Vyzývame zástupcov víťaznej politickej strany SMER-SD, poverenej prezidentom SR Andrejom Kiskom na zostavenie vlády SR a jej koaličných partnerov strany SNS, MOST-HID a SIET, aby v súlade s hodnotami Európskej únie a demokratických krajín civilizovaného sveta rešpektovali zapojenie žien do rozhodnutí o smerovaní tejto krajiny.

Podiel žien a mužov na Slovensku je takmer vyrovnaný, avšak zastúpenie žien vo verejných funkciách Slovenskej republiky je v porovnaní s mužmi výrazne neproporčné.

Nevyužitie vzdelanostného a ekonomického potenciálu žien môže byť stratou pre celú našu spoločnosť. Ich využitie naopak prínosom k ozdraveniu ekonomiky, hospodárskemu rastu a prosperite.

Slovenská republika potrebuje ženy vo vláde a na riadiacich pozíciách vo verejnom sektore. Vyzývame preto strany vládnej koalície nielen na širšie začlenenie  žien do politického priestoru, ale aj na obsadenie relevantného počtu ministerských kresiel a pozícií štátnych tajomníkov, či ďalších relevantných verejných pozícii ženskými kandidátkami.

Signatári výzvy:

Platforma žien Slovenska

www.zenyvmeste.sk 

RealWoman Slovensko 
Profesionálne ženy
Centrum pre rovnosť príležitostí

Srdce Slovenska