NEW YORK. Nastal čas: vidiecke a mestské aktivistky menia život žien k lepšiemu. To je téma, ktorú v roku 2018 Organizácia Spojených národov (OSN) vybrala k Medzinárodnému dňu žien (MDŽ) pripadajúcemu na 8. marca. V tomto roku oslavy MDŽ "bezprecedentne presiahnu hranice globálneho hnutia za práva žien, rovnosť a spravodlivosť", informuje OSN na svojej webovej stránke.

Čoraz častejšie sa na stránkach svetovej tlače objavujú správy o sexuálnom obťažovaní, násilí a diskriminácii žien, pokračuje OSN a dodáva: "Tieto správy sa dostávajú širokej verejnosti, čo vyvoláva narastajúce rozhodnutie zmeniť túto situáciu."

OSN v roku 1977 rozhodla, že Medzinárodný deň žien bude oficiálnym sviatkom. OSN prvýkrát slávila MDŽ počas Medzinárodného roku žien v roku 1975.

 

 

Začalo sa to protestom robotníčok

Keď OSN v roku 1977 vyhlásila MDŽ za oficiálny sviatok, vyzvala všetky krajiny na svete, aby venovali jeden deň v roku na oslavy práv žien a medzinárodného mieru. Na plenárnom zasadnutí 16. decembra 1977 Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii 32/142 požiadalo všetky štáty sveta, aby sa usilovali vytvoriť priaznivé podmienky na odstránenie diskriminácie žien a na ich plnú účasť na spoločenskom rozvoji na základe rovnosti.

V niektorých krajinách - Rusku, Bielorusku, Číne či Bulharsku - sa MDŽ stal národným sviatkom. Korene MDŽ siahajú do rokov 1857 a 1911, keď robotníčky v textilných závodoch v New Yorku protestovali proti zlým pracovným podmienkam. Mimoriadnou sa stala udalosť, keď 25. marca 1911 skupina robotníčok, demonštrujúca v newyorskej textilke, zahynula pri požiari. Nepodarilo sa im uniknúť včas, lebo boli zatvorené dvere. Preto, aby robotníčky nevychádzali von pred koncom pracovného času.

Ďalší významný fakt sa viaže s II. Medzinárodnou konferenciou socialistických žien v roku 1910 v Kodani. Nemecká socialistka Clara Josephine Zetkinová navrhla, aby sa zaviedol Medzinárodný deň žien na uznanie boja za práva žien všade vo svete.

 

 

Generálny štrajk ruských robotníčok

Iná referencia sa vzťahuje k 8. marcu 1917 a ruským robotníčkam, ktoré vyšli do ulíc, aby začali generálny štrajk. V roku 1917 zahynuli v bojoch približne dva milióny mužov. Ruské ženy sa rozhodli v poslednú februárovú nedeľu vstúpiť do štrajku, aby získali "chlieb a mier". 

O pár dní cár abdikoval a Dočasná vláda Ruska dala ženám volebné právo. Vtedy posledná nedeľa pripadla na 23. február v juliánskom kalendári, teda na 8. marca gregoriánskeho kalendára. Odvtedy MDŽ nadobudol inú dimenziu v rozvinutých i rozvojových krajinách. Po druhej svetovej vojne sa 8. marec začal vo viacerých štátoch sveta sláviť ako sviatok žien, až napokon ho v roku 1977 OSN vyhlásila za Medzinárodný deň žien.