BRATISLAVA. Za posledných 25 rokov sa postupne zvýšil počet rozvodov po dlhšej dobe trvania. Rovnako možno konštatovať, že sobášnosť má v posledných rokoch nízku intenzitu. Uviedla to riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu (ŠÚ) SR Zuzana Podmanická. 

"Sobášnosť má nízku intenzitu, čo má za následok zvyšovanie početnosti sobáša schopného obyvateľstva. V porovnaní s rokom 1993 bolo v roku 2017 o takmer jeden milión viac takých obyvateľov, ktorí sa mohli sobášiť," uviedla Podmanická. Z hľadiska vývoja v uplynulých 25 rokoch počet sobášov kontinuálne klesal od roku 1993 až do roku 2001, keď uzavrelo manželstvo 23.795 párov. Následne začala početnosť mierne stúpať, ale s častými medziročnými výkyvmi. "Počas sledovaného obdobia (1993-2017) bol dosiahnutý najvyšší počet sobášov v roku 2017 (31.309)," doplnila. 

 

Foto - pixabay.com

 

Berieme sa starší

Štatisticky významný trend má podľa ŠÚ SR priemerný vek vstupu do manželstva. "Za posledných 25 rokov sa zvýšil u oboch pohlaví o osem rokov. V roku 1993 vstupovali muži do manželstva v priemernom veku 26 rokov, ženy vo veku 23 rokov. V roku 2017 už mali muži pri vstupe do manželstva 34 rokov a ženy 31," priblížila Podmanická.

Za posledných 25 rokov sa zvýšil počet rozvodov po dlhšej dobe trvania manželstva. Od roku 1993 bol najnižší počet rozvodov zaznamenaný na jeho začiatku, teda v roku 1993. Rozviedlo sa okolo 8000 manželstiev. "Na 100 uzavretých manželstiev pripadlo 27 rozvodov," povedala Podmanická. Vývoj pokračoval v stúpajúcom trende, najviac manželstiev (takmer 13.000) bolo rozvedených v roku 2006. Ako doplnila Podmanická, na 100 uzavretých manželstiev pripadlo až 49 rozvodov. Od roku 2006 potom počet rozvodov klesal, len vlani mierne medziročne stúpol.

 

 

Rozvody okolo štyridsiatky

Kontinuálne sa zvyšuje aj priemerný vek pri rozvode u oboch pohlaví. Za uplynulých 25 rokov sa zvýšil približne o sedem rokov, u mužov z 36,3 na 43,5 roka a u žien z 33,7 na 40,6 roka. 

Rastúci trend má aj priemerná dĺžka trvania rozvedeného manželstva, za 25 rokov sa zvýšila takmer o päť rokov z 10,6 na 15,3 roka. "Ide predovšetkým o dôsledok rastu početnosti rozvodov po dlhšej dobe trvania manželstva (1830 rozvodov po 25 a viac rokoch trvania manželstva," uviedla Podmanická. Ako doplnila, najčastejšou príčinou rozvodov bola najmä rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. V roku 1993 to bolo dôvodom pre 42 percent rozvodov, vlani v 68 percentách prípadov.