V ústave na výkon väzby v Nitre – Chrenovej bol v stredu oficiálne odovzdaný do prevádzky ubytovací objekt Okál. Rekonštrukciou pôvodnej budovy bola zvýšená ubytovacia kapacita ženskej väznice o vyše 100 miest. Zároveň sa tu zmodernizovala signálno-bezpečnostná technika a zlepšila sa tiež ochrana odsúdených i verejnosti.

 

Ženská väznica v Nitre je zrekonštruovaná - fotogaléria klinite tu: 

Pôvodnú drevostavbu bolo nutné kvôli zlému technickému stavu ešte v roku 2016 odstaviť, čím sa podstatne znížila kapacita väznice. V roku 2017 bola rekonštrukcia objektu naprojektovaná a o rok neskôr sa začalo so stavebnými prácami. „Stavalo sa od júna 2018 až doteraz a k 1. októbru 2019, teda za 400 dní, bola stavba hotová. Dnes bola aj oficiálne odovzdaná do užívania,“ uviedol generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan.

Súčasťou zmodernizovaného objektu nie sú len ubytovacie kapacity, ale aj servisné priestory, knižnica, multifunkčné miestnosti, priestory pre personál, servisné a technické objekty i priestory pre pracovisko odsúdených. „Zvýšili sme kapacity aj štandard pre umiestnené odsúdené ženy a zároveň sme zvýšili bezpečnosť aj celej väznice a personálu,“ zhodnotil Ivan.

Celkové náklady na stavbu boli 2.982.000 eur, oproti pôvodne plánovanej investícii sa podarilo dosiahnuť úsporu 141.000 eur. „V súčasnosti tu bola kapacita niečo cez 230 odsúdených žien, pričom sme sa už dostávali na 110 percent naplnenosti. Po odovzdaní tejto stavby sa kapacita zvýši na 354 odsúdených a budú sem už v nasledujúcich dňoch prevážané ženy z iných ústavov,“ vysvetlil Ivan.

 

Zrekonštruovaná ženská väznica v Nitre.  Foto TASR - Henrich Mišovič

 

Nárast počtu žien vo väzení 

Otvorenie novej ubytovacej budovy ocenil aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). „Som nesmierne rád, že slovenské väzenstvo napreduje. Som rád aj kvôli našim príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí budú mať primerané a dôstojné pracovné podmienky a na druhej strane bude aj spoločnosť lepšie chránená pred osobami, ktoré porušili zákon. V neposlednom rade vytvárame podmienky za bránami väzníc aj pre odsúdených, aby ich ľudská dôstojnosť a osobná integrita bola zabezpečená,“ skonštatoval.

Podľa Gála je Slovensko nútené neustále zvyšovať kvalitu i kapacity väzenských zariadení. „Vo všeobecnosti počet väznených osôb, teda ešte nie odsúdených, ale už väznených, nám spolu aj s tými odsúdenými stále stúpa a rastie nám aj počet odsúdených žien, tam vidíme enormný dvojnásobný nárast. Už to nie sú len násilné trestné činy, ale aj trestné činy ekonomického charakteru, ktoré vieme z roka na rok stále lepšie odhaľovať,“ pripomenul minister.

Pomôcť s rozšírením väzenských kapacít by podľa jeho slov mohla aj plánovaná výstavba novej väznice v Rimavskej Sobote s kapacitou viac ako 800 miest. „Tento PPP projekt je stále v hre. Má vzniknúť veľká moderná väznica v rámci verejného a súkromného partnerstva s, dúfam, už čoskoro známym uchádzačo