BRATISLAVA. Viac ako štvrtina obyvateľov Únie si myslí, že sú situácie, keď je pohlavný styk bez súhlasu ospravedlniteľný. Pričom podľa nich viac ako pätina žien preháňa, keď hovorí o zneužívaní, obťažovaní či znásilnení.

Ukázal to júnový eurobarometer Európskej komisie. V osobných rozhovoroch na otázky odpovedalo takmer 28 tisíc ľudí z 28 krajín Únie. Podobný prieskum sa robil aj v roku 2010. Výsledky sa líšia len mierne.

 

 

 

 

Môže si za to sama

Násilie na ženách je často vyprovokované obeťou – tento názor zdieľa 34 percent ľudí na Slovensku. Najrozšírenejší je v Lotyšsku (57 percent), Litve a na Malte (45 a 40 percent). Naopak, najpokrokovejší sú obyvatelia Holandska, Švédska a Španielska, ktoré sa dostali pod desatinu. V Únii si to myslí 17 percent ľudí.

Stále pretrváva aj názor, že ženy preháňajú – súhlasila niečo vyše pätina ľudí v prieskume. Vedie Malta s takmer polovicou ľudí s takýmto názorom. Nasleduje Cyprus a Lotyšsko. Najmenej obyvateľov súhlasilo vo Švédsku, Francúzsku, Taliansku a Holandsku.

Na východe Únie prevláda názor, že ženu znásilní skôr neznámy človek. Vedie Česko, Grécko a Slovensko s viac ako nadpolovičným rozšírením. V priemere si to v Európe myslí necelá tretina opýtaných.

 

 

Je to ospravedlniteľné ak...

Pohlavný styk bez súhlasu je ospravedlniteľný podľa 27 percent opýtaných v niektorých situáciach – napríklad, ak je žena opitá alebo pod vplyvom drog, ak je žena provokatívne či sexy oblečená, prípadne, ak sa fyzicky nebráni. Pre desatinu opýtaných sa znásilnenie dá pochopiť aj v prípade, ak žena ide s niekým dobrovoľne domov. Dve percentá ľudí dôvodilo aj ľútosťou násilníka.

Najbenevolentnejší k pochopeniu týchto dôvodov sú obyvatelia Rumunska a Maďarska. Celkovo však prevláda tento názor hlavne vo východných krajinách Únie. Najprísnejší sú Švédi a Španieli, ktorí tieto dôvody takmer  neuznávajú.

 

 

Prečítajte si aj O domácom násilí nehovoríme. Často ani nevieme s kým