BRATISLAVA. Na činnosť 20 poradenských centier na prevenciu násilia na ženách a domáceho násilia v prvom štvrťroku tohto roka vláda SR zo svojej rezervy v stredu vyčlenila 382.330 eur. Ďalších 99.000 eur pôjde pre Inštitút pre výskum práce a rodiny na zabezpečenie prevádzky bezplatnej nonstop linky pre ženy zažívajúce násilie a koordináciu systému. 

 

MyMamy, Slniečko a Luna

Každému centru vláda pripísala 5000 eur, ďalších 300 – 500 eur mesačne sa prideľuje na klientku v bezpečnom ženskom dome, v závislosti od jeho kapacity. Najvyššia suma, a to 47.700 eur pôjde pre neziskovú organizáciu MyMamy, 45.900 eur na činnosť neziskovej organizácie Centrum Slniečko a 42.450 eur pre neziskovú organizáciu Luna.

Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2016–2020 zaviazala, že sa zameria na potláčanie násilia na ženách, napríklad rozvojom služieb a opatrení na predchádzanie a postihovanie násilia na ženách a domáceho násilia. "V posledných rokoch sa počet služieb poskytovaných ženám výrazným spôsobom rozšíril, a to aj s prispením Nórskeho finančného mechanizmu a Európskeho sociálneho fondu," uvádza sa v predkladanom materiáli Ministerstva financií SR.

 

Nonstop linka do konca marca

Rozšírenie služieb zároveň znamenalo aj zvýšenie nárokov na rozpočty vyšších územných celkov, ktoré nepokrývajú poskytovanie týchto služieb v rozsahu, aby mohli pokračovať v doterajšej kapacite a kvalite poskytovaných služieb. Ďalšia podpora týchto služieb je plánovaná aj z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje. V súčasnosti je pripravovaná výzva, ktorá bude poskytovať možnosť podpory pre obete domáceho násilia, avšak doteraz sa ju nepodarilo vyhlásiť. 

Vláda vyčlenila aj 99.000 eur na projekt Koordinačno-poradenského centra na prevenciu násilia na ženách vrátane nonstop linky pre ženy, ktoré zažívajú násilie. Vyčlenená suma zabezpečí jej fungovanie do konca marca. Následne by jeho činnosť mala byť financovaná v rámci národného projektu z Operačného programu Ľudské zdroje.