BRATISLAVA. V stredu o štvrtej poobede učiteľky a učitelia opäť vyšli do ulíc. A to pekne nahlas. V centre Bratislavy, ale aj v Košiciach či Žiline sa bubnovalo na podporu školstva. Chceli tak ukázať ministrovi školstva Jurajovi Draxlerovi, že pokračovanie štrajku nie je žiadna individuálna akcia.

 

Čo učiteľky a učitelia žiadajú:

Zabezpečenie zvýšenia tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. februára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017.

Navýšenie rozpočtu MŠVVaŠ SR a MV SR na rok 2016 celkovo o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami.

Prijatie novely zákona č. 317/2009, ktorá by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšej praxe v zahraničí.

Zdroj: Iniciatíva slovenských učiteľov

 

Trasa bubnovačky v Bratislave. Zdroj: Iniciatíva slovenských učiteľov

 

Ide sa ďalej

Ministerstvo školstva vníma pokračujúci protest ako symbolické gesto jednotlivcov a pripomína stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie. „Väčšina predstaviteľov vysokých škôl, ktorých zamestnanci sú členmi štrajkového výboru Iniciatívy vysokoškolských učiteľov, konštatujú, že aktivity členov štrajkového výboru IVU sú ich osobnou iniciatívou,“ píše sa v stanovisku.

Podľa rektorov je dôležité vytvoriť podmienky pre výučbu podľa schváleného harmonogramu akademického roka, stojí ďalej.

Učiteľky a učitelia však bojujú za školstvo ďalej. Tí z materských, základných a stredných škôl už síce do práce chodia, v aktívnom štrajku ich však nahradili kolegyne a kolegovia z vysokých škôl. Podporu našli aj u študentiek a študentov a to nielen tých svojich. Pridali sa aj rodičia.

Aktuálne je do štrajku zapojených 19 vysokých škôl, spolu štrajkuje 534 zamestnankýň a zamestnancov. Iniciatívu slovenských učiteľov podporuje vyše 10,5 tisíca ľudí z celého Slovenska, ktorých počet stále rastie.

Stoja za nimi aj známe mená, odborové a akademické organizácie, iniciatívni rodičia, študentky a študenti a jednotlivci z celého sveta.

 

 

Počas troch týždňov sa do štrajku zapojilo približne 15 tisíc učiteľov z 1000 škôl. Neodučených bolo viac ako 400 tisíc vyučovacích hodín.

Popri štrajku boli zorganizované sprievodné akcie:

17demonštrácií a pochodov (Bratislava 3x, Košice 2x, Banská Bystrica, Levice, Nové Zámky, Topoľčany, Nitra, Martin, Ružomberok, Poprad, Hlohovec, Brusel, Londýn, Brno),

živé reťaze v 17-tich mestách (Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Martin, Banská Bystrica, Nitra, Poprad, Prievidza, Trenčín, Trnava, Partizánske, Lučenec, Pezinok, Topľčany, Rimavská Sobota, Komárno), ktorých sa zúčastnilo okolo 12 tisíc ľudí.

7 koncertov, viac ako 15 charitatívnych akcií (varenie a pomoc bezdomovcom, kvapka krvi, upratovanie verejných priestranstiev), stovky stretnutí a diskusií v školách, kaviarňach, knižniciach či kníhkupectvách pre učiteľov, rodičov, ale aj občanov, do ktorých sa zapojili tisícky ľudí. Je možné, všetky podporné akcie nám neboli nahlásené.

Iniciatíva slovenských učiteľov vydala viac ako 30 vyhlásení, otvorených listov, stanovísk, či tlačových správ adresovaných ministrovi, premiérovi, odborovej organizácii, vysokým aj cirkevným školám, Súdnemu dvoru pre ľudské práva v Štrasburgu, predsedovi EÚ či komisárovi pre vzdelávanie, ako aj bilančné správy a reakcie na nepravdivé informácie.

ISU počas prvých troch týždňov štrajku poslala 306 474 mailov. Z toho bolo 200 718 prečítaných a ľudia v nich klikli 20 004 odkazov.

Vznikla iniciatíva rodičov a študentov presadzujúca naše požiadavky.

Zdroj: Iniciatíva slovenských učiteľov

 

 

Pripravený rokovať

Minister školstva Juraj Draxler je podľa svojho komunikačného odboru pripravený rokovať so všetkými stavovskými organizáciami a odbormi. „Platí jeho ponuka, že stavovské organizácie majú možnosť zúčastniť sa na formulácii kľúčových viet, ktoré budú v Programovom vyhlásení vlády, ktorá dostane mandát po ďalších voľbách v prípade, že túto vládu bude zostavovať strana Smer,“ odpovedal komunikačný odbor ministerstva školstva na naše otázky ohľadne riešenia štrajku a požiadaviek učiteľov.

Prvým takýmto krokom by mala byť podľa ministerstva školstva práve deklarácia, ktorú podpísali odborári a stavovské organizácie v školstve.

Práve deklaráciou sa odborári hrdia. Iniciatíva slovenských učiteľov ju víta, hoci odborárom vyčíta, že štrajk nepodporili.

 

Prečítajte si aj Učiteľky o proteste: Pomôžu len aktivity zdola