Štyroch expertiek z rôznych oblastí sme sa opýtali, ako im angličtina pomohla splniť sen. Všetky štyri odpovede vás určite inšpirujú splniť si ten svoj.   

 

HR generalist spoločnosti Profesia, Petra Rusková

 

 

Pracujete pre spoločnosť, ktorej jedným z produktov je aj najväčší pracovný portál na Slovensku – Profesia.sk V čom dobrá angličtina pomôže človeku, ktorý si túži nájsť lepší džob?

"Hoci je dnes ovládanie anglického jazyka na pracovnom trhu pre mnohé pozície nevyhnutnosťou, stále ju neovláda každý. Nedostatočná znalosť anglického jazyka síce nemusí znamenať, že vás do novej práce nepríjmu, môže však zabrzdiť váš následný kariérny rast. Najmä, pokiaľ ide o medzinárodné firemné prostredie a manažérske pozície."

 

Čo by ste poradili zamestnávateľovi, ktorý zvažuje, či štúdium cudzieho jazyka  ponúknuť svojim zamestnancom ako benefit?

"Jazykové vzdelávanie je stále častejším a u zamestnancov jedným z najviac vítaných benefitov. Nie všetci dnešní štyridsiatnici/päťdesiatnici, či starší zamestnanci mali možnosť naučiť sa jazyk. Často pôsobia na kľúčových pozíciách, majú vysokú odbornosť, ale nie dostatočne vysokú úroveň angličtiny, ktorú v dnešnom globalizovanom svete často potrebujú. Firmy im tento benefit môžu ponúknuť kvôli práci aj pre vlastné potreby. Obdobne je to u mladých ľudí, ktorých ich nadriadení považujú za talentovaných kolegov s potenciálom. Neraz sú ochotní im tento benefit doplniť napríklad aj o jazykový pobyt v cudzine.

Vďaka plynulej angličtine má zamestnanec prístup k väčšiemu zdroju informácií, v medzinárodnom firemnom prostredí nemá problém nadviazať bližšie a neformálnejšie vzťahy s kolegami, ktorí hovoria výlučne anglicky, prípadne iným jazykom. Dobrá angličtina pomáha k omnoho väčšej pohode v práci. Človek cíti menej stresu z toho, že ho môže jedného dňa či už v osobnom kontakte alebo v e-maile angličtina zaskočiť."

 

Ako angličtina pomohla splniť sen vám?

"Ešte popri štúdiu vysokej školy som sa uchádzala o stáž v jednej nadácii. Okrem životopisu som musela poslať aj motivačný list v anglickom jazyku. V angličtine ma napokon čakal aj samotný pohovor. U nás v Profesii je ovládanie anglického jazyka žiadúce, a tak si svoju angličtinu neustále udržujem aj vďaka jazykovému vzdelávaniu. Trh práce sa veľmi rýchlo mení, globalizuje sa čoraz viac. Z tohto dôvodu to považujem za nevyhnutnosť.

 

Využívate angličtinu aj v súčasnej práci?

"Napriek tomu, že spoločnosť Profesia je firmou založenou na Slovensku, od roku 2012 spadáme pod fínsku mediálnu spoločnosť. Jej členmi sú aj zahraničné firmy, s ktorými pomerne často spolupracujeme. Niektoré činnosti, ktoré patria do mojej náplne, si vyžadujú komunikáciu s našimi majiteľmi, ale aj ostatnými členmi v skupine. Najčastejšie ide o písomnú komunikáciu  v angličtine. No aj písomná korešpondencia môže robiť človeku pracujúcom v slovensky hovoriacom firemnom prostredí sem - tam problémy. Najmä, ak sa učil jazyk kedysi, všeličo pozabúdal a nepracuje na udržiavaní a zlepšení jazyka. Z tohto dôvodu som sa rozhodla využiť firemný benefit jazykového vzdelávania a pokračovať v práci na svojej angličtine. Zistila som si referencie u kolegov na jazykovú školu the Bridge, jej lektorov a prihlásila som sa."

 

Mali ste  začiatkoch nejakú jazykovú bariéru?

"Najťažšia je pre mňa komunikácia na odborné témy s ,,native“ spíkrami a prezentácia v anglickom jazyku. Prednášanie vo všeobecnosti nie je mojou najsilnejšou stránkou. Keď sa k tomu pridá ešte „bonus“ v anglickom jazyku, je to to pre mňa asi najväčšia výzva."

 

Čo by ste poradili človeku, ktorý angličtinu potrebuje, ale nevie sa nijako „rozhýbať“?

"Niekedy stačí, aby sme si uvedomili benefity, ktoré nám napredovanie v angličtine prinesie. Alebo naopak hrozbu, ktorá nás kvôli neznalosti jazyka môže kedykoľvek nepríjemne zaskočiť. Osvedčený spôsob je prihlásiť sa na platený kurz, prípadne si nájsť parťáka, s ktorým sa budete vzájomne povzbudzovať a motivovať. Najdôležitejšie je však jasne si sformulovať dôvod, prečo angličtinu v živote potrebujete. Stanovte si ciele, ktoré chcete po navštevovaní jazykovej školy/individuálnych hodinách zdolať. Môže pomôcť aj odmenenie sa po absolvovaní kurzu či vtedy, keď si zlepšíte úroveň, napríklad v podobe víkendovej dovolenky, lístkov na koncert či iných radostí."

 

Od kedy sa učíte angličtinu s lektormi z the Bridge, čo robíte inak ako dovtedy?

"V minulosti som sa nevenovala toľko samoštúdiu ako dnes. Myslím si, že posun v jazyku nastane nielen vďaka kvalitným lektorom, ale aj vďaka vlastnej práci doma. Preto venujem pravidelný čas príprave, opakovaniu prebratého učiva. Pokiaľ mi to čas umožní, pri písaní e-mailov sa vraciam k  poznámkam a využívam vetné konštrukcie, ktoré som sa naučila. V ostatnej dobe si formálne vzdelávanie s lektormi dopĺňam aj o pozeranie seriálov/filmov v angličtine. A cestou do práce si pustím podcasty TED Talks."

 

V čom vás angličtina pracovne posunula vpred? Čo dnes v práci vďaka angličtine zvládate lepšie?

"Mám pohotovejší a o niečo sebavedomejší prejav ako kedysi. Aj moja komunikácia s anglicky hovoriacimi návštevami sa zlepšila. V písomnej komunikácii zaznamenávam posun v tom, že viem využiť nové slovíčka a vetné konštrukcie na vyššej úrovni ako doteraz."

 

Klaudia Bednárová z the Bridge

 

 

Ako lektorku v súkromných jazykovkách ju frustrovala uniformovanosť výučby a nečinnosť. Prekážalo jej, že školy nepodporovali lektorov v ďalšom raste a že všetkých študentov museli podľa osnov učiť „na jedno kopyto“. Túžila založiť školu, ktorá bude pozdvihovať ducha každému, kto prekročí jej prah. Učiteľa rovnako ako študenta.  Klaudia Bednárová a je splnený sen, jazyková škola the Bridge.

Jej strýko emigroval do USA a každé leto vysielal na Slovensko jeho synov, Klaudiiných bratrancov. Ani jeden nehovoril slovensky, a tak sa Klaudia cvičila v jazyku. Po tom, ako si vyskúšala vo Veľkej Británii prácu ako aupairka rozposlala na Slovensku šesťsto pracovných žiadostí.

„Všetky svoje úspory som minula na tlač životopisov, na obálky a na známky,“ spomína Klaudia. Zareagovala na prvú ponuku učiteľky angličtiny, ktorú našla jej mama v novinách. „Bol utorok, riaditeľka na mňa pozrela a hovorí: Výborne, nastúpite vo štvrtok.“ Nasledovala práca pre súkromné jazykovky na pozícii lektorky. Prístup, ktorý v školách spoznala, ju však frustroval. „Učiteľom nedávali žiadnu podporu. Nemohli sme sa ďalej sa vzdelávať. O doplnkovej literatúre pre mňa či študenta a individuálnom prístupe nemohla byť ani reč. V takých školách som nechcela pracovať. Neposúvala by som sa vpred. Jedna kniha nie je nikdy vhodná pre všetkých.

Rozhodla sa založiť vlastnú jazykovú školu, kde privedie do života všetky svoje princípy – individuálny prístup k študentom  a najmä kvalitných lektorov, ktorí na sebe neustále pracujú. „Nie je to ľahké prilákať na Slovensko kvalitných zahraničných lektorov.  Často uprednostnia Viedeň, Prahu, Barcelonu, Rím... Na druhej strane situácia britských učiteľov v dobrých jazykových školách je podobná tej našej. V the Bridge vychádzame z európskych štandardov, ponúkame učiteľom adekvátny plat, neustále vzdelávanie a rast.“

Kvalita a povesť školy sa za roky rozšírila do sveta. Škola dnes zamestnáva dvadsaťštyri kvalifikovaných lektorov anglického jazyka z ôsmych krajín sveta, vrátane Veľkej Británie, Kanady, USA.  

K žiadnym dvom študentom nepristupujú v škole rovnako. „ Každý človek sa učí inak, je iná osobnosť, má iný životný štýl, okolnosti za akých sa učí a vyhovujú mu iné veci.“ Otestujú ho špeciálnymi testami a podľa výsledkom prispôsobujú každému študentovi výučbu na mieru. Čarovnú atmosféru priestorov v bratislavskom historickom centre dotvára bezplatná anglická knižnica, kuchynka, káva, čam a množstvo zážitkových aktivít a spoločenských večerov v priestoroch školy, ktoré the Bridge svojim študentom bezplatne ponúka.

„Každý deň pracujeme nielen na tom, aby sme študentom zabezpečili najvyššiu kvalitu vzdelania, ale aj sami na sebe,“ dodáva Klaudia. The Bridge je iniciátorom viacerých odborných seminárov a workshopov pre učiteľov cudzích jazykov z celého Slovenska, no lektori školy sa sami neustále vzdelávajú a hľadajú nové prístupy.

„Našou filozofiou, ktorou žijeme každý deň, je poskytovať našim študentom rovnaký štandard ako najlepšie školy vo Veľkej Británii či inej európske krajine.“

 

Lucia Fränklová, pracuje v oblasti etikety a protokolu

 

Čo vás baví na angličtine na pracovisku?

"V mojej práci je angličtina nevyhnutnosť. Veľa cestujem a komunikujem s cudzincami. Anglický jazyk ovládam slušne, zvládam aj bežnú aj odbornejšiu komunikáciu, avšak cítila som potrebu hovoriť ešte plynulejšie, rýchlejšie, s bohatšou slovnou zásobou, používať zabehnuté frázy a hlavne zlepšiť prízvuk. To sa z kníh nedá. Preto som si vybrala individuálnu hodinu s lektorom, kde môžem veľa rozprávať. Počúvanie a čítanie v cudzom jazyku zvládnem aj sama doma. Myslím, že som si pomaly v jazyku čím ďalej istejšia."

 

Ktoré 3 veci sa zlepšili vo Vašom živote vďaka angličtine?

Rozumiem textom pesničiek – stále počúvam nejakú hudbu a tak ma teší, keď rozumiem väčšine textov

Zvládam small talks v práci – už sa ich neobávam, naopak, začínam ich vyhľadávať

Čítam hrubé knihy - konečne si trúfam na veľké knihy v angličtine, aktuálne mám rozčítanú Michelle Obama - Becoming a teším sa ako (takmer) všetkému rozumiem :).

 

Čo podľa Vás pomôže pri učení angličtiny vám?

"Čo najviac rozprávajte, počas celého roku. Pustite si film s anglickými titulkami, ak si na originálny dabing ešte netrúfate. Využite každú možnosť na štúdium. Mám veľmi rada rýchle lekcie na engvid.com. A aj môj aktuálny kurz :)"

 

Zuzana Ištoková, HR manager, Aliter Technologies

 

Čo vás baví na angličtine na pracovisku?

„Kurz angličtiny mi dodáva sebaistotu, sebavedomie a pomáha mi pohotovejšie reagovať v bežných situáciách. Navštevovať kurz od the Bridge som začala vďaka môjmu zamestnávateľovi Aliter Technologies, ktorý kladie na vzdelávanie veľký dôraz. Angličtina na pracovisku je pre mňa obrovským benefitom, vyhovuje mi to aj z hľadiska každodennej rodinnej logistiky. Zároveň sa spoznám lepšie s kolegami. Spoločné hodiny angličtiny sú výbornou formou zábavného teambuildingu.“

 

Ktoré 3 veci sa zlepšili vo vašom živote vďaka angličtine?

Mám lepší prístup k informáciám v anglickom jazyku – ľahšie si študujem prednášky, odborné články, fóra na LinkedIn a pod.

Trénujem si neustále mozog - som nútená myslieť niekedy dvojjazyčne.

Pomáham deťom - s úlohami v škole.

 

Čo pomôže podľa Vás pri učení angličtiny ostatným?

"Hodiny angličtiny si plánujte pravidelne vopred plánujte. Nájdite osobnú motiváciu, prečo sa vlastne chcete angličtinu naučiť . A skúste prekonať vlastnú lenivosťJ - všetko je to v hlave a o nastavení sa."