli a nebol v tom žiadne rozdiel oproti chlapcom, pretože nie je nič také ako „hodiť ako dievča“ alebo „hodiť ako chlapec“, správať sa ako dievča alebo správať sa ako chlapec, treba zmeniť toto vnímanie.

 

 

Tvrdý štýl politiky, ktorý staviate na konfliktoch a nepriateľoch, to zrejme nie je štýl politiky, ktorý dokáže osloviť ženy?

„Bola štúdia, podľa ktorej, keď muž je úspešný, povie, bol som úspešný, áno,  to som ja. Keď je úspešná žena povie, mala som šťastie, mala som dobrý tím za sebou.“

 

Ženy majú teda problém so selfmarketingom?

„Áno, so sebaprezentáciou. Majú v sebe o veľa viac pokory. Čo je veľmi pozitívna vec. Ale možno by mali dostať lepší tréning. O  to sa snažíme aj v našom centre - vytvoriť líderky, ktoré nebudú mať problém povedať áno, to som ja, som úspešná, dokážem to spraviť. Tieto ženy  budú sebavedomé. Myslím, že je to otázka podpory, tréningu a, samozrejme, musí byť za tým aj legislatívna opora zdola až nahor, ktorá podporí ženy. Vytvorí to systém, v ktorom 50 percent hlasov budú mať ženy.“

 

Podporujú sa ženy navzájom vo vstupe do politiky?

„Príležitostí pre žien je oveľa menej ako pre mužov. Ženy sú pri tom veľmi ambiciózne. Majú veľa plánov – čo sa týka práce, života, ale tých príležitostí je menej a tým asi vzniká väčšia konkurencia. Myslím si, že ženy namiesto súperenia by si mali skôr spoločne vytvoriť systém, lobovať vo vláde alebo vytvoriť sieť, aby mohli poukázať na to, že chcú viac príležitostí na vrcholových pozíciách, že tu už nebude existovať žiaden sklený strop. Je tu dosť priestoru pre všetkých, aby uspeli. Či už vo vláde, hospodárstve, vo verejnom a súkromnom sektore.“

 

 

Vy ste sa narodili v Kanade. Tam majú prvú vládu, kde má zastúpenie 50 percent žien. Na otázku prečo, odpovedal kanadský premiér, že je rok 2015. Mohol by sa rok 2015 stať rokom zmeny?

„Myslím, že táto odpoveď mala byť povedaná v roku 1950. Rok 2015 je podľa mňa príliš neskoro pre rodovú rovnosť vo vláde, už to dávno malo byť. V každom prípade to bolo úžasné rozhodnutie a veľký krok vpred v dejinách podpory žien.  Veľmi obdivujem jeho rozhodnutie a jeho vládu. Vybral si do nej ženy, nielen pre to, že sú ženy, ale že sú skutočnými expertkami v svojej oblasti.“

 

Ženy chýbajú nielen v politike, ale aj v biznise a ostatných oblastiach, hoci majú podľa štúdií rovnaké alebo vyššie vzdelanie ako muži. Je to tým, že nevedia zosúladiť prácu s rodinou?

„Prístup k nazeraniu na problém rovnováhy medzi prácou a rodinou by sa mal zmeniť. Nemá to byť iba problém  ženy, ale téma celej rodiny. Do tejto diskusie by mali vstúpiť mužské hlasy. Mali sme o tom včera zaujímavú diskusiu so slovenskými ženami. Mnohé z nich sú zavalené rôznymi úlohami, ktoré majú. Sú ženy, matky, manželky, partnerky, kolegyne, atď. Je toho veľa a myslím, že tieto role by chceli mať aj muži. Každý z nich je aj otec, aj manžel, aj kolega a radi by si zachovali tú rovnováhu. Je veľa mužov, ktorí by radi prišli po práci domov a starali sa o deti, ale jednoducho nemajú čas. A ich sa z rôznych dôvodov nikto nepýta ako sa majú deti, ako zvládajú skĺbiť rodinu a prácu. Nikto sa ich nepýta, či si vezmú rodičovskú dovolenku. Táto téma by mala byť otvorená aj pre mužov a potom budú mať viac rovnováhy aj ženy, lebo budú mať partnerov, ktorí im pomáhajú. Spoločnosť zase bude podporovať mužov, ktorí sa chcú starať o deti.“

 

 

Sú riešením pre ženy kvóty?

Neviem, či týmto budem populárna, ale podľa mňa kvóty sú potrebné pre dosiahnutie rovnoprávnosti pohlaví. A k ním tiež systém podpory, zaškoľovanie,  vzdelávania. Bez kvót sa to podľa mňa nevyrieši. Keď máme za sebou tisíc rokov boja proti päťdesiatim percentám populácii, čo môžeme spraviť. Je potrebné začať vytvárať legislatívu, ktorá túto časť populácie podporí.“

 

Ale sú to práve ženy ktoré prvé odmietajú kvóty a hovoria, že sú dosť dobré, aby sa presadili aj bez nich.

„História dokázala, že to tak nie je. V Izraeli máme komisiu proti diskriminácii v oblasti zamestnávania. Je známe, že zamestnávatelia sa pozerajú na mladé ženy s nedôverou, lebo plánujú deti a vedia, že možno pôjdu na materskú dovolenku a vydajú sa. Budú diskriminované pri prijímaní do zamestnania, nezáleží na tom, koľko majú  skúseností a aké vzdelanie, je to diskriminácia voči matkám, mladým ženám. To sa jednoducho deje a musí to byť ošetrené legislatívou, ktorá stanoví komisia. Tá príde k zamestnávateľovi  a povie mu, to je nelegálne, čo robíte. Kvóty potrebujeme.“

 

Aký podiel na vytváraní stereotypov majú médiá?

V Izraeli prijali nový zákon, ktorý stanovuje označiť, že obrázok bol upravený vo photoshope. Modelka tiež musí mať určitú váhu, aby mohla byť modelkou. Myslím, že je to správny smer. Ženy sú často zobrazované iba ako objekty, sexuálne objekty a to je niečo, čo vidíme na celom svete. Je to ďalší boj, ktorý musíme viesť. Ženy by mali byť oceňované pre svoje myšlienky a názory.“

 

 

Čo znamená pre ženy byť líderkou?

„Mali sme o tejto tému diskusiu so slovenskými ženami. Všeobecne, byť lídrom, znamená pokúsiť sa pozitívne ovplyvniť svoju komunitu alebo blízkych ľudí. Môže sa to diať na úrovni priateľov, fanúšikov, komunity, ale rovnako aj na vyššej úrovni. Veľa lídrov mení spoločnosť, menia vnímanie, prichádzajú s nápadmi, búrajú bariéry. Myslím si, že najdôležitejšie je poskytnúť ľuďom priestor, kde môžu svoje názory a myšlienky prejaviť. Byť lídrom znamená rovnako byť aj nasledovníkom. Ak nájdem niekoho inšpirujúceho, tak ho nasledujem. Je to komplexná otázka.“

 

Je rozdiel medzí mužským lídrom a ženskou líderkou?

„Áno, ženy vedú iným spôsobom ako muži. Ženy prejavujú špeciálnu empatiu, empatia je veľmi dôležitá u lídrov, schopnosť pochopiť ľudí a emocionálna inteligencia. Myslím, že ženy majú tieto špeciálne aspekty, čo z nich robí výnimočné líderky. Stretla som veľa úžasných žien, ktoré sú pre mňa vzorom,  a rada by som sa im raz podobala alebo bola v ich blízkosti.“

 

Čo si myslíte o slovenských ženách?

„Myslím, že sú úžasné. Všeobecne ma ženy, ktoré som tu stretla ma veľmi inšpirovali. Vyzerá to tak, že na Slovensku sa im stále prisudzujú tradičné úlohy a vyžaduje si to veľa odvahy ísť proti normám a povedať si, že chceme tieto normy a úlohy trochu zmeniť. Stretla som neuveriteľne múdre a ambiciózne ženy, ktoré obdivujem a verím, že s nimi zostanem v kontakte. 

 

 

Prečítajte si aj Beáta Brestenská: Až v parlamente som zažila ako muži neakceptujú šikovné ženy