Vo veku nedožitých 70 rokov zomrela v pondelok (1. 11.) profesorka Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Mária Podhájecká. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

Mária Podhájecká, profesorka a nestorka predškolskej pedagogiky zomrela

"Život pani profesorky bol od začiatku jej profesionálnej kariéry spojený s predškolskou edukáciou, ktorej zasvätila celý svoj pracovný život. Dnes môžeme so smútkom konštatovať, že nielen akademickú pôdu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove opustila zanietená nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku, ktorej srdcu boli najbližšie najmä potreby tých najmenších a najbezbrannejších spomedzi nás, a to detí predškolského veku," uviedla Polačková.

Ako ďalej povedala, profesorka sa počas svojej bohatej učiteľskej kariéry venovala mnohým generáciám detí, ale aj študentov. Či už ako učiteľka materskej školy alebo ako vysokoškolská pedagogička a zároveň garantka študijného programu predškolskej pedagogiky, respektíve garantka študijných predmetov predškolskej pedagogiky v treťom stupni štúdia (PhD.).

"Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách slovenského i medzinárodného charakteru. Nie menej významnou súčasťou jej profesionálnej práce bola dlhoročná a intenzívna spolupráca so zahraničnými univerzitami," doplnila Polačková.

Mária Podhájecká ukončila v roku 1979 vysokoškolské štúdium v odbore predškolská pedagogika na Filozofickej fakulte v Prešove, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tretí stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docentkou sa stala v roku 2003 a profesorkou v roku 2014.