BRATISLAVA. Od pondelka sa takmer 300 základných škôl venovalo témam z oblasti zdravej výživy. Dnes sa končí tretí ročník súťaže Hovorme o jedle.

„Deti nemajú správne stravovacie návyky a chýbajú im vedomosti o správnej výžive a tým aj o tom, čo by mali konzumovať pre správne fungovanie tela,“ vysvetľuje Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), ktorá je jedným z partnerov súťaže, Častokrát netušia, prečo je dobré raňajkovať, prečo musíme prijímať v našej strave obilniny, vlákninu, mlieko, ale aj cukry, dodáva.

 

 

Príčinu vidí aj v mýtoch o potravinách, ktoré sa šíria internetom a ľudia im veria. „Napríklad, že chlieb je zodpovedný za obezitu obyvateľstva, celozrnné potraviny môžu spôsobiť epilepsiu, mlieko je vhodné len pre mláďatá a iným výmyslom, ktoré nie sú vedecky podložené žiadnymi dôkazmi,“ hovorí.

Tento rok žiaci nielen robili projekty na zadané témy o jedle, ale aj písali a maľovali. Na tému Na čo sú nám polia, sady písali žiaci na vyše dvesto školách, a na tému Chutné maľovanie sa prihlásilo takmer 400 škôl, dodáva. Súťažné príspevky a aktivity vyhodnotí odborná komisia – deti môžu vyhrať vecné ceny a víťazná škola získa mäso z hydiny na školské obedy.

 

Hovorme o jedle Základná škola F. E. Scherera v Piešťanoch . Foto - Talačová

 

Niekde deti láka hlavne nezdravé

Do súťaže sa po druhýkrát tento rok zapojila Základná škola Mariánska v Prievidzi. „Vedomosti žiakov o zdravom stravovacom štýle sú určite veľmi dobré,“ hovorí zástupkyňa riaditeľky školy Dana Mihalovičová. Téme zdravej výživy sa na škole venujú počas celého roka, dodáva. V školskej jedálni sa podľa nej stravuje väčšina žiakov. Na škole funguje aj bufet, v ponuke má okrem sladkostí aj pečivo, obložené žemle, ale aj ovocie či neochutené minerálne vody.

Z vyhlásených denných tém si vybrali tri – ovocie a zelenina, mlieko a mliečne výrobky a mäso, ryby, vajcia a strukoviny. Do súťaže sa zapojila celá škola, hovorí riaditeľka: „Vytvorili sme tri tímy pedagógov, ktorí sa venujú jednotlivým témam, spracúvajú materiál od kolegov. Ku každej téme na záver vytvoria súťažný príspevok.“

Žiaci boli na exkurzii v ovocinárskej spoločnosti Fructop v Ostraticiach, ktorá dodáva jablká a ovocné šťavy do školskej jedálne. Utorok patril v školskej jedálni zelenine, pripravená bola aj ochutnávka nátierkových jednohubiek a ovocných štiav. Súťaž mala podľa Mihalovičovej u žiakov veľkú odozvu – triedy súťažili o čo najzaujímavejšiu a najkrajšiu potravinovú pyramídu.

 

Ochutnávka zdravých nátierok pre rodičov. Foto - Talačová

 

„Deti stále viac podliehajú lákadlám nezdravej stravy ako sú hranolky, hamburgery, sladkosti, sladené nápoje či energetické nápoje,“ oponuje riaditeľka Základnej školy F. E. Scherera v Piešťanoch Gizela Talačová. Škola sa do súťaže zapojila už tretí rok. V rámci týždňa pripravili ochutnávku zdravých nátierok pre rodičov, žiaci si zase na hodinách varenia mohli vyskúšať prípravu zdravého jedla. Na škole funguje aj krúžok varenia. Škola má vypracovaný plán ako predchádzať obezite u detí.

Len polovica žiakov sa podľa riaditeľky stravuje v školskej jedálni – z nich niektorí nejedia polievky. V škole zrušili bufet aj automaty – boli tam iba bublinkové nápoje a sladkosti, vysvetľuje.

 

 

Málo mlieka, veľa cukru

Do projektov Hovorme o jedle sa podľa Holéciovej zapojilo takmer 300 škôl. Každý deň tohto týždňa si žiaci vybrali dve témy z oblasti potravinovej pyramídy. Pondelok tak patril základu, utorok prišla na rad zelenina a ovocie, streda bola mliečna, štvrtok mäsový a piatok sladký.

„Deti konzumujú priveľa jedál, ktoré sú vyrobené z polotovarov, fastfoodov, strava nie je pestrá, vyvážená, chýbajú v nej celozrnné výrobky, vláknina,“ hovorí. Stravovanie detí tak podľa nej nezohľadňuje rovnicu príjmu a výdaju energie. Jedia priveľa nezdravých cukrov, sladkostí, pijú sladené nápoje namiesto vody či čaju, vysvetľuje.

V jedálničkoch detí chýba zelenina, ovocie, mliečne výrobky a mlieko, upozorňuje. Mlieka a mliečnych výrobkov skonzumujeme ročne na osobu len 160 kilogramov, vysvetľuje, odporúčaná dávka je pritom 220 kilogramov na osobu a rok.

 

Prvá potravinová pyramída vznikla v roku 1974 vo Švédsku ako jednoduchá a praktická stravovacia príručka pre verejnosť. Dnes existuje vo svete niekoľko desiatok variácii, základ je však rovnaký. V spodnej časti pyramídy sa nachádzajú potraviny, ktoré by mali v jedálnom lístku prevládať: celozrnné obilniny, ryža a zemiaky. O poschodie vyššie je ovocie a zelenina, nasledujú mliečne a mäsové výrobky. Na vrchole pyramídy sa nachádza biele pečivo, sladkosti a slané maškrty. V súlade s najnovšími odporúčaniami WHO sú v pyramíde začlenené zásady pitného režimu a pohybových aktivít.

Témy podľa potravinovej pyramídy:

Pondelok – chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny, zemiaky – prečo tvoria základňu potravinovej pyramídy,

Utorok – ovocie a zelenina – prečo potrebujeme 5 porcií denne,

Streda – mlieko a mliečnej výrobky – prečo sú nenahraditeľnou zložkou zdravej výživy,

Štvrtok – mäso, ryby, vajcia, strukoviny – ich význam vo výžive,

Piatok – cukry a med – prečo sú dôležitou súčasťou výživy.

Zdroj: SPPK, Stravuj sa zdravo – učebná pomôcka pre žiakov základných škôl

 

V prvom ročníku súťaže sa zapojilo 154 škôl – spolu teda takmer 40-tisíc žiakov. V druhom ročníku už bolo škôl vyše dvesto – najaktívnejší bol prešovský, nitriansky a banskobystrický kraj. Vlani sa deti venovali aj téme plytvania potravín. Deti napríklad navrhli, aby sa nespotrebované potraviny dali na charitu, bezdomovcom, či spolužiakom z rodín s nižšími príjmami. Medzi návrhmi bol aj nápad na školské kompostovisko.

 

Prečítejte si aj Jedálne varia zastaralo, deti pijú len sladké vody